Grondstoffen Update – Neerwaartse risico’s nemen toe

door: Hans van Cleef , Casper Burgering , Georgette Boele , Frank Rijkers

De recente verzwakking van de dollar en het opbouwen van speculatieve ‘long’ posities door hedgefondsen en andere investeerders resulteerden in een aanzienlijke stijging van grondstofprijzen, met uitzondering van edelmetalen. De houding van investeerders werd vooral gedreven door hoop op economisch herstel (meer vraag naar grondstoffen), en angst voor aanbod gerelateerde storingen. De verzwakking van de dollar was het gevolg van tegenvallende Amerikaanse cijfers, in combinatie met angst voor uitstel van hogere rentes in de VS. Hoewel neerwaartse risico’s voor de dollar niet kunnen worden uitgesloten, geloven wij nog steeds dat de economische verschillen tussen de VS en Europa zullen leiden tot een sterkere dollar in loop van 2015. Dit zou verder opwaarts potentieel van grondstofprijzen op korte termijn beperken. Zodra op langere termijn de vraag naar grondstoffen toeneemt, en individuele aanbodproblemen uitgebalanceerd zijn, verwachten we meer groeimogelijkheden voor grondstoffen.

 


 

Energie: Prijsherstel is gebaseerd op speculatie, niet op feiten

De markt verwacht een daling van de Amerikaanse olieproductie als gevolg van de lage olieprijs. Maar hoewel het aantal boorinstallaties inmiddels meer dan gehalveerd is, liet de olieproductie slechts een zeer beperkte daling zien gedurende de afgelopen weken. Hierdoor is de situatie van een groot overaanbod niet veranderd. Aangezien de onderliggende vraag/aanbodverhoudingen niet zijn veranderd (ruim overaanbod), zien wij grote neerwaartse risico’s op korte termijn. Alleen een structurele verandering van a) de vraag naar olie en b) mondiaal aanbod (vooral de VS), kan leiden tot een gefundeerd herstel van de olieprijs in de tweede helft van 2015.

Edelmetalen: Waarom prijs van goud nog verder omlaag kan

De richting in edelmetaalprijzen ontbreekt op dit moment. Daardoor bewegen ze in een bepaalde bandbreedte. Echter onder de oppervlakte is er een stevige strijd gaande tussen verschillende factoren die de prijzen beïnvloeden. Voor de komende maanden voorzien we lagere prijzen. De belangrijkste oorzaken zijn een sterkere Amerikaanse dollar en verwachte renteverhogingen door de Amerikaanse centrale bank. Deze zullen ervoor zorgen dat beleggers uit edelmetalen stappen. Deze factoren zullen de goudprijs in 2015 en 2016 onder druk zetten. Maar een sterkere mondiale economie doet de vooruitzichten voor zilver, platina en palladium weer verbeteren. Hierdoor zullen deze prijzen zich naar grote waarschijnlijkheid in de tweede helft van 2015 en in 2016 herstellen.

Basismetalen: sterkere Amerikaanse dollar stuwt prijzen

De recente toename van basismetaalprijzen werd veroorzaakt door de zwakkere dollar, aantrekkende vraag en de hogere olieprijzen. Naar onze mening zijn de huidige fundamentele ontwikkelingen in de aluminiummarkt geen rechtvaardiging voor een verdere toename van de prijs. De koperprijs zal blijvend worden beïnvloed door macro-economische trends (m.n. uit China), dollar volatiliteit en de richting van de olieprijs. Ook de vraag vanuit China is van belang en deze is nog steeds relatief laag. De laatste cijfers zijn echter bemoedigend en ook de mondiale economische groei biedt ondersteuning aan de prijs.

Ferro metalen: Prijzen blijven onder druk staan van overcapaciteit

De Chinese regering heeft maatregelen aangekondigd om de capaciteit terug te brengen. De plannen zijn zeker een welkom initiatief voor de mondiale staalmarkt, maar soortgelijke plannen van twee jaar geleden zijn ook nooit tot volledige uitvoering gekomen. Dit jaar is de belangrijkste doelstelling om in de capaciteit te snijden (met 10% tot 2018). Dit lijkt ambitieus, maar we hebben onze twijfels of dit voldoende is om het evenwicht te herstellen. In de tussentijd zal het overtollige staal uit China zijn weg vinden naar internationale markten en ook daar de prijzen onder druk blijven houden.

Agri grondstoffen: Suikerprijs volgt dollarkoers op de voet

In de afgelopen weken werd de prijszetting op de graanmarkt voornamelijk bepaald door bewegingen in het weer en door data inzake productie-ontwikkeling. Goede productieverwachtingen in de VS ten aanzien van maïs, soja en tarwe zorgen voor stabilisatie rondom de huidige lage niveaus. Hierbij lijkt de beweging van de tarweprijs los te komen van de EUR/USD ontwikkeling, vanwege overvloedig aanbod. De suikerprijs blijft “on par” met de koersrichting van de BRL/USD. Vanwege verslechtering in het aanbod van Ghanese cacao wordt hier een prijsstijging verwacht.