Het moment van de waarheid

door: Berend Dinkla

Sinds de invoering van de Payment Service Directive (PSD) in 2007 zijn betalingen in de Europese Unie significant vooruitgegaan en geïntegreerd. Waar de huidige PSD zich richt op een wettelijke basis voor het verwerken van transacties in Europa, richt PSD2 zich op het nog verder vereffenen van het speelveld tussen banken en niet-bancaire spelers op de betalingsmarkt.

PSD2 zet zich in voor een gelijk speelveld voor elektronisch betalen, het verminderen van kosten en vergroten van de concurrentie. Wanner deze wetgeving wordt aangenomen, is dit voor banken het moment van de waarheid. Er zijn slecht twee keuzes mogelijk. De beschikbare mogelijkheden omarmen om zo het meeste uit deze radicale verandering te halen. Of een instituut te worden dat alleen transacties levert en nagenoeg onzichtbaar is voor klanten.

Bankieren in een tijd van verandering

Klanten bezoeken gemiddeld eens per twee jaar een fysiek bankfiliaal. Maar ze gebruiken hun bankieren app wel twee keer per dag. Mobiel betalen is zonder twijfel de weg die we zijn ingeslagen. En met PSD2 kunnen bedrijven data verzamelen van meerdere banken, en klanten één interface bieden voor iedere betaling en transactie die ze willen doen. Natuurlijk gaat dit wel gepaard met serieuze beveiligingsrisico’s.

Ondanks de vraag naar eenvoud in gebruik en mobiele vrijheid willen klanten goed op de hoogte blijven. Ze gaan naar hun bank voor advies en dienstverlening. Toch sluiten zij zich hoogstwaarschijnlijk aan bij deze revolutie in dataverzameling. Consumentenbanken die niet gereduceerd willen worden tot instellingen die zich puur en alleen met transacties bezighouden, moeten snel handelen en zorgen voor veilige en betrouwbare oplossingen die bovendien makkelijk in gebruik zijn.

Vertrouwen en loyaliteit behouden

Onderzoek laat zien dat als het om databescherming en financiën gaat, klanten nog steeds het meest vertrouwen op banken. Dus, wanneer PSD2 wordt aangenomen en het Third-Party Providers (TPP’s) is toegestaan om data van klanten te verzamelen en te beheren, lopen consumentenbanken het risico de belangrijke klantrelaties waarop dit vertrouwen is gebaseerd te verliezen. Bovendien kan de beveiliging en bescherming van klantdata bij ons worden weggenomen en neergelegd worden bij onbekende en wellicht minder betrouwbare TPP’s.

Bovendien zijn TPP’s in staat incentives te bieden die klanten overhalen om hun tegoeden van de ene bank naar de andere over te hevelen. Zelfs naar een bank in het buitenland. Als consumentenbanken geen onderdeel uitmaken van de oplossing, ontstaan er aanzienlijke problemen. Banken lopen het risico klanten kwijt te raken aan buitenlandse concurrenten. En klantdata, die banken zo lang hebben weten te beschermen, kunnen voor het eerst onveilig worden. TPP’s zullen ook de rol van “financieel adviseur” op zich nemen. Of ze deze titel nu hebben verdiend of niet.

Op zoek naar oplossingen

Banken zullen ongetwijfeld actie moeten ondernemen om niet achter te blijven. Om klantrelaties te behouden en waarde toe te voegen aan de klantervaring. Zij moeten een business model aannemen dat de mobiele betalingstrend omarmt. Maar wat is de juiste optie? Moeten de banken hun eigen platform voor dataverzameling ontwikkelen? Of samenwerken met andere banken om cross-sell mogelijkheden en opbrengsten te delen die deze nieuwe service wellicht biedt? Kunnen TPP’s een oplossing bieden die veilig genoeg is om aan onze hoge eisen te voldoen? Dit zijn voorbeelden van de vragen die ABN AMRO momenteel onderzoekt om zo de grootste meerwaarde voor onze klanten te creëren.

Impact alleen op consumentbanken?

Zodra PSD2 is geïmplementeerd kunnen e-commerce platforms een licentie aanvragen waarmee ze betalingen voor hun klanten kunnen verwerken. Maar ook al zijn de gestelde eisen niet zo strikt als voor een bank, waarschijnlijk zijn alleen de grote e-commerce partijen in staat en bereid om een “gereguleerde entiteit” op te zetten. Voor andere e-commerce bedrijven zal het verwerken van de betalingen van hun klanten alleen mogelijk zijn door middel van samenwerking met een bank of een andere betalingsinstelling. Daarom zal de PSD2-richtlijn niet alleen  een impact hebben op het consumentendeel van de bank. Het vraagt ABN AMRO ook om na te denken over het aanbod van kleinzakelijke diensten voor e-commerce platforms die geen trek hebben in het opzetten van een gereguleerde entiteit voor de afhandeling van betalingen.

In actie komen

PSD2 komt eraan. Binnen twee jaar beginnen onze klanten met het delen van hun persoonlijke financiële gegevens, inlogcodes, betaalactiviteiten en andere privé data met dié TPP die als meest betrouwbaar uit de bus komt. Iedere bank die niet gereduceerd wil worden tot een tussenpersoon die zich enkel met transacties bezighoudt, onderzoekt elke mogelijke weg om dat te voorkomen. Met ons verdienmodel onder druk moeten we in actie komen. Door een effectieve strategie te ontwikkelen, wegen te vinden om onze IT-budgetten te optimaliseren en altijd onze klanten in het achterhoofd te houden, vinden we een manier om het PSD2-moment van de waarheid succesvol te doorstaan.

Bekijk hoe twee Nederlandse FinTech-bedrijven, Sparkholder en Equidam, al inzichten en oplossingen bieden door gebruik te maken van financiële data.

Sparkholder

Winnaar van de Dutch FinTech Award in de categorie Intelligence & Analytics
Over financiële analyses over het MKB

Equidam

Over het meten en volgen van de waarde van een bedrijf