Real Estate market update Q1 2015

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal met 0,4% gegroeid ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Al enkele kwartalen wordt de economische groei in ons land breed gedragen: door de uitvoer én de investeringen én de consumptie van gezinnen. Dat tekent de kracht van het economisch herstel. In het eerste kwartaal werd de groei vooral gedragen door de consumptieve bestedingen en de investeringen in woningen.

 

Daling lange rente nog niet voorbij

Het economisch bureau van ABN AMRO verwacht dat na de recente rentestijging de lange rente weer zal dalen en pas in 2016 wat oploopt.
Eind april liepen de Duitse en Nederlandse rentes op (naar resp. 0,36 en 0,50%). Mogelijk heeft de stijging onder meer te maken met gunstige macrocijfers in de euro­zone, terwijl de inflatie iets oploopt. Dat zouden de markten kunnen zien als een aanwijzing voor de ECB om het verruimende terug te schroeven. ABN AMRO gaat hier niet van uit. De ECB zal duidelijk maken dat ze onverminderd verder gaat met het opkoop programma, mede omdat de kerninflatie (cijfer excl. energie en voeding) nog laag blijft.

Woningen blijven erg in trek bij beleggers

In 2014 was er grote vraag van investeerders. Zij investeerders ruim 2 miljard euro in woningen. Deze vraag is er nog steeds. Ook dit jaar is er volop vraag naar woningen van investeerders. Uit een onderzoek blijkt dat buitenlandse beleggers ruim 3 miljard euro beschikbaar hebben om in Nederlandse woningen te beleggen. Beleggers zijn aangetrokken door het relatief aantrekkelijke rendement op en de positievere verwachtingen over de huurmarkt. Zij verwachten dat de vraag naar huurwoningen verder zal oplopen.

Desondanks sterk consumentenvertrouwen blijven retailers het moeilijk hebben

Het consumentenvertrouwen ligt op het hoogste niveau in ruim zeven jaar tijd. Toch is er wel sprake van polarisatie op de retailmarkt. De totale vraag naar winkelvastgoed loopt terug maar steden en andere populaire plekken blijven in trek. Dit leidt tot lagere huren en toenemende leegstand op bepaalde plekken in de regio. Ook bij de gebruikers zien we een tweedeling. Begin dit jaar zagen we dat V&D contracten openbrak, Blokker kondigde een reorganisatie aan en Miss Etam ging failliet. Tegelijkertijd zijn er ook tal van internationale retailers die volop kansen zien op de Nederlandse markt en hier winkels openen.

Verbetering bij kantoren

Nu de economie weer op gang komt en bedrijven meer investeren trekt ook de banenmarkt weer iets aan. Op de lang termijn is dit natuurlijk positief voor de vraag naar kantoren. De kantorenmarkt is het jaar goed begonnen. De opname lag in het eerste kwartaal 26% boven het niveau van het eerste jaar in 2014 en de leegstand kwam uit op 12.7%.Ook vanuit investeerders is er nog steeds veel vraag.

Logistiek/bedrijfsvastgoed profiteert van export

De internationale handel blijft belangrijk. Naar verwachting zal de uitvoer komend jaar verder toenemen. Behalve van de mondiale conjunctuuropleving profiteren bedrijven ook van de lagere euro. De verbeterde economische omstandigheden hebben een positief effect op het logistieke vastgoed. In het eerste kwartaal van 2015 lag de opname beduidenf hoger dan dezelfde periode. Ook het investeringsvolume was lag behoorlijk hoog.