Woningmarktmonitor – Sterk uit de startblokken

door: Philip Bokeloh

150409-Woningmarktmonitor-april1.pdf (464 KB)
Download
  • De woningmarkt heeft in 2015 een vliegende start gemaakt met een verdere toename van het aantal transacties en prijzen.
  • De daling van de hypotheekrente en het economisch herstel vormen beide een belangrijke stimulans voor de woningmarkt.
  • Ook de markt voor nieuwbouwwoningen trekt aan. Het aantal afgegeven vergunningen wijst op een verdere verbetering.

De huizenmarkt is in 2015 sterker uit de startblokken gekomen dan wij dachten. Er zijn meer transacties dan voorzien. Wij hielden er rekening mee dat de beperking van de schenkings-vrijstelling in 2015 het aantal transacties zou drukken en voor een verschuiving van transacties naar 2014 zou zorgen. Tot dusver valt het matigende effect reuze mee. Een mogelijke verklaring is dat het grote aantal verkopen in december nog na-ijlt. Degenen die aan het eind van het jaar hun woning hebben verkocht, kopen nu zelf een woning.

Ook de prijzen stijgen harder dan voorspeld. Wij hebben in december de ramingen iets naar beneden aangepast. Aanleiding voor de wijziging vormden de strengere Nibud-normen. Maar ook hier valt het matigende effect in de praktijk vooralsnog mee. Een mogelijke verklaring is dat mensen vaker kiezen voor een hypotheek waarvan de rente voor een langere periode is vastgezet. De restricties van het Nibud vallen in dat geval minder straf uit met als gevolg dat kopers een hogere hypotheek kunnen opnemen dan wanneer zij voor een hypotheek met een korte rentevastperiode kiezen.

Daar wij slechts over de cijfers van twee maanden beschikken, vinden wij het nog te vroeg om onze ramingen alweer te verhogen. Ook de stabilisatie van de vertrouwensindicator van Vereniging Eigen Huis na twee jaar van stijging maant tot enige terughoudendheid.

Dit neemt niet weg dat de kans groot is dat wij de ramingen voor de woningmarkt bij de volgende publicatie naar boven bijstellen. De huizenmarkt profiteert immers van de economische opleving, die krachtiger is dan gedacht. Daar komt bij dat rente daalt door toedoen van de ECB. De lage rente houdt koopwoningen betaalbaar. Hoe groot de invloed van de rente op de woonlasten is, is te zien aan de betaalbaarheidsindicator van Calcasa. Deze indicator, die de nettowoonlasten tegen het netto-inkomen afzet, blijft verbeteren ondanks dat de woningprijzen weer stijgen.