Zwakkere dollar, hogere olieprijs geven metaalprijzen steun

door: Casper Burgering

• Prijzen van staal en ijzererts herleven, maar zullen deels onder druk blijven staan door overcapaciteit
• Basismetaalprijzen tijdelijk ondersteund door zwakke VS dollar en hogere olieprijs
• Vraag en aanbod voor koper, nikkel en zink verkrappen, maar overcapaciteit in aluminium houdt aan

 

Afkoeling Chinese economie drukt metaalprijzen

De trend in macro-economische indicatoren voor de VS en Europa is omhoog. Maar recente tegenvallende ontwikkelingen in de VS en een verdere versteviging van de economie in Europa slagen er niet in om het vertrouwen in metaalmarkten te veranderen. In zekere zin is dit verrassend, omdat deze twee regio’s samen 29% van de mondiale productie van basismetalen en 25% van de consumptie vertegen-woordigen. China heeft echter een nog veel hoger aandeel in metaalmarkten: 43% in het aanbod en 49% in de mondiale vraag naar metalen. Vandaar dat ontwikkelingen in China de richting van metaalprijzen blijven dicteren. En parallel aan de groeivertraging in China gedurende K1-2015 verloren basismetalenprijzen terrein. De hoop is nu gevestigd op aanvullende economische stimulans door de Chinese autoriteiten om een harde landing te voorkomen (naast de recente rente verlaging) en de vraag naar metalen te stimuleren.

Economisch sentiment China impact op metaalprijzen

De macro-economische klimaat index in China bereikte zijn post-crisis piek begin 2010 en zette daarna een neerwaartse trend in. Met enige vertraging zwakten de metaalprijzen ook af. De parallelle richting van beide reeksen wijst erop dat schommelingen in de macro-economie in China uiteindelijk een grote impact hebben op sentiment en prijzen in basismetaalmarkten. In dit opzicht heeft een economische vertraging in China negatieve gevolgen voor de vraag naar metalen. Maar de groei van de vraag naar basismetalen uit China is niet meteen verdwenen, alleen het tempo van de groei zal afnemen. We verwachten dat per hoofd van de bevolking de vraag naar basismetalen in China zal groeien met 7% en 8%, voor respectievelijk 2015 en 2016. In historische perspectief stelt dit groeivooruitzicht zeker teleur, maar gezien het ‘nieuwe Chinese normaal’ is dit niveau nog steeds solide.

‘April maakt de bloem, en mei krijgt de roem.’

Veel industriële metaalprijzen staan nog steeds onder hun niveau in vergelijking met hun respectievelijke startprijs van 1 januari. Vooral omstandigheden in de ferrosector (staal, ijzererts, cokeskolen) zijn verslechterd, maar ook de nikkelprijs staat nog steeds onder het niveau van 1 januari. Het eerste kwartaal was een slechte start voor metalen. Met name de versterking van de Amerikaanse dollar, de afname van de olieprijs, de aanhoudende overcapaciteit en de zorgen over de vraag naar metalen waren de belangrijkste onderwerpen. Aan het begin van april zagen we nog steeds enkele donkere wolken, met tegenvallende BBP cijfers en zwakke exportresultaten uit China. Maar tussen mid-april en 1 mei begonnen de prijzen voor de meeste industriële metalen weer sterk te herstellen. De enige uitzondering zijn de cokeskolenprijzen, die nog steeds onder druk staan van overaanbod. De toename van de andere prijzen werd veroorzaakt door de zwakkere dollar (door de slechte BBP data over K1 en het uitstel van de renteverhoging door de Fed), aantrekkende vraag en de hogere olieprijzen.

