G10 FX Weekly – Comeback van de dollar

door: Georgette Boele

G10 FX-Weekly - 13-april 2015 - Comeback van de dollar.pdf (337 KB)
Download
  • Comeback van Amerikaanse dollar zet deze week vermoedelijk versneld door
  • Verrassende CPI-cijfers leiden waarschijnlijk tot heftige valutakoersbewegingen
  • Beleggerssentiment rond Russische roebel is verbeterd

Comeback van Amerikaanse dollar

De Amerikaanse dollar (USD) maakte vorige week een sterke comeback. Om te beginnen ebde het negatieve effect van het tegenvallende werkgelegenheidsrapport dat op vrijdag 3 april verscheen, snel weer weg. Dit onderstreept de kracht van de dollar. Verder ondersteunden meevallende cijfers over de ontwikkeling van de Amerikaanse economie de dollar. En ten slotte kwam uit de notulen van het FOMC, het beleidscomité van de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve), en in speeches van Fed-functionarissen heel duidelijk naar voren dat de Fed de rente dit jaar gaat verhogen. Dit stond in schril contrast met de verwachting op de financiële markten dat de Fed de rente dit jaar mogelijk ongewijzigd zou laten. De Amerikaanse rentes en de rendementen op Amerikaanse staatsobligaties (Treasuries) zijn vorige week dan ook licht gestegen, terwijl de dollar de weg naar een verder herstel insloeg. Deze week zullen hogere cijfers voor de Amerikaanse detailhandelsverkopen en consumentenprijsinflatie (CPI) de dollar waarschijnlijk een flinke duw in de rug geven. Wij verwachten dat de EUR/USD eind juni het pariteitsniveau (één op één) bereikt.

150413-FX1

Centrale banken houden koers

De Australische dollar (AUD) deed het vorige week beter dan de belangrijkste valuta’s doordat de Australische centrale bank (RBA) haar monetair beleid ongewijzigd liet. De financiële markten hadden op een renteverlaging van 25 bp gerekend. Wij verwachten dat de RBA de beleidsrente in mei met 25 bp verlaagt en in het derde kwartaal met nog eens 25 bp. Onze eindejaarsprognose voor de AUD/USD blijft 0,72. De Japanse centrale bank (BoJ) wijzigde vorige week evenmin haar monetair beleid. Hier verwachten wij een verdere monetaire verruiming pas in juli. De ECB zal deze week vermoedelijk haar programma voor kwantitatieve verruiming voortzetten in het huidige tempo en geruchten over een vroegtijdige beëindiging de kop indrukken. Ook de Canadese centrale bank (BoC) zal haar monetair beleid ongewijzigd laten.

Zwitserland geeft eerste 10-j lening met negatieve rente uit

Zwitserland heeft als eerste belangrijke land een tienjarige staatslening met een negatieve rente uitgegeven. Hoe komt het dat de 10-jaars rente negatief is? De beleidsrentes van de Zwitserse centrale bank (SNB) zijn veel sterker negatief dan die van de ECB. Bovendien is de ECB begonnen met het aankopen van staatsobligaties. De koersen van staatsobligaties van landen met een hoge rating zijn het sterkst gestegen. Dus ook Zwitserse staatsobligaties want het land heeft een triple-A-rating. Verder was ook de regelmatig terugkerende risicoaversie in het voordeel van de Zwitserse frank (CHF) en Zwitserse obligaties. Volgens de meest recente cijfers van de SNB zijn de valutareserves in maart toegenomen. Waarschijnlijk is dit niet te danken aan wisselkoersbewegingen. Wij vermoeden dat de SNB weer heeft geïntervenieerd, omdat zij het effect van de zwakke euro op de frank zoveel mogelijk wil beperken. Het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat de SNB haar monetair beleid verder zal verruimen. Wij denken dat de frank dit jaar terrein gaat verliezen tegenover de dollar. Onze eindejaarsprognose voor eind dit jaar is 1,11. Onze eindejaarsprognose voor de EUR/CHF is 1,05.

Verrassende CPI-cijfers zetten valutakoersen in beweging

Volgende week worden CPI-cijfers gepubliceerd in onder meer de VS, de eurozone, Canada, Zweden, Noorwegen en Denemarken. De Amerikaanse dollar is zeer gevoelig voor een hoger dan verwachte CPI in de VS. Dit geldt dan vooral de cijfers voor de kerninflatie. Als de inflatie sterker blijkt te zijn gestegen dan verwacht, dan neemt de kans toe dat de Fed de rente eerder zal verhogen. Voor alle andere landen zijn de valuta’s gevoeliger als CPI-cijfers lager zijn dan verwacht. Dit komt doordat de financiële markten ervan uitgaan dat in deze landen het monetaire beleid verder wordt verruimd.

Beleggerssentiment rond roebel is verbeterd

Sinds de bijeenkomst van de Fed op 18 maart zijn beleggers in het algemeen positiever geworden over de valuta’s van opkomende landen. Na deze vergadering kwam de opmars van de USD tot stilstand en ging het rendement op 10-jaars Treasuries naar beneden. De valuta’s die daarvoor de zwaarste klappen hadden gekregen, zoals de Russische roebel (RUB) en de Braziliaanse real (BRL), profiteerden hiervan aanzienlijk. Deze valuta’s wisten zich ook vorige week goed te handhaven, ondanks de comeback van de dollar. Zo won de roebel ruim 5%. Door het scherpe herstel van het vertrouwen van beleggers in de Russische markt en de stabilisatie van de olieprijzen daalde de CDS-spread op vijfjarige Russische staatsobligaties sterk en zat de koers van de roebel in de lift (zie onderstaande grafiek). Wij denken dat de Russische centrale bank haar monetair beleid verder gaat verruimen om de economie te stimuleren. De BRL was om soortgelijke redenen vorige week de runner-up.

150413-FX2

150413-FX3