ABN AMRO tevreden over resultaten Agriteams in 2014

door: Pierre Berntsen

De financiële resultaten van onze agrarische relaties verschillen zeer. Ondernemers zijn niet alleen actief in heel verschillende sectoren, ook bedrijven in dezelfde sector verschillen onderling enorm. We zien dat de bedrijfsresultaten in de glastuinbouw nog achterblijven. De sector werkt hard aan herstel maar blijft kwetsbaar. Het niveau van voorzieningen is in deze sector hoger dan in andere agrarische sectoren. De akkerbouw kende een slecht jaar maar komt gelukkig uit een periode waarin ruimte was om reserves op te bouwen. Voor de melkveehouderij waren zowel 2013 als 2014 heel mooie jaren. In de intensieve veehouderij zien we ondernemingen die niet konden reserveren naast bedrijven en sectoren met mooie resultaten. Voor ons is helder dat ondernemerskwaliteiten steeds belangrijker worden en dat we daar als bank terecht veel aandacht aan besteden. De wereld verandert snel en daar moet je als ondernemer mee om kunnen gaan.

Om ondernemers te ondersteunen bij hun keuzes voerden we vele gesprekken met relaties en brachten we voor veel sectoren en hun ketens een rapport met onze visie uit. Daarnaast werken we hard aan het verbinden van klanten door ons netwerk te ontsluiten.

Groei van kredietverlening

De dienstverlening aan boeren en tuinders wordt verzorgd door de relatiemanagers van onze Agriteams. De kredietverlening van deze ABN AMRO Agriteams bestaat voor ruim 90% uit kredieten aan boeren en tuinders. Deze portefeuille groeide in 2014, ondanks aflossingen, met meerdere procenten. Enerzijds als gevolg van investeringen van bestaande relaties, anderzijds mochten we 300 nieuwe relaties verwelkomen die vertrouwen in ons stelde. Het aantal agrarische relaties dat afscheid nam is gelukkig op enkele handen te tellen. We streven naar gezonde groei van onze portefeuille met professionele ondernemers. ABN AMRO verzorgt naar schatting circa 15% van de kredietverlening aan boeren en tuinders in Nederland.

Het succes van Agriteams  

Eind 2009 brachten we onze agrarische relatiemanagers bijeen in Agriteams. Doel was om zo de agrarische kennis en ons netwerk te versterken en ruimte te creëren voor specialisatie, om zo te groeien als gesprekspartner voor relaties. Deze aanpak werkt. Volgens metingen van Agridirect heeft ABN AMRO de afgelopen jaren de meest tevreden klanten in de agrarische sector. Deze resultaten hebben de bank geïnspireerd om ook de dienstverlening aan relaties in andere sectoren op vergelijkbare wijze te organiseren. ABN AMRO wil als sectorbank meer kunnen betekenen voor relaties.

Percentage tevreden en zeer tevreden relaties

KTV
(bron: Agridirect)

 

Toch plaats ik ook een kanttekening bij de bovenstaande grafiek. De tendens is dat de tevredenheid van agrarische relaties over hun bank daalt en dat is niet goed. Het imago van banken is sinds de financiële en economische crisis verslechterd. Het is aan ons zelf om de komende jaren hard te werken aan herstel van vertrouwen en tevredenheid.

Terugkijkend op 2014 heb ik een dubbel gevoel. Nederland heeft een ijzersterke uitgangspositie in veel agrarische sectoren. En het belang van de agrarische sector voor Nederland wordt breed onderkend. Het aantal agrarische relaties van ABN AMRO groeide, onze kredietverlening groeide en we hebben de meest tevreden klanten. Dat is mooi. Echter in een aantal sectoren staat het rendement te veel onder druk en het oordeel over banken moet echt omhoog. Beiden gaan niet vanzelf dus ook komend jaar is er nog veel werk aan de winkel.