Ferroprijzen blijven onder druk staan van overcapaciteit

Staalprijzen verloren terrein gedurende K1 door de relatief zwakke vraag, de verzwakking van grondstofprijzen (ijzererts, cokeskolen) en overcapaciteit. In reactie op de verslechterende omstandigheden heeft de Chinese regering maatregelen aangekondigd om de capaciteit terug te brengen. De plannen zijn zeker een welkom initiatief voor de mondiale staalmarkt, maar soort-gelijke plannen van twee jaar geleden zijn ook nooit tot volledige uitvoering gekomen. Dit jaar is de belangrijkste doelstelling om in de capaciteit te snijden (met 10% tot 2018). Ook komt er meer controle over de CO2 uitstoot en zal M&A-activiteit worden aangemoedigd. Dit lijkt ambitieus, maar we hebben onze twijfels of dit voldoende is om het evenwicht te herstellen. In de tussentijd zal het overtollige staal uit China zijn weg vinden naar internationale markten. Totdat de Chinese initiatieven echte resultaten laten zien, denken we dat overaanbod in ferromarkten de prijzen zal blijven domineren.

Lagere exportbelasting China zorgt voor meer exportvolume

Tijdens K1 was de beweeglijkheid in de aluminiumprijs relatief beperkt en de prijs schommelde in een kleine bandbreedte (van USD1,733/t en USD1,877/t). Aan het einde van april steeg de prijs plots en bereikte zijn 4-maands hoogtepunt van USD1,959/t op 5 mei. Maar de sprong was geen teken van een verbetering in de onderliggende fundamenten. Hoewel de voorraadvolumes in LME opslaghuizen verder daalden (met bijna 10% sinds het begin van 2015), is het totale volume nog steeds erg hoog. Daarnaast zal de productie naar verwachting verder toenemen dit en volgend jaar, terwijl de groei van de consumptie niet in staat is om gelijke tred te houden. Daarbij heeft China per 1 mei de exportbelasting op bepaalde aluminiumproducten verwijderd. Dit betekent dat er meer aluminium uit China zal worden geëxporteerd. Naar onze mening zijn deze fundamentele trends en ontwikkelingen geen rechtvaardiging voor een verdere toename van de prijs.

Koperprijs gedreven door niet-fundamentele factoren

Sinds februari zit de koperprijs in een stijgende lijn en wordt gedicteerd door niet-fundamentele ontwikkelingen, zoals de beweeglijkheid in de dollar en de olieprijzen. Begin 2015 liet de olieprijs weer enig herstel zien door de verwachte lagere olieproductie en de verbetering van de mondiale economische groei. Stijgende olieprijzen impliceren een toename van de kosten voor de mijnbouwbedrijven, met als gevolg dat de koperprijs stijgt. Ook de recente afzwakking van de dollar heeft een rol gespeeld. Omdat koper wordt verhandeld in dollars op wereldmarkten, zal een zwakkere dollar de vraag stimuleren, aangezien de inkoopkosten in de tegenvaluta dalen. De koperprijs zal blijvend worden beïnvloed door macro-economische trends (m.n. uit China), dollar volatiliteit en de richting van de olieprijs. Ook de vraag vanuit China is van belang en deze is nog steeds relatief laag. De laatste cijfers laten echter wel weer een groei in import van koperertsen zien en ook de mondiale economische groei biedt verdere ondersteuning aan de prijs.

Balans krapper in de nikkel- en zinkmarkt

De balans voor nikkel en zink zal verkrappen in 2016. Dit jaar hebben we nog met een overschot te maken, maar het volume is verwaarloosbaar ten opzichte van de vraag (slechts 0,5% van het totale verbruik). In 2015 zullen problemen aan de aanbodzijde (waaronder zinkmijn sluitingen) merkbaar worden, en dit zal resulteren in tekorten in 2016. Het vooruitzicht van toekomstige tekorten leidt tot hogere prijzen en dit is één van de redenen waarom de zinkprijs zo sterk is toegenomen dit jaar. Zinkprijzen zullen naar verwachting verder toenemen aangezien een beperkt aantal nieuwe grote mijnbouwprojecten in de pijplijn zitten en er problemen zijn bij de start-up’s (zgn. ‘greenfield-projecten’). Nikkel heeft in prijs verloren sinds 1 januari. Dit is voornamelijk te wijten aan de stijgende LME voorraden en de zeer zwakke vraag in de markt voor roestvast staal tot dusver. Maar ook de nikkelbalans verkrapt verder en dit zal een impuls voor de prijs betekenen.