Nederlandse economie in zicht – Opgaande lijn

door: Nico Klene

Nederlandse-economie-in-zicht - 11 maart 2015 - Opgaande lijn.pdf (565 KB)
Download

Economie vertoont opgaande lijn

De Nederlandse economie zit in de lift. Na twee jaren van krimp was vorig jaar weer sprake van groei. Bovendien kwam de groei hoger uit dan begin 2014 werd verwacht. Voor dit jaar verwachten we meer groei (ruim 1½%) en voor 2016 een nog hoger cijfer (ruim 2%).

Dat de groei hoger uitviel dan begin vorig jaar werd verwacht, was te danken aan de binnenlandse bestedingen. Zowel de investeringen als de particuliere consumptie deden het beter dan gedacht.

Toch was de uitvoer opnieuw de belangrijkste motor van de economische groei. De wederuitvoer, de uitvoer van binnenslands geproduceerde goederen en de dienstenuitvoer lieten alle meer groei zien dan in 2013. Verder blijkt dat de landen buiten de EU gestaag belangrijker worden voor de goederenuitvoer.

De eurozone en Nederland profiteren van de lage olieprijzen en de waardedaling van de euro. We verwachten dat de waardedaling van de euro voorlopig zal aanhouden. Dat betekent dat de eurozone en Nederland ook in 2016 nog van deze valuta-impuls kunnen profiteren.

Dankzij de aanhoudende groei van de economie kan de werkloosheid verder dalen. Diverse arbeidsmarktindicatoren wijzen daarop. Tegelijkertijd echter zal het aantal personen dat zijn geluk wil beproeven op de arbeidsmarkt blijven toenemen. Dat remt de daling van de werkloosheid af.