Visie op rente en euro – Tienjaars rente naar 0,1%?

door: Nico Klene

Visie op rente en euro - 2 maart 2015 - Tienjaars rente naar 0,1%?.pdf (138 KB)
Download

Visie ongewijzigd

De kapitaalmarktrente zal binnenkort verder dalen. Dit komt doordat de Europese Centrale Bank (ECB) waarschijnlijk deze of volgende week zal beginnen met de omvangrijke opkoop van (vooral) staatsobligaties. Er zal daardoor schaarste optreden in sommige delen van de obligatiemarkt.
De korte rente zal voorlopig rond het huidige niveau blijven liggen.
De euro zal in de loop van het jaar verder in waarde dalen ten opzichte van de dollar.

Lange rente nog lager door optredende schaarste

Binnenkort begint de ECB met het op grotere schaal opkopen van obligaties. De lange rente zal daardoor verder dalen.

De Duitse en Nederlandse tienjaars rentes zijn vorige maand – al schommelend – per saldo licht gedaald. In de aanloop naar de start van het opkopen van staatsobligaties zakten deze rentes eind februari naar nieuwe laagterecords.

Donderdag zal de ECB waarschijnlijk meer details bekend-maken van het aangekondigde grootschalige opkoop-programma van – vooral – staatsobligaties. Naar verwachting zal de ECB daarna snel beginnen met de feitelijke aankopen.

Terwijl de ECB als nieuwe grote koper op de markt komt, neemt het aanbod van onder meer Duits en Nederlands papier juist af. Gevolg daarvan is dat de lange rente nog verder zal dalen. De tienjaars rente in deze landen zou in het tweede kwartaal verder kunnen zakken naar slechts 0,1%. Eind februari was deze rente in Duitsland en Nederland respectievelijk 0,32% en 0,37%.

Korte rente stabiel

Op de korte rente hebben de ECB-maatregelen weinig effect. De eenmaands Euriborrente ligt al enige tijd bij 0%,terwijl de driemaands Euriborrente vorige maand nog één basispunt is gedaald naar 0,04%. Voorlopig zal de korte rente rond het huidige niveau blijven liggen. Wij gaan ervan uit dat de ECB gedurende lange tijd zal vasthouden aan het huidige her-financieringstarief van 0,05% en het depositotarief van -0,2%.

Euro maakte pas op plaats, maar zal verder verzwakken

Mee- en tegenvallende economische cijfers zorgden voor schommelingen in de euro-dollarkoers. Het sentiment ten aanzien van de eurozone-economie werd wat positiever. Daardoor kwam aan de gestage waardedaling van de euro – tijdelijk – een eind. De aanvankelijke onzekerheid over het wel of niet bereiken van een akkoord over een Grieks hulp-programma zorgde ook voor koersfluctuaties. Per saldo was de wisselkoers in februari echter vrijwel stabiel.

Maar in de laatste dagen van de maand verloor de euro weer licht terrein in de aanloop naar de start van het opkoop-programma van obligaties door de ECB. Dit programma zal leiden tot een groter renteverschil met de VS, waardoor de euro verder zal verzwakken ten opzichte van de dollar. Ook de verwachte renteverhoging door de Fed draagt daar bij aan die verzwakking. Belangrijk om te vermelden is dat volgens ons de markten het tempo van renteverhogingen in de VS onder-schatten.