FX Weekly – Signalen voor herstel dollar?

door: Georgette Boele , Roy Teo

Fx-Weekly - 28-april-2015 - Signalen voor herstel dollar?.pdf (269 KB)
Download
  • Betere cijfers Amerikaanse huizenmarkt steunen de dollar…maar deze week wordt cruciaal
  • Pond deed het vorige beter dan dollar maar Nieuw-Zeelandse dollar was de grote verliezer
  • Positiever over meeste Aziatische valuta’s…minder pessimistisch over roebel en zloty…
  • …maar Turkse lira blijft zwak

Betere cijfers Amerikaanse huizenmarkt steunen dollar

De Amerikaanse dollar (USD) blijft zonder duidelijke richting heen en weer schommelen. Twee weken geleden was de dollar uit de gunst maar vorige week was er sprake van licht herstel. De meevallende cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt hebben het vertrouwen versterkt dat de Amerikaanse economie gaat aantrekken en dat de inzinking achter de rug is. Het rendement op tienjaars Amerikaanse staatsobligaties (Treasuries) liep na de beter dan verwachte cijfers met 10 bp op. Hogere rentes zijn gunstig voor de dollar zolang het vooruitzicht van een aantrekkende Amerikaanse economie hieraan ten grondslag ligt. Deze week verschijnt een aantal cruciale cijfers in de VS, waaronder de groei van het BBP in het eerste kwartaal en de PCE-deflator (personal consumption expenditure, wijkt iets af van de consumentenprijsindex). Daarnaast komt het FOMC, het beleidscomité van de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve), bijeen. Een hogere economische groei, PCE-inflatie en/of een minder gematigde verklaring van de Fed zouden de verwachtingen dat de rente in de VS wordt verhoogd, aanwakkeren. Dit zou vervolgens het signaal kunnen zijn voor een breed gedragen herstel van de dollar.

150428-FX1

Pond kreeg steun van minder gematigde notulen BoE…

In de afgelopen maanden hadden de financiële markten hun verwachting voor het tijdstip van een eerste renteverhoging door de Britse centrale bank (BoE) verschoven naar 2016. De notulen die de BoE vorige week publiceerde, waren echter helemaal niet zo gematigd. Dit bood stevige steun aan het Britse pond (GBP), ondanks de politieke onzekerheid. Het vooruitzicht van een patstelling in het parlement na de verkiezingen van 7 mei zal de koers van het pond de komende weken waarschijnlijk onder druk houden. Ook de verwachting dat de Fed de rente eerder dan de BoE gaat verlagen, zal het pond naar beneden duwen. Kortom, we blijven negatief over de koersontwikkeling van het pond tegenover de dollar.

…maar NZD ging onderuit na commentaar RBNZ…

De Nieuw-Zeelandse dollar (NZD) verzwakte nadat de centrale bank (RBNZ) verklaarde dat een duurdere Nieuw-Zeelandse dollar niet wenselijk is. Waarschijnlijk gaat de RBNZ ingrijpen om de koers van de NZD te drukken en speculanten te ontmoedigen die mikken op een stijging van de NZD. Inmiddels zijn belangrijke exportprijzen, onder meer van zuivel op veilingen, gedaald. Dit zal de ruilvoet waarschijnlijk verder drukken. Verschillende economische risico’s blijven actueel. De recente droogte in delen van het land, de bezuinigingen, de lagere zuivelopbrengsten en de sterkere NZD hebben de economische groei negatief beïnvloed. Toch denken wij dat de RBNZ haar monetair beleid dit jaar niet wijzigt omdat de binnenlandse economie naar onze mening relatief sterk blijft.

