Macro – Draghi nu ook een optimist

door: Nick Kounis

Big Picture - 9 maart 2015 - Draghi nu ook een optimist.pdf (80 KB)
Download

ECB-president Mario Draghi heeft een positief geluid laten horen. De centrale bank heeft haar groeiprognoses aanzienlijk verhoogd en verwacht dat in 2017 het inflatiedoel weer gehaald wordt. Draghi’s boodschap was dat kwantitatieve verruiming gaat werken en zelfs nu al een positief effect heeft, ook al start het programma pas vandaag. Het nieuwe optimisme van de ECB werd ondersteund door economische cijfers. De economische groei zal vanaf het huidige kwartaal aantrekken. Ondertussen waren de werkgelegenheidscijfers in de VS opnieuw indrukwekkend en ging in Azië de monetaire verruiming door. De Chinese autoriteiten gaven een nieuwe groeidoelstelling van 7% aan. Dit komt overeen met onze verwachting.

Positief over effecten van QE

ECB-president Mario Draghi gaf zichzelf en zijn collega’s donderdag na de bestuursvergadering een stevig schouderklopje. Hij zei dat alleen al de aankondiging van kwantitatieve verruiming (quantitative easing – QE) had ‘gewerkt’ en een ‘aanzienlijk aantal positieve effecten’ had. In het bijzonder ‘zijn de kredietvoorwaarden voor bedrijven en huishoudens aanzienlijk verbeterd’.

Groeiraming naar boven bijgesteld

De ECB heeft de groeiraming voor dit jaar bijgesteld van 1% naar 1,5%, waarmee deze nu iets onder onze prognose ligt. Vergeleken met de ramingen van de meeste andere instanties zit de ECB nu in het optimistische kamp: de OESO gaat uit van 1,1%, terwijl de prognose van het IMF en de consensus onder economen 1,2% bedraagt. De daling van de euro en de olieprijs en het effect van QE waren de belangrijkste redenen voor de opwaartse bijstelling.

Inflatiedoel wordt in 2017 bereikt

Vanwege de gedaalde olieprijs heeft de ECB haar inflatieprognose voor dit jaar verlaagd. De ECB heeft de prognose voor 2016 echter verhoogd en verwacht bovendien dat de inflatie in 2017 weer toeneemt tot ongeveer haar prijsstabiliteitsdoelstelling.

Vroegtijdig einde QE onwaarschijnlijk

Dit alles betekent echter niet dat QE niet langer nodig is. Draghi heeft benadrukt dat de positieve prognose is gebaseerd op volledige implementatie van het beleid. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de obligatieaankopen dus worden voortgezet tot september 2016, zoals eerder aangegeven.

Aankopen beginnen vandaag

De ECB heeft vorige week meer bijzonderheden over het programma bekendgemaakt. De aankopen beginnen vandaag. Nationale centrale banken zullen zich richten op hun binnenlandse markt en hebben enige flexibiliteit om de verdeling van hun aankopen tussen staatsleningen en leningen van instellingen en agentschappen vast te stellen. Er zullen onder meer obligaties met een negatief rendement worden gekocht, met als ondergrens het depositorentetarief van de ECB, dat nu op -0,2% staat. Mijn collega Kim Liu gaat in onze publicatie Rates Weekly nader in op het programma.

150309-BP1

Moment van de waarheid voor obligatiemarkt

Het programma van de ECB zal onmiskenbaar van grote invloed zijn op de financiële markten. Het evenwicht tussen vraag en aanbod voor hoogwaardige obligaties is al heel delicaat. Met het oog op regelgeving willen financiële instellingen hun obligatieposities niet alleen behouden, maar soms ook uitbreiden. Met de ECB verschijnt er een nieuwe grote koper op de markt en zal er een tekort aan staatsobligaties uit kernlanden ontstaan. Dit zal de prijs van deze leningen opdrijven en derhalve het rendement op deze leningen onder druk zetten.

