Aanhoudende groei economie in eerste kwartaal

door: Nico Klene

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal met 0,4% gegroeid ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dat is een behoorlijk cijfer, al is wel duidelijk minder dan in het vorige kwartaal. De eurozone-economie groeide in het eerste kwartaal even hard.

Al enkele kwartalen wordt de economische groei in ons land breed gedragen: door de uitvoer én de investeringen én de consumptie van gezinnen. Dat tekent de kracht van het economisch herstel. In het eerste kwartaal werd de groei vooral gedragen door de consumptieve bestedingen en de investeringen in woningen. Ook de overheid besteedde meer. De uitvoer daarentegen nam – volgens de voorlopige cijfers – niet verder toe, terwijl de invoer daalde.

Vooruitzichten: groei dit jaar mogelijk boven 2%

We verwachten dat de groei aanhoudt. Diverse stemmingsindicatoren wijzen daarop voor de nabije toekomst. Verder gaan we ervan uit dat de economische groei in de VS weer opveert na het zwakke eerste kwartaal. Bovendien profiteren Nederland en de eurozone van de zwakke euro.
We verhogen onze groeiprognose: we denken dat het BBP dit jaar met ongeveer 2% kan toenemen.