FX Weekly – Donkere wolken boven dollar

door: Roy Teo , Arjen van Dijkhuizen

  • Dollar zakt verder weg na tegenvallende Amerikaanse macrocijfers
  • Stemming rond dollar uiterst somber
  • Sterke valutakoersstijgingen dwingen centrale banken tot actie
  • Valuta’s opkomende landen profiteren
  • Blijft Chinese yuan stabiel of gaat munt dalen?
  • Bank Indonesia laat naar verwachting haar beleid deze week ongewijzigd

 


Dollar zakt verder weg na tegenvallende macrocijfers VS

De dollar verloor voor de vijfde week op rij terrein. Zwakker dan verwachte macrocijfers gaven voeding aan speculatie dat de Federal Reserve minder snel geneigd zal zijn om haar monetair beleid later dit jaar te versoepelen.

De euro stabiliseerde boven 1,11 nadat Griekenland er vorige week in slaagde om EUR 750 miljoen aan het IMF te betalen. Hiervoor is geput uit een bestaande noodrekening bij het IMF. Een verdere stijging van de EUR/USD richting 1,15 – 1,17 kan niet worden uitgesloten wanneer speculatieve shortposities in de euro worden afgewikkeld. Naar verwachting worden boven een koers van 1,1535 stop-loss orders geactiveerd.

De positieve sfeer rond de Australische dollar en het Britse pond hielden aan. Beide munten braken door technische weerstandsniveaus. Een verdere stijging naar resp. 0,83 en 1,59 ligt voor de hand. Hogere olieprijzen steunden de munten van olie-exporterende landen zoals de Canadese dollar (CAD) en de Noorse kroon (NOK).

Stemming rond dollar uiterst somber

De dollar verloor in de afgelopen twee maanden zo’n 4% ten opzichte van een handelsgewogen valutamandje. Na een zwakker dan verwacht eerste kwartaal verliep het economisch herstel ook in april traag. Wij denken dat de markten de risico’s inmiddels hebben ingeprijsd nu de stemming rond de dollar wel erg somber is geworden. Bovendien verwachten wij nog altijd dat de economie gaat aantrekken en dat de Fed de rente in september voor het eerst verhoogt.

Centrale banken in actie na sterke valutakoersstijgingen

Hoewel centrale banken geen wisselkoersdoel hebben, speelt bij beleidsbeslissingen de kracht van de nationale munt wel degelijk een rol. Dit werd vorige week bevestigd door president Carney van de BoE. De ECB zal na de beleidsvergadering van 3 juni waarschijnlijk de vrees wegnemen dat de kwantitatieve verruiming voortijdig wordt beëindigd. ECB-president Draghi heeft onlangs nog verklaard dat het aankoopprogramma volledig wordt uitgevoerd en dat de ECB obligaties blijft opkopen totdat het inflatiedoel volledig is bereikt. De sterker dan gewenste Australische en Nieuw-Zeelandse dollar zullen naar verwachting de nationale centrale banken dwingen om in actie te komen. De Australische centrale bank (RBA) heeft al laten weten dat een verdere depreciatie van de Australische dollar waarschijnlijk en noodzakelijk is. De Nieuw-Zeelandse centrale bank (RBNZ) heeft bevestigd dat het huidige koersniveau van de NZD niet gerechtvaardigd is, en dat een goedkopere munt welkom zou zijn. Renteverlagingen en interventie op de valutamarkten om de munt te verzwakken zijn volgens ons logische opties.

Valuta’s van opkomende landen profiteren

De meeste valuta’s van opkomende landen profiteerden van de zwakte van de dollar. De Turkse lira bereikte het hoogste niveau sinds een maand doordat de politieke onzekerheid afnam. Hogere olieprijzen en de meevallende handelsbalans steunden de Russische roebel. De winst moest deels worden ingeleverd na de aankondiging door de centrale bank dat zij USD 100 – 200 miljoen per dag gaat opkopen om de reserves te vergroten. De Braziliaanse real daalde door de zwakke economische groei en hardnekkig hoge inflatievooruitzichten.

Blijft Chinese yuan stabiel of ligt daling in het verschiet?

De yuan wist zich vorige week goed te handhaven tegenover de Amerikaanse dollar nu de markten de recente renteverlaging hebben ingeprijsd. De visie dat China een goedkopere yuan gedoogt, heeft aan kracht ingeboet. De yuan is namelijk de afgelopen twee maanden stabiel gebleven tegenover de dollar. Wij denken dat een zwakkere yuan al een feit is, want op handelsgewogen basis is de munt sinds medio maart zo’n 3% gedaald.

Onze visie dat de yuan later dit jaar moet inleveren tegenover de dollar, is om meerdere redenen niet gewijzigd. (i) De dollar krijgt de wind in de zeilen wanneer de Amerikaanse economie aantrekt en de markten gaan anticiperen op renteverhogingen door de Fed. (ii) China investeert dit jaar mogelijk meer in het buitenland dan andersom. (iii) Er zijn bemoedigende tekenen van vooruitgang naar een meer door de binnenlandse vraag geleide economie; een zwakkere munt blijft echter nodig om de exportgroei te stimuleren. (iv) De yuan is volgens ons niet langer ondergewaardeerd. (v) Wanneer later dit jaar de monetaire divergentie tussen de VS en China groter wordt, zal de yuan minder aantrekkelijk worden voor carry trades. (vi) De autoriteiten zullen volgens ons toelaten dat de wisselkoers beter aansluit bij de structurele economische situatie en meer door de markt wordt bepaald. Zo kan ze bereiken dat de yuan wordt opgenomen in het SDR-mandje. Een scherpe koersdaling zal vermoedelijk echter niet worden getolereerd.

Bank Indonesia laat beleid naar verwachting ongewijzigd

Na het teleurstellende BBP-cijfer voor het eerste kwartaal heeft de Indonesische regering er bij de centrale bank op aangedrongen de rente te verlagen en zo de economische groei te stimuleren. Wij denken dat BI de rente deze week ongewijzigd laat omdat de inflatie nog steeds boven het streefniveau ligt. Een scherpe koersdaling zal vermoedelijk niet worden gedoogd, want Indonesische bedrijven hebben nieuwe schulden in buitenlandse valuta’s voor minder dan 30% afgedekt. Wij zien wel enige ruimte voor verruiming als de inflatie eind dit jaar afzwakt en de lopende rekening beheersbaar blijft. De Indonesische roepia (IDR) zal later dit jaar waarschijnlijk dalen naar 13.300 tegenover de dollar.