FX Weekly – Dollar nog steeds onder druk

door: Georgette Boele , Roy Teo

FX-Weekly - 30-maart 2015 - Dollar nog steeds onder druk.pdf (76 KB)
Download

De monetaire besluitvorming door het FOMC op 18 maart werkte vorige week nog altijd negatief door in de koers van de Amerikaanse dollar (USD). De laatste dagen zwakte het effect wel af. Ook de betere macrocijfers in de eurozone droegen bij aan het herstel van de EUR/USD. Daar kwam nog bij dat het verslechterende beleggerssentiment de olieprijzen opdreef en de vraag naar veilige valuta’s aanwakkerde. De dollar behoort op dit moment niet tot deze categorie. Toen later in de week de stemming onder beleggers verbeterde, ontstond er enige ruimte voor herstel van de dollar. Deze week zal de aandacht vooral uitgaan naar de cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Sterke cijfers zijn positief voor de dollar en bevestigen de verwachting dat het monetair beleid in de VS en de eurozone ook de komende tijd blijft uiteenlopen.

Effect FOMC-besluit is nog altijd merkbaar…

Sinds de vergadering van het FOMC, het beleidscomité van de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve), is de dollar duidelijk uit de gunst. De reden hiervoor is het bericht dat de Fed de rente op korte termijn nog niet gaat verhogen. En als het eenmaal wel zover is, zal de rente bovendien in een langzaam tempo worden verhoogd.

150330-FX1

De stemming rond de dollar verslechterde vorige week verder. Meerdere factoren speelden hierbij een rol. Zo verrasten de macrocijfers in de eurozone, waaronder de inkoopmanagerindices (PMI’s) voor de eurozone en de indicator van het Duitse ondernemers-vertrouwen (Ifo), in positieve zin. De financiële markten twijfelen dan ook niet langer aan een herstel in de eurozone. Niet verwonderlijk won de euro hierdoor aan kracht en kwam de EUR/USD af en toe boven 1,10. De kracht van de euro trof indirect de dollar omdat de euro een belangrijke component is van de US dollar-index. Een tweede factor betrof de tegenvallende Amerikaanse macrocijfers. Dit tastte de verwachtingen van beleggers ten aanzien van de Amerikaanse economie aan.

…en beleggerssentiment is verslechterd

Een laatste maar niet onbelangrijke factor is het verslechterde beleggerssentiment als gevolg van de ontwikkelingen in het Midden-Oosten (luchtaanvallen op Jemen). Hierdoor liepen de olieprijzen op en apprecieerden de valuta’s van olie-exporterende landen zoals de Noorse kroon en de Russische roebel. Ook de valuta’s van als veilig beschouwde landen, onder meer de Zwitserse frank en de Japanse yen, deden het goed. De dollar wordt vaak maar niet altijd gezien als een veilige munt. Soms wordt het wel en wee van de dollar sterker bepaald door de toestand van de economie en maatregelen van de centrale bank. Wij zitten nu in zo’n periode. De dollar krijgt het dan te verduren wanneer de stemming onder beleggers omslaat en negatief wordt. Risicoaversie zal de dollar namelijk slechts tot op bepaalde hoogte treffen. Als beleggers wereldwijd risico’s mijden en de financiële markten vrezen voor een systeem- of liquiditeitscrisis wordt de dