FX Weekly – Dollar in de uitverkoop

door: Georgette Boele , Roy Teo

  • Dollar op grote schaal verkocht door conjuncturele zwakte en omslag in stemming onder beleggers
  • Zweedse kroon presteert sterk na minder agressieve monetaire stimulering
  • Onze nieuwe valutavoorspellingen weerspiegelen recente – volgens ons tijdelijke – zwakte van dollar
  • Speculatie over stimulering in China en zwakke dollar steunen valuta’s van opkomende landen…
  • …behalve Chinese yuan, Thaise baht, Russische roebel en Braziliaanse real

 


Dollar in de uitverkoop…

In onze FX Weekly van vorige week spraken wij nog de verwachting uit dat meevallende Amerikaanse macrocijfers en een minder gematigde toon van de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve) het signaal zouden kunnen zijn voor een hernieuwde opmars van de Amerikaanse dollar (USD). Het tegendeel was echter het geval. Van de belangrijkste valuta’s was de dollar vorige week met een verlies variërend van 1% tot 4% duidelijk de zwakste munt. Wat ging er mis?

…door conjuncturele zwakte…

Het Amerikaanse BBP-cijfer over het eerste kwartaal viel zwaar tegen. Hierdoor kreeg de dollar een flinke knauw. De Federal Reserve stelde zich neutraal op maar de financiële markten gaan ervan uit dat de rente niet wordt verhoogd zolang de economie zwak is. De valutamarkten schatten de snelheid van renteverhogingen dit of volgend jaar nu lager in: de markt gaat nu uit van een Fed funds rate van 0,34% eind 2015 en 1% eind 2016. Dit is ruim onder de eigen raming van de Fed en onze verwachtingen. Tegen deze achtergrond is het niet verwonderlijk dat de EUR/USD weer boven 1,10 kwam. Wij denken dat de Amerikaanse economie sterk gaat aantrekken en de Fed de rente vanaf september dit jaar gaat verhogen.

…en toegenomen risicobereidheid onder beleggers

Hierbij komt dat het beleggerssentiment drastisch is verbeterd. Dit blijkt uit de switch uit staatsobligaties van de eurozone en de VS. De euro profiteerde hiervan sterk, mede ook omdat de financiële markten zich minder zorgen lijken te maken over Griekenland. De toegenomen risicobereidheid verklaart waarom veilige beleggingen zoals goud en de Japanse yen nauwelijks hebben geprofiteerd van de zwakte van de dollar.

Zweedse kroon uitblinker binnen G10 FX

De Zweedse kroon (SEK) deed het vorige week beter dan de andere belangrijke valuta’s doordat de centrale bank (Riksbank) haar monetair beleid minder sterk verruimde dan de financiële markten hadden verwacht. De obligatieaankopen werden uitgebreid maar de reporente bleef ongewijzigd -0,25% terwijl op een verlaging naar -0,35% was gerekend. Wij denken dat verdere monetaire verruiming de inflatie zal opdrijven en een appreciatie van de kroon zal voorkomen.

Voorspellingen aangepast

Wij hebben onze voorspellingen voor de korte termijn op een aantal punten aangepast naar aanleiding van de recente zwakte van de dollar. Het onderliggende plaatje blijft echter ongewijzigd: 1) een sterke Amerikaanse economie; 2) eerste renteverhoging door de Fed in september; 3) Fed funds rate van 0,75% eind 2015 en 2,25% eind 2016; 4) Japanse centrale bank verruimt haar monetair beleid in juli om de economie te stimuleren en het inflatiedoel dichterbij te brengen; 5) het Britse pond staat de komende maanden onder druk door de politieke onzekerheid rond de verkiezingen. De gewijzigde ramingen zijn rood gekleurd in onderstaande tabel. Onze raming van de EUR/USD voor 2016 hebben wij bovendien meer in lijn gebracht met onze voorspellingen van de rente op Duitse staatsobligaties.

 

Speculatie China steunt valuta’s opkomende markten …

Op de financiële markten wordt steeds meer gespeculeerd over de mogelijkheid dat de Chinese centrale bank (PBoC) het voorbeeld van andere grote centrale banken volgt: overgaan op onconventioneel monetair beleid in de vorm van kwantitatieve verruiming, via de rechtstreekse aankoop van obligaties van lokale overheden. Wij denken dat China haar stimulerend beleid voortzet om de economie op koers te houden voor een groei van circa 7% in 2015. We verwachten echter niet dat de PBoC nu al onconventionele instrumenten moet inzetten. Er is nog volop ruimte voor verdere verruiming via conventionele maatregelen. De PBoC kan de reserveverplichtingen van banken, het belangrijkste beleidstarief (nu 5,35%) en/of de depositorente verlagen. Verder kunnen de autoriteiten specifieke leenfaciliteiten voor banken invoeren en kunnen zij zelfs banken stimuleren om obligaties van lokale overheden te kopen.

 

…evenals de zwakkere dollar…

De dollar kwam zwaar onder druk na het zwakke BBP-cijfer over het eerste kwartaal en de algehele verbetering van het beleggerssentiment. De valuta’s van de meeste opkomende markten (OM) profiteerden hiervan. De Zuid-Koreaanse won, de Taiwanese dollar en de Singaporese dollar wonnen terrein dankzij hun grotere afhankelijkheid van de export naar China. De Chinese autoriteiten gaan immers naar verwachting de binnenlandse economie verder stimuleren.

…maar sentiment rond Chinese yuan is zwak…

Hoewel de PBoC een sterke dagelijkse fixatie van de yuan bleef regisseren, hebben beleggers nog altijd niet veel vertrouwen in de munt. Dit komt door de vrees dat de centrale bank meer liquiditeiten in het systeem gaat pompen.

…en forsere renteverlagingen drukken baht en roebel…

De Thaise baht (THB) behoorde tot de achterblijvers doordat de centrale bank (BoT) de rente eerder dan verwacht verlaagde. De reden voor deze verrassende stap was dat de sterke baht en de vertragende Chinese economie een bedreiging vormden voor de economische groei. Bovendien is de BoT van mening dat de overheidsuitgaven en een herstel van het toerisme de zwakke exportvooruitzichten niet voldoende compenseren.
De Russische roebel (RUB) moest terrein prijsgeven, ondanks de hogere olieprijzen. De Russische centrale bank verlaagde namelijk de rente sterker dan verwacht.

…terwijl beleggers zich zorgen blijven maken over het begrotingstekort van Brazilië

De Braziliaanse real (BRL) profiteerde evenmin van de zwakkere dollar. Beleggers maken zich zorgen dat de kans dat Brazilië een lagere rating krijgt, groter wordt als de regering er niet in slaagt om het begrotingstekort terug te dringen. De Braziliaanse centrale bank verhoogde vorige week de rente met 50 bp naar 13,25%. Dit gaf de real echter geen lucht omdat de markt nu verwacht dat de rente vanwege de zwakke economie in juni niet wordt verhoogd. Wij denken wel dat de rente in juni met 25 bp verder wordt opgetrokken.