Stand van de Industrie – maart

door: Casper Burgering

Stand vd Industrie-maart 2015.pdf (2 MB)
Download

De Stand van de Industrie is in maart positief. Uit veel indicatoren blijkt dat ondernemers nog steeds een positieve grondhouding hebben over het economische klimaat en de bedrijvigheid in het algemeen. Een aantal indicatoren is afgezwakt in februari (zoals de PMI en producentenvertrouwen), maar behouden een gunstige positie. Dit blijkt uit de ‘Stand van de Industrie’ van ABN AMRO over de maand maart.

pmis feb

Van alle landen in Europa (met een PMI notering) staan alleen Frankrijk en Oostenrijk nog in de krimpfase. Terwijl de PMI in Frankrijk weer sterk daalde (met 3,3%), nam de PMI in Oostenrijk licht toe (0,4%). De activiteiten van de verwerkende industrie in Italië, die in januari ook nog in de krimpfase stond, zit in februari eindelijk weer in expansie. Daarmee heeft zij een krachtig herstel laten zien (+4,0%). In Nederland nam de PMI het sterkste af van alle landen met een PMI notering, maar staat met 52,2 nog ruim in de expansiefase. Tot slot heeft Brazilië zich in februari ook gemeld in de krimpfase en staat nu op 49,6 punten.

PMI verwerkende industrie NL daalt in februari scherp

Na het sterke begin van 2015 (met een aantrekkende PMI) heeft de index in februari flink terrein verloren. De index noteerde in februari 52,2 punten en verloor daarmee 1,9 indexpunten ten opzichte van januari. Dit is een scherpe afname van de index (namelijk -3,3%). Niet alleen in historisch perspectief, maar ook ten opzichte van alle andere landen met een PMI notering. Alle deelindicatoren die de totaalindex bepalen leverde een bijdrage aan de afname in februari. Met name de werkgelegenheid en de nieuwe orders droegen sterk negatief bij aan de verandering in de totaalindex. Desondanks staat de index nog wel in de expansiefase en dat duidt op groei in bedrijfsactiviteit. Ook staat de index nog boven zijn lange termijn gemiddelde (51,7).

Economisch klimaat nog steeds gunstig

De PMI voor de verwerkende industrie is scherp afgenomen, maar dat betekent niet dat het algemene sentiment meteen negatief is. Nieuwe orders en output staan nog ruim boven de 53 punten. Het oordeel van industriële ondernemers over het economisch klimaat is nog steeds gunstig. In de basismetaalindustrie is het sentiment met name goed, gevolgd door de elektrotechnische industrie. In de machine-industrie is het economisch klimaat gekanteld en zijn overwegend meer ondernemers negatief gestemd over de komende 3 maanden. Dit komt met name doordat deze branche sterk afhankelijk is van het buitenland en voor een deel ook zaken doet met landen buiten Europa. Voor veel exporterende branches geldt dat zij op termijn zullen profiteren van de goedkopere euro en de lagere energiekosten door de sterk gedaalde olieprijs.

vertrouwenBezettingsgraad PMI onder LT-gemiddelde

De PMI voor de bezettingsgraad (van de NEVI) is in februari scherp afgenomen naar 50,9. Dit betekent dat de grotere bedrijven in Nederland hun bezettingsgraad hebben zien afnemen. Gezien de grilligheid van deze PMI geeft de reeks met het 3-maands voortschrijdend gemiddelde een meer accuraat beeld van de trend. Ondanks de scherpe daling in februari is de trend in de index licht dalend en is de scherpe daling in de originele reeks niet direct aanleiding om meer negatief te worden over de bezettingsgraad. De bezettingsgraad die het CBS registreert is in het eerste kwartaal van 2015 voor de gehele industrie slechts beperkt toegenomen, met 0,1%-punt en staat nu op 80,4%. Deze reeks wordt samengesteld op basis van een steekproef onder bedrijven uit alle klassen en geeft een wat breder beeld. Hier zien we dat de bezettingsgraad in vooral de export georiënteerde branches nog steeds onder hun lange termijn gemiddelde zit (zoals de machine-industrie, de transportmiddelenindustrie en de chemische industrie). Gezien de prognoses voor de eurozone en de Nederlandse economie, gaan wij uit van verder herstel van de bezettingsgraad in de komende periodes (zowel maandelijks als per kwartaal).