Bergafwaarts voor ijzererts- en staalprijzen

door: Casper Burgering

Industriele Metalen Monitor april 2015.pdf (376 KB)
Download

• Prijzen van industriële metalen nog steeds onder het niveau van 1 januari 2015
• De sterkere dollar zal de toename van basismetaalprijzen afzwakken, ondanks een goede basis
• De prijzen van staal en ijzererts blijven dit jaar zwak door wereldwijde overcapaciteit

China koelt af en India wordt de nieuwe groeimotor

groei matrix

Terwijl de meeste landen in opkomend Europa hun economie fatsoenlijk zullen zien groeien in de komende jaren, zitten de economieën van Rusland en Oekraïne in een depressie en trekken zij de regionale prognose naar beneden. De Amerikaanse economie zal naar verwachting solide presteren, ondanks de relatief trage start begin 2015. De appreciatie van de dollar zal een negatieve invloed hebben op de Amerikaanse export, maar we denken dat de Amerikaanse consumptie van huishoudens een impuls zal krijgen door de lagere invoerprijzen. De economische groei in opkomende Azië zal sterk blijven. India wordt de nieuwe groeimotor en overtreft China dit en volgend jaar. De groei vertraagt in China vanwege de ambitieuze economische hervormingsplannen. Dit zal echter een geleidelijk proces zijn en de autoriteiten zullen bereid zijn om de economie te ondersteunen om een harde landing te voorkomen. De geleidelijke vertraging van de Chinese economie zal wel een neerwaarts effect hebben op de totale vraag metalen.

Groei Chinese metaal consumptie per hoofd vertraagt

china per cap

China is nog steeds de grootste metaalproducent en -consument. Gemiddeld genomen heeft China een aandeel van 43% in de productie van basis-metalen en 48% aandeel in het verbruik. De impact van economische cijfers en trends uit China op internationale metaalmarkten zijn daarmee substantieel. Vooral op het verbruik. In navolging van de verdere afname van de groei van het BBP per hoofd van de bevolking in China, zal ook de groei van de vraag naar basismetalen per hoofd van de bevolking afnemen. Dit zal ook het geval zijn voor de groei van de staalproductie per hoofd van de bevolking. Sterker nog, de Chinese ‘Iron & Steel Association’ denkt dat ruwe staalproductie in China zal dalen met 1% in 2015. Dit wijst erop dat de productie van staal per hoofd ook dit jaar afneemt, en dat zou een unicum zijn in tientallen jaren. Ondanks de groeivertraging in China en de impact op de vraag naar basismetalen, staat ‘groei’ van de vraag naar basismetalen nog op de agenda. We denken dat de Chinese vraag naar basismetalen per hoofd zal groeien met 7% en 8% in resp. 2015 en 2016. Dit is laag in historisch perspectief, maar biedt nog steeds een solide basis.

Prijzen industriële metalen nog onder 1 januari niveau

prijsverandering

Industriële metalen prijzen staan onder druk. Terwijl de prijs voor basismetalen terrein verloor tussen de 1 en 17% sinds het begin van 2015, zijn de ferro metaalprijzen veel sterker gedaald. De ijzerertsprijs verloor ruim 33%, de mondiale staalprijs daalde met 16% en de prijs van cokeskolen heeft 7% ingeleverd. Prijzen in de basismetaalsector kwamen onder vuur te liggen door de sterkere dollar, de daling van de olieprijs en het zwakke sentiment (vooral met betrekking tot China). De relatief zwakke economische prestaties van China, en dus lagere vraag naar industriële metalen, vormen momenteel de belangrijkste zorg. Goede macrocijfers (zoals uit de VS en Europa) zijn niet in staat om het algemene sentiment te verbeteren.

Voor meer trends en visie op ontwikkelingen dit jaar kunt u de publicatie bovenaan deze pagina downloaden.