FX Weekly – Behoedzame Fed drukt dollar

door: Georgette Boele , Roy Teo

  • Meer gematigde toon van Fed drukt Amerikaanse dollar, terwijl euro nog altijd goed standhoudt
  • Nieuw-Zeelandse dollar blijft achter door zwakke economische groei
  • Noorse centrale bank verlaagt rente om economie te steunen en Noorse kroon verliest terrein
  • Russische roebel doet het goed; CBR verlaagt rente met 100 bp naar 11,5% en hervat valuta-aankopen
  • Braziliaanse real krijgt het nog zwaar te verduren
  • Aziatische valuta’s missen duidelijke richting

Behoedzame Fed drukt koers van dollar…

Het besluit en de begeleidende verklaring van het FOMC, het beleidscomité van de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve), waren in overeenstemming met de marktconsensus, maar de getemperde rentevooruitzichten werkten in het nadeel van de Amerikaanse dollar (USD). De financiële markten hebben dan ook hun verwachtingen voor renteverhogingen dit jaar en volgend jaar verlaagd, al zullen deze in de komende maanden vermoedelijk weer worden opgetrokken onder invloed van een krachtige versnelling van de Amerikaanse economie en het vooruitzicht van een eerste rentestap in september. Dit zal de dollar steunen en wij verwachten nog steeds dat de EUR/USD dit jaar het pariteitsniveau bereikt.

…terwijl euro nog altijd goed standhoudt

De euro hield deze week goed stand, ook al zijn de financiële markten nerveuzer geworden over de kans dat Griekenland failliet gaat of zelfs uit de euro stapt. Deze nervositeit kwam tot uiting in de bovengemiddelde volatiliteit op de optiemarkt. Verrassenderwijs had de euro hieronder niet te lijden. Dit kwam vooral omdat andere valuta’s, zoals de dollar, door binnenlandse factoren zwakker waren. De ontwikkelingen op de obligatiemarkten bleven ook positief voor de EUR/USD.

NZD blijft achter bij belangrijkste valuta’s

De Nieuw-Zeelandse dollar (NZD) verloor ruim één cent en dook onder 0,69 ten opzichte van de dollar na de bekendmaking van tegenvallende groeicijfers over het eerste kwartaal. De economie groeide met 2,6% j-o-j, het laagste percentage sinds het vierde kwartaal van 2013 en ruim onder de raming van de Nieuw-Zeelandse centrale bank (RBNZ) van 3,1%. Hierdoor is in de markt de verwachting sterker geworden dat de RBNZ mogelijk haar beleidsrente in versneld tempo moet verlagen. De financiële markten hebben de kans op een verlaging met 25 bp in juli al ingeprijsd op meer dan 50% en rekenen op een verdere daling tot onder 3,25% eind dit jaar. Wij blijven somber over de Nieuw-Zeelandse dollar maar zien wel ruimte voor een kortstondige opleving omdat de financiële markten op de korte termijn te verruimingsgezind denken. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze FX Watch die is verschenen onder de titel ‘NZD: more bearish,but near term upside risk’.

Norges Bank verlaagt rente om economie te steunen

Gisteren heeft de Noorse centrale bank (Norges Bank) de rente met 25 bp verlaagd naar 1,0%. De Noorse economie heeft zich zwakker ontwikkeld dan was voorzien en de vooruitzichten zijn verslechterd. Het rentebesluit van de centrale bank was overigens in overeenstemming met de marktconsensus. De Noorse kroon (NOK) moest hierdoor echter terrein prijsgeven. Dit wijst erop dat er de nodige twijfels bestonden of de rente gisteren wel zou worden verlaagd, gegeven de recent hoger dan verwachte inflatie.

Roebel kent een sterke week

De Russische roebel (RUB) was deze week de best presterende valuta binnen het universum van opkomende markten, hoofdzakelijk omdat de prijs van Brentolie licht opliep. Eerder deze week verlaagde de Russische centrale bank (CBR) het belangrijkste rentetarief met 100 bp naar 11,5%. Sinds eind vorig jaar, toen Rusland midden in een financiële crisis zat en de CBR de rente in een aantal stappen verhoogde naar 17% om de roebel te verdedigen, is de rente al met cumulatief 5,5 procentpunt verlaagd. De CBR heeft wel aangegeven dat het tempo van de monetaire verruiming waarschijnlijk wat wordt teruggeschroefd omdat anders de inflatieverwachtingen wellicht ontwricht raken. De inflatie zwakt weliswaar af maar was met 15,8% in mei nog altijd hoog. Een andere reden waarom de CBR wel eens minder snel geneigd kan zijn om de rente verder te verlagen, is dat zij weer voor circa USD 200 miljoen per dag roebels gaat opkopen. Dit impliceert ook een verruimende beleidskoers. Omdat de economie echter steeds dieper wegzakt in een recessie, zal de CBR volgens ons gedwongen zijn om haar rentebeleid verder te versoepelen. Voor eind dit jaar voorzien wij een beleidsrente van 9%. Omdat het rentebesluit van de CBR van deze week werd verwacht, had dit geen effect op de koers van de RUB.

Braziliaanse real krijgt het nog zwaar te verduren

Wij hebben onze raming van het Braziliaans BBP in het tweede kwartaal  naar beneden bijgesteld (zie onze Brazil Watch: ‘Growth Down, inflation up’). De eerste cijfers die voor het tweede kwartaal beschikbaar zijn gekomen, wijzen op een zich verdiepende recessie. Hoewel de economische groei scherp vertraagt, blijft de inflatie over bijna de hele linie oplopen. In mei bedroeg de totale inflatie 8,5% j-o-j tegen 8,2% in april. De prijsstijgingen worden grotendeels veroorzaakt door de begrotingsmaatregelen die momenteel worden doorgevoerd. De centrale bank blijft alert, zodat er volgens ons rekening mee moet worden gehouden dat de rente dit jaar één of twee keer wordt verhoogd. Door minder te interveniëren op de valutamarkten heeft de centrale bank aangegeven dat zij kan leven met een eventuele waardedaling van de real (BRL). Dit alles overwegende, verwachten wij nu dat de real in 2016 verder terrein gaat verliezen ten opzichte van de dollar. Onze nieuwe raming van de USD/BRL voor eind 2016 is 3,4.

Aziatische valuta’s missen duidelijke richting

De Aziatische valuta´s misten deze week een duidelijke richting. De Singaporese dollar (SGD), die uiterst gevoelig is voor rentebewegingen in de VS, steeg door de marktverwachting dat de Fed de rente in een langzamer tempo gaat verhogen. De vooruitzichten voor de Zuid-Koreaanse won blijven zwak. De vrees bestaat dat het MERS-longvirus de particuliere consumptie en de dienstensector negatief zal beïnvloeden. De verwachte kortetermijnvolatiliteit van de onshore Chinese yuan is afgenomen tot het laagste niveau sinds 2010. De markt verwacht dat de Chinese autoriteiten de yuan stabiel houden in de aanloop naar de toetsing door het IMF of de yuan in het SDR-mandje kan worden opgenomen. Wij handhaven onze pessimistische visie en verwachten op basis van fundamentele economische factoren  dat de yuan later dit jaar daalt richting 6,30 tegenover de dollar.

150619 - weekly NL3

150619 - weekly NL4