Stand van de Industrie – mei

door: Casper Burgering

De Stand van de Industrie is in mei nog steeds positief. De meeste indicatoren staan er gunstig voor, terwijl een enkele indicator is afgezwakt. Met name de omzetgroei stelt enigszins teleur, wat terug valt te leiden naar de dalende olieprijs en de teleurstellende binnenlandse vraag. Een uitgebreide analyse over de huidige situatie binnen de sector Industrie valt te lezen in de maandelijkse publicatie ‘Stand van de Industrie’.

Industrie in Europa

In Europa staat de PMI voor de verwerkende industrie van Frankrijk nog in de krimpfase. In de overige Europese landen met een PMI registratie staat de verwerkende industrie er gunstig bij. Met name is de situatie in Oostenrijk sterk aangetrokken met een groei van 5% m-o-m. Ook in Nederland en Italië verbeterde de index op maandbasis, terwijl in de overige Europese landen de index daalde. Van de BRIC landen staat nu alleen nog India in de groeifase met de PMI voor de verwerkende industrie. Ook Japan heeft zich in april aangesloten bij de landen met hun PMI voor de verwerkende industrie onder de 50 neutrale grens.

Industrie in Nederland

De PMI voor de verwerkende industrie heeft in april weer terrein gewonnen ten opzichte van maart. De index kwam uit op 54 punten en dat is een toename van 1,5 indexpunten (of 2,9%) op maandbasis. De index staat nu 22 maanden non-stop boven de 50. De meeste deelindicatoren droegen bij aan de groei van de index in april, alleen de deelindicator ‘voorraad ingekocht materiaal’ bleef nagenoeg stabiel in april. De twee meest relevante deelindicatoren van de index (nieuwe orders en productie) droegen het sterkst bij aan de totaalindex. Deze twee indicatoren samen bepalen voor 55% de richting van de index. De nieuwe export orders index krijg zijn sterkere impuls vooral door de zwakkere euro. Omdat de euro afgelopen weken iets sterker is geworden ten opzichte van de dollar, zal de index in mei wellicht iets afzwakken. Maar voor heel 2015 geldt dat de export de aanjager blijft van groei voor de verwerkende industrie.

Ondernemers optimistisch over economisch klimaat

Het algemene sentiment onder ondernemers in de industrie is positief. Het producentenvertrouwen en de PMI voor de verwerkende industrie staan beide boven hun neutrale grens. Vooral de PMI op output en nieuwe orders is toegenomen. De PMI werkgelegenheid heeft zijn positie in de expansiefase verder verstevigd, ondernemers zijn positief over de nieuwe orders en de orderportefeuille is bij veel ondernemers redelijk gevuld. Het oordeel over het economisch klimaat is in alle branches van de industrie positief, met name in de basismetaalindustrie is het sentiment weer krachtig hersteld. In maart ging dit sentiment nog door een (onverwacht) dieptepunt, maar klom in april terug naar het vergelijkbare niveau als in februari. Het spontane dieptepunt staat in relatie met de (ook onverwachte) krimp van de productie in februari.

Omzetdruk door zowel lagere afzetprijs als binnenlandse vraag

De omzet vanuit de binnenlandse vraag daalt alweer 11 maanden op rij. De eerste drie maanden van 2015 bleken niet geweldig en in het eerste kwartaal is de binnenlandse omzet met gemiddeld 12,1% joj afgenomen. De buitenlandse omzet groeide marginaal met 0,6% joj. Aangezien de totale omzet kromp met 4,4%, toont dit aan dat de omzet uit het buitenland de krimp in de totale omzet heeft gedempt. De omzetdruk is hoog in de chemische industrie en de metaalproductenindustrie. Aangezien de metaalproductenindustrie uit een groot aantal kleine bedrijven bestaat, leidt een aanhoudende omzetdruk ertoe dat relatief veel bedrijven failliet gaan in deze branche. In de transportmiddelen- en meubelindustrie blijft de omzet sterk groeien in het eerste kwartaal.