…en verwachte monetaire verruiming drukte yen

De Japanse yen (JPY) moest vorige week terrein prijsgeven door speculatie dat de Japanse centrale bank (BoJ) in haar volgende halfjaarlijkse rapport (30 april) over de economische vooruitzichten mogelijk aangeeft dat zij eerder vroeger dan later tot verdere monetaire stimulering overgaat. Daarnaast verscheen er een bericht in een lokale krant dat de BoJ haar inflatieprognose dit begrotingsjaar misschien gaat aanpassen. BoJ-president Kuroda heeft inderdaad kort geleden gezegd dat het wel eens langer kan gaan duren voordat het inflatiedoel van 2% wordt bereikt. De financiële markten hebben al een verwachte hogere volatiliteit en een hogere risico-opslag ingeprijsd om de zwakte van de yen af te dekken. Wij denken dat de BoJ haar programma voor obligatieaankopen in juli waarschijnlijk zal uitbreiden.

Positiever over meest Aziatische valuta’s…

Wij zijn op de korte termijn minder pessimistisch over de Chinese yuan, Singaporese dollar, Taiwanese dollar, Zuid-Koreaanse won en Thaise baht (zie ook onze publicatie FX Watch: Asian FX short-term reprive). Het duurt vermoedelijk nog wel even voordat de Fed de eerste rentestap zet. Wij zien in deze landen ook diverse positieve binnenlandse ontwikkelingen en het beleid wordt waarschijnlijk een minder negatieve factor. Toch laten wij onze voorspellingen voor Aziatische valuta’s eind dit jaar ongewijzigd. Naar onze mening onderschatten de financiële markten nog steeds het tempo van de renteverhogingen in de VS en blijven binnenlandse risico’s aanwezig.

…minder pessimistisch over roebel…

Wij hebben onze eindejaarsprognose voor de roebel (RUB) gewijzigd en rekenen op een sterker herstel. De economische situatie in Rusland verslechtert nog steeds maar er komen wel steeds duidelijker tekenen van financiële stabiliteit. De inflatie loopt minder hard op en de CDS-spreads en interbancaire rentes zijn aanzienlijk gedaald. De paniek die eerder dit jaar uitbrak toen de roebel in een vrije val belandde, is sneller weggeëbd dan wij hadden verwacht. Het ligt in de lijn der verwachting ligt dat de centrale bank, gezien de toegenomen financiële stabiliteit, de monetaire teugels verder laat vieren. Wij rekenen erop dat de rente op de beleidsvergadering van komende donderdag met 100 bp wordt verlaagd. Toch zien wij ruimte voor een verdere appreciatie van de roebel nu de economie een relatief normale fase ingaat. Een geleidelijke verdere stijging van de olieprijzen zou de roebel extra steun in de rug moeten geven. Onze eindejaarsvoorspelling voor de USD/RUB is daarom nu 50 tegen eerder 58.

…en verder opwaarts potentieel voor zloty…

Ook over de Poolse zloty (PLN) zijn wij optimistischer geworden. De binnenlandse economie staat er goed voor: de werkgelegenheid verbetert en de loongroei is versneld tot bijna 6% in maart. De Poolse centrale bank (NBP) heeft laten weten dat zij een punt heeft gezet achter de cyclus van monetaire verruiming. De markten gaan hun vizier nu waarschijnlijk richten op het moment van de eerste renteverhoging in Polen. Omdat de ECB haar beleid van kwantitatieve verruiming voorlopig waarschijnlijk nog voortzet, kan volgens ons de zloty verder terrein winnen ten opzichte van de euro. Wij ramen de EUR/PLN nu op 3,9 eind dit jaar (was 4,05).

…maar negatiever over Turkse lira

De USD/TRY is tot absolute recordhoogte gestegen. Dit weerspiegelt het sterk verslechterde sentiment onder beleggers. Ondanks de nu al grootschalige verkoop zal de Turkse lira (TRY) in de komende maanden waarschijnlijk nog verder afglijden. Wij hebben daarom onze voorspelling voor de USD/TRY opgetrokken naar 2,80 eind juni en 2,85 voor het derde en vierde kwartaal (zie ook onze publicatie FX Watch: Turkish lira weakness not over yet).

150428-FX2

150428-FXtabel