Waar ligt de slimste binnenstad van Nederland?

door: Eric Zwaart

 

Ruim twintig gemeenten hebben het aangedurfd deel te nemen aan het onderzoek en de verkiezing De Slimste Binnenstad van Nederland. Op 2 juni beleeft deze verkiezing haar eerste editie op het hoofdkantoor van ABN AMRO. De winnaars zijn een jaar lang de Slimste Binnenstad van Nederland in hun categorie.  De finalisten in de categorie Slimste Visie op de Ontwikkeling van de Binnenstad zijn de gemeenten Den Haag, Alkmaar en Utrecht. In de categorie slimste projecten in 2014-2015 strijden Breda, Utrecht en Haarlem om de eer.  

 

Steeds meer mensen wonen in een stad, terwijl de stad ook nog eens een toenemende aantrekkingskracht heeft op bezoekers. Deze maand was de leefbaarheid in de stad Barcelona in het nieuws. Bewoners weten precies te vertellen waar grenzen van leefbaarheid van hun stad zijn overschreden. Een gericht slim binnenstad beleid kan dit voorkomen. De  digitale infrastructuur in de stad kan een enorme impuls betekenen aan het beheer van de stad en slimmer omgaan met informatie uit de stad.

We staan er niet zo bij stil maar de technologie beïnvloedt steeds meer hoe mensen in steden samenleven. Verschillende soorten sonsors verzamelen continue gegevens en geven die door aan systemen die deze verwerken. In veel gevallen wordt per datacategorie een infrastructuur aangelegd om het verzamelen en transporteren van data mogelijk te maken. Dit lijkt ‘smart’, maar is het niet. Een Smart Data City is gebaseerd op een data-infrastructuur waarop alle soorten gegevens getransporteerd en geanalyseerd kunnen worden om processen van overheden en bedrijven te verbeteren.

Voordelen van een Smart City

Iedereen winnaar is het uitgangspunt. Er kunnen duurzame voordelen worden bereikt in verschillende domeinen: sociaal, milieu en economie. Door de data kan de informatiebehoefte van inwoners, bezoekers, gemeente, retail, horeca, evenementen en vastgoedeigenaren beter worden ingevuld. Door het slim verzamelen en real time delen van gegevens kan efficiënt manier informatie gegenereerd worden. Hiermee komen substantiële besparingen op de beheerskosten in de stad binnen handbereik. De ramingen van de jaarlijkse ICT-kosten van de omgevingswet van 47 miljoen euro leveren naar schatting 327 miljoen euro op, schrijft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu in de nota Laan van de Leefomgeving.

 

Hieronder volgt een overzicht van de zes onderzoeksgebieden waarop de selectie van de Slimste Binnenstad is gebaseerd

 

Smart Governance

De lokale overheid moet een duidelijke visie en aanpak ontwikkelen over de inzet van data en digitale technologie. Zo kan zij haar dienstverlening verbeteren en de samenwerking met stakeholders verbeteren. Gemeentelijk beleid is ook nodig voor het opzetten van een data privacy- en cyber security-beleid en een strategie voor het ontsluiten van open data sets.

Smart Economy

De economie draait niet meer alleen om het produceren en verspreiden van producten en/of diensten. Het gaat steeds meer over initiatieven die toegevoegde waarde bieden voor consumenten. Het ondernemersklimaat is gebaat bij innovatie op basis van behoefte, gevoed door datastromen die bijdragen aan verbetering en innovatie.

 

Smart Mobility

Vervoer en mobiliteit zijn belangrijk voor het functioneren van een stad. In een Smart City wordt dit aangestuurd door real-time data in een geïntegreerd systeem waarin verschillende vervoersmodaliteiten vertegenwoordigd zijn. Hierdoor kunnen bewoners en bezoekers efficiënt en duurzaam gebruikmaken van deze modaliteiten. Een slim mobiliteitssysteem bespaart geld, tijd en vermindert opstoppingen en de uitstoot van CO2 en fijnstof. Daarnaast bieden de real-time informatievoorziening de vervoersaanbieders nieuwe mogelijkheden om hun diensten te verbeteren en snel te schakelen bij eventuele problemen.

 

Smart Environment

Urbanisatie leidt tot een groeiende vraag naar energie en water, waardoor steden een negatieve invloed hebben op het klimaat. Een slimme stad staat in het teken van duurzame oplossingen om te voldoen aan de groeiende behoefte aan energie en water. Zoals duurzame energiebronnen, smart grids, het beheersen en monitoren van verontreiniging en duurzaam afvalbeheer.

 

Smart Citizen

In een slimme stad speelt ICT een belangrijke rol. Het is daarom van belang dat mensen over de juiste kwaliteiten beschikken om hiermee om te gaan. Getalenteerde en creatieve mensen zijn cruciaal voor de totstandkoming van een slimme stad. Slimme steden betrekken hun inwoners bij het leefbaar houden van de stad.

 

Smart Living

Smart Living is een breed concept, waarbij gedacht kan worden aan slimme meters in woningen, domotica, maar ook aan digitale omgevingen die het sociale en culturele leven van de stad bevorderen.