Vers in 2020, met in de hoofdrol vertrouwen, identiteit en prijs

door: Wilbert Hilkens , Chris Meijers , Rob Morren , Jan de Ruyter

Vers-2020-ABNAMRO.pdf (3 MB)
Download

De Nederlandse consument heeft het goed op foodgebied. Al het denkbare is beschikbaar: uit alle windstreken,  in alle smaken, in alle portiegroottes  via alle kanalen en tegen een lage prijs. Daarnaast stelt de consument steeds hogere eisen aan zijn voeding, de productiewijze en  de herkomst daarvan. Hij koopt echter nog vooral met zijn portemonnee.

Betekenisvolle producten in 2020 interessant

Ketens in versproducten (AGF, Vlees en eieren) staan hierdoor voor de uitdaging om meer betekenisvolle producten met de juiste informatie tegen acceptabele prijzen op het bord van de consument te krijgen.  Juist dat ‘betekenisvolle’ betekent voor iedereen iets anders. De één vindt het belangrijk dat het product lokaal wordt geproduceerd, de ander wil biologische en een derde wil voeding past bij zijn levensfase. Een complex wensenpatroon binnen ketens waar consolidatie plaatsvinden en machtsverhoudingen verschuiven. Een betrouwbare invulling in de ogen van de consument maakt daarbij het verschil.

Samenspel ketenspelers en ‘last mile’ bepalen waar consument geld besteed

Voor onderdelen binnen de vers-keten zijn volop  kansen, maar hoe speel je daar nu concreet op in?  Hoe dit samenspel tussen ketenspelers en de omgevingskrachten vorm kan krijgen, bediscussiëren we graag in komende maanden met u, zowel online als offline.  Daarin gaan we in op de cruciale ‘last mile’. Deze laatste stap, waarbij de consument bepaalt bij wie hij zijn euro daadwerkelijk besteedt door te kiezen voor dat ene product bij die ene aanbieder, ook al zijn er misschien wel drie die hem (bijna) even goed bevallen.

Goedkoop of betekenisvol

Uiteindelijk ligt de sleutel in de juiste samenwerking tussen ketenpartijen. Een samenwerking die erop gericht kan zijn het goedkoopste of het meest betekenisvolle product voort te brengen. Deze keuze heeft implicaties voor wie elkaar in de ketenopzoekt en welke producten worden voortgebracht. Dit document is geen handleiding, maar een aanzet om samen te kijken hoe verse producten een nog betekenisvollere rol kan spelen in de eetbehoefte  van de consument in 2020.

We wensen u veel leesplezier en gaan er graag met u over in gesprek.