Nederlandse economie in zicht – BBP-groei krijgt bredere basis

door: Philip Bokeloh

Nederlandse-economie-in-zicht- - april 2015.pdf (510 KB)
Download

BBP-groei vierde kwartaal opwaarts herzien

De Nederlands economie groeit harder dan gedacht. Het BBP nam in het vierde kwartaal niet met 0,5% op kwartaalbasis toe, zoals eerder was bericht, maar met 0,8%. De gemiddelde BBP-groei over 2014 komt daarmee uit op 0,9%. Zonder beperking van de gaswinning en zachte winter, had het groeitempo zelfs een half procentpunt hoger kunnen liggen.

De internationale handel blijft belangrijk. Naar verwachting zal de uitvoer komend jaar verder toenemen. Behalve van de mondiale conjunctuuropleving profiteren bedrijven namelijk ook van de lagere euro. Het ondernemersvertrouwen wordt verder gevoed door de lage olieprijzen en de gedaalde rente. Beide drukken de productiekosten omlaag.

Bedrijven huren meer personeel in, al doen zij dit bij voorkeur op flexibele basis. Op 1 juli gaat de ‘Wet werk en zekerheid’ in. Flexwerkers krijgen eerder een vast contract, en ontslag van vaste medewerkers wordt sneller en goedkoper voor werkgevers. Het is de vraag of de trend naar flexibilisering daarna even sterk doorzet.

De extra werkgelegenheid stemt consumenten positief. Het sentiment ligt op het hoogste niveau in meer dan zeven jaar tijd. Het optimisme wordt verder gevoed door de stijging van de aandelenkoersen en de verbetering van de koopkracht als gevolg van de lage inflatie. Tot slot draagt ook de verbetering op de woningmarkt bij aan het consumentenvertrouwen.

De hogere consumptie en bedrijfsinvesteringen leiden tot een toename van de binnenlandse vraag. Hierdoor stijgt de invoer uit het buitenland. Hoewel de invoer harder stijgt dan de uitvoer, blijft het overschot op de lopende rekening hoog. Met ruim 10% van het BBP ligt het royaal boven de Europese richtlijnen. Toch maakt de Europese Commissie hier geen halszaak van.