Macro Weekly – Rente VS omhoog in slakkengang

door: Nick Kounis

Big Picture - 23 maart 2015 - Rente VS omhoog in slakkengang.pdf (113 KB)
Download

De vergadering van de Federal Reserve heeft beleggers gerustgesteld: de rente gaat omhoog maar wel in een laag tempo. De prognoses van het FOMC impliceren een veel tragere renteverhogingscyclus dan in het verleden. Dit houdt deels verband met de sterke stijging van de dollar, die een deel van het werk van de Fed heeft overgenomen. Wij hebben onze ramingen op enkele punten aangepast en denken nu dat de Fed de rente niet in juni maar in september voor het eerst verhoogt. Ook hebben wij onze voorspelling voor de EUR/USD verlaagd en die voor het BBP in de eurozone verhoogd.

Geduld is verleden tijd

De belangrijkste gebeurtenis van afgelopen week was de vergadering van het FOMC, het beleidscomité van de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve). Vooraf werd al gespeculeerd dat het woord ‘geduldig’ uit de verklaring zou worden geschrapt en dit is ook inderdaad gebeurd. Dit woord werd gebruikt om aan te geven dat de Fed de rente waarschijnlijk niet op korte termijn zou verhogen. Het aftellen naar een eerste renteverhoging door de Fed is dus begonnen. De Fed heeft een rentestap in april expliciet uitgesloten, maar heeft wel de deur opengezet naar een verhoging in de komende maanden, afhankelijk van de macrocijfers.

Read my dots

De ‘dots’ zijn de stippen in de grafiek die de verwachtingen van de individuele FOMC-leden omtrent de wenselijke beleidsrente weergeven. De meningen lopen redelijk uiteen, maar de markt richt zich op de middelste stip. De stippen voor 2015- 2016 liggen nu over het algemeen lager dan in december 2014, wat wijst op een langzamer tempo van renteverhogingen. De verwachtingen van het FOMC impliceren dus een veel tragere renteverhogingscyclus dan in het verleden het geval was. Beleggers reageerden uiteraard enthousiast en de meeste beleggingsmarkten stegen in reactie op de bekendmaking. Voor de dollar gold dit niet.

De sleutel ligt bij de dollar

De kracht van de Amerikaanse dollar (USD) in de afgelopen maanden lijkt een belangrijke verklaring voor de terughoudender opstelling van de Fed. Voorzitter Janet Yellen merkte tijdens de persconferentie op dat de stijging van de dollar de export heeft gedrukt en de inflatie heeft afgeremd. In die zin doet de dollar een deel van het ‘werk’ van de Fed, want door de stijging van de dollar is al sprake van verkrapping op de financiële markten. Bovendien zal de dollar waarschijnlijk verder stijgen ten opzichte van de euro en andere valuta’s, want andere centrale banken verruimen juist hun monetair beleid juist in uiteenlopende mate. Bovendien is de inflatie bescheiden. De Fed hoeft dus niet agressief op te treden.

150323-BP1

Rente wordt dit jaar nog wel verhoogd, maar later

Naar aanleiding van de vergadering van het FOMC, recente zwakkere economische cijfers en de verwachting dat de dollar sterk blijft, hebben wij ons scenario voor de Fed iets aangepast. Wij verwachten de eerste renteverhoging niet langer in juni maar in september, waarna de rente tot en met het eerste halfjaar van 2016 langzaam (dat wil zeggen om de vergadering) verder wordt verhoogd. Vanaf de tweede helft van 2016 wordt de rente mogelijk elke vergadering verhoogd. Al met al komt onze prognose voor eind dit jaar hiermee op 0,75% (was 1%) en voor eind 2016 op 2,25% (was 3%).

Vooruitzichten voor VS positief

De vooruitzichten voor de Amerikaanse economie blijven gunstig. Fed-voorzitter Yellen deed haar uiterste best om dit duidelijk te maken. De werkgelegenheid neemt sterk toe en de werkloosheid vertoont een uitgesproken dalende lijn. Gegeven de meevaller die de lagere olieprijs voor consumenten oplevert, zijn de vooruitzichten voor de consumptieve vraag heel hoopgevend. Het effect hiervan zal deels teniet worden gedaan door de zwakkere export en industrie. De kracht van de dollar zal dus een remmende werking hebben. Ook de lagere investeringen in de energiesector, de keerzijde van een dalende olieprijs, zijn een negatieve factor.

EUR/USD zal verder dalen

Ondanks de stijging vorige week na de vergadering van de Fed is de EUR/USD de afgelopen weken sneller gedaald dan wij hadden verwacht. De koers ligt niet ver meer af van onze voorspelling van 1,05 voor eind 2015. Bovendien zijn er goede redenen om een verdere daling te verwachten. Zelfs het meer gematigde profiel van de renteverhogingen door de Fed wordt niet helemaal verdisconteerd door de financiële markten. Daarnaast zal de aankoop van obligaties door de ECB in het kader van kwantitatieve verruiming (quantitative easing – QE) de obligatierentes in de eurozone en de euro blijven drukken. Gegeven de monetaire divergentie denken wij nu dat de EUR/USD zal dalen naar 0,95 per eind dit jaar.

Opwaartse bijstelling economische groei eurozone

Als je je redelijk optimistisch uitliet over de economische vooruitzichten voor de eurozone werd je tot nu toe vreemd aangekeken. Goed, misschien is dat nog steeds wel zo. Toch zijn wij die mening al enige tijd toegedaan en zijn wij zelfs nog positiever geworden. Wij hebben onze prognose voor de BBP-groei voor dit jaar verhoogd van 1,6% naar 1,8%. Dit is gebaseerd op de aanhoudende verzwakking van de euro, die grote gevolgen zal hebben voor de netto export (zie grafiek). Onze prognose voor 2016 is iets verhoogd, van 2,2% naar 2,3%. De daling van de euro zal in de komende maanden waarschijnlijk ook opwaartse druk gaan uitoefenen op de importprijzen (zie volgende grafiek), wat volgend jaar met enige vertraging zal doorwerken in de kerninflatie.

Enkele (heel vroege) ideeën voor 2016

Vooruitkijken is uiteraard tasten in het duister en meer dan een jaar vooruitkijken is helemaal lastig. Toch is het de moeite waard om alvast wat ideeën aan te geven. De ECB wil tot september 2016 obligaties blijven opkopen. Het programma kan nog worden verlengd als de ECB tegen die tijd verwacht dat de inflatie op middellange termijn niet in de buurt van 2% komt. Maar inmiddels zal die ‘middellange termijn’ dan 2017- 2018 zijn. Als de economie en de inflatie wat aan kracht winnen, zoals wij verwachten, zal de ECB tegen die tijd waarschijnlijk er wel vertrouwen in hebben dat de inflatie op de middellange termijn op 2% zal uitkomen. Wij denken daarom dat de ECB het programma waarschijnlijk dan zal beëindigen of in ieder geval geleidelijk zal gaan afbouwen.

Afbouw en exit door ECB volgend jaar het grote thema

De markten kijken vooruit en het QE-programma van de ECB heeft een grote impact op de marktprijzen – niet in het minst op die van obligaties uit kernlanden. Daarom lijkt het waarschijnlijk dat de afbouw en beëindiging van QE na de jaarwisseling de grote thema’s worden voor beleggers. Wij verwachten daarom dat de rendementen op obligaties uit de kernlanden en de euro zullen stijgen naarmate beleggers de beëindiging van het programma beginnen te verdisconteren. Hoewel de Fed dan waarschijnlijk nog steeds bezig is met renteverhogingen, zal deze serie tegen die tijd waarschijnlijk grotendeels door de markten zijn verdisconteerd. Wij verwachten daarom dat de EUR/USD volgend jaar weer aantrekt naar 1,10.

150323-BP2

 

 

 

150323-BP3

 

150323-BPtabel