Nederlandse economie groeit harder

Herziening groeiraming …

We hebben onze raming voor de economische groei in  Nederland verhoogd naar 1¾% in 2015 en naar 2¼% in 2016.

De herziening heeft te maken met onze nieuwe dollarraming en met de herziening door het CBS van de groeicijfers van de economie in  2014.

… vanwege sterkere dollar …

Vorige week hebben we onze raming voor de koers van de dollar ten opzichte van de euro aangepast. We voorzien nu voor dit jaar een sterkere stijging van de dollarkoers: naar USD 0,95 per EUR bij het einde van het jaar. Dat heeft een positief effect op de uitvoer en daarmee op de groei van de economie. De duurdere dollar zorgt trouwens ook voor wat meer inflatie in 2015 en 2016.

… en hogere groei eind vorig jaar

Donderdag (26-3) publiceerde het CBS herziene cijfers voor de groei van de Nederlandse economie in 2014. Het bruto binnenlands product (BBP) blijkt in het laatste kwartaal flink hoger te zijn uitgevallen: het BBP steeg met 0,8% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Het oude cijfer was 0,5%. Deze herziening werkt gunstig door op het gemiddelde groeicijfer in 2015.

We hebben de raming voor de economische groei in beide jaren verhoogd met 0,2%-punt.