Goed voor risicovolle beleggingen, slecht voor de euro

Naarmate QE door de ECB dichterbij kwam, zijn de koersen van risicovolle beleggingen gestegen en is de euro verzwakt. In de VS is gebleken dat deze portefeuille-aanpassingen wel enige tijd kunnen doorgaan. Wij denken dat de opwaartse prijsdruk bij Europese aandelen, bedrijfsobligaties en staatsobligaties uit perifere landen voorlopig nog wel even aanhoudt. Daarnaast zal de euro waarschijnlijk verder dalen.

De generaal die geluk heeft

Napoleon schijnt gezegd te hebben dat hij liever had dat zijn generaals geluk hadden dan dat ze goed waren. De ECB-president heeft zeker geluk met zijn timing. Het beleid gaat van start op een moment waarop de economie op een aantal terreinen wind mee heeft en de cijfers een omslag beginnen te vertonen. QE zwemt dus eerder met de stroom mee dan er tegenin. Dit werd de afgelopen dagen bevestigd door de cijfers uit de eurozone.

150309-BP2

De Europese consument geeft weer geld uit!

De detailhandelsomzet liet in januari een forse stijging van 1,1% ten opzichte van december zien, na een toename van 0,4% in december. Met 3,7% bereikte de groei van de detailhandelsomzet ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder het hoogste niveau sinds augustus 2005. Het is duidelijk dat consumenten de enorme meevaller die de daling van de olieprijs oplevert, voor een groot deel weer uitgeven. Verder steeg de Duitse industriële productie in januari met 0,6% ten opzichte van december. Dat is indrukwekkend, gegeven de stijging van 1% in december. Het cijfer voor de Duitse fabrieksorders was zwak (-3,9%), maar dit cijfer is volatiel; in december schoten de orders met maar liefst 4,4% omhoog.

Arbeidsmarkt VS blijft zich goed ontwikkelen

Aan de andere kant van de Atlantische oceaan bleek uit cijfers dat de economie van de VS nog steeds gezond is. Buiten de agrarische sector kwamen er in februari 295.000 banen bij. Dit volgde op een groei van 239.000 in januari. De onderliggende werkgelegenheidstrends zien er dus heel goed uit. De loongroei was in februari bescheiden; het uurloon steeg met slechts 0,1%. Dit volgde echter op een toename van 0,5% in de voorgaande maand. Gezien de aanhoudend sterke daling van de werkloosheid (5,5% in februari na 5,7% in januari) denken wij dat er in de komende maanden steeds meer loondruk ontstaat. Wij gaan er nog steeds van uit dat de Fed de rente in juni voor het eerst verhoogt. De kans is echter aanwezig dat zij die stap iets later zal zetten.

China zet groeidoelstelling op 7%

Ook in Azië was er belangrijk nieuws. De Chinese premier Li kondigde aan dat de autoriteiten de groeidoelstelling voor dit jaar zullen vaststellen op 7%, vergeleken met 7,5% voor vorig jaar. Dit weerspiegelt het aanhoudende streven van de autoriteiten naar een herstructurering van de economie. Het doel daarvan is het zwaartepunt te verschuiven van de zware industrie en vastgoed naar consumentenbestedingen en dienstverlening. Het is de bedoeling dat dit leidt tot een duurzamer groeimodel. De nieuwe doelstelling van 7% is in overeenstemming met onze verwachtingen.

De Aziatische verruimingscyclus

Wij verwachten dat de Chinese autoriteiten de groeidoelstelling ‘verdedigen’ door indien nodig op het gas of juist op de rem te trappen. Ze hebben onlangs besloten het macrobeleid te versoepelen om te voorkomen dat de groei achterblijft bij de doelstelling. De Chinese centrale bank heeft de belangrijkste rentetarieven vorig weekend verlaagd. Wij verwachten nog meer verruiming. De Indiase centrale bank heeft het Chinese voorbeeld gevolgd. Ze heeft de repo rente met 25 basispunten verlaagd, gezien de verbeterende inflatievooruitzichten.

150309-BP-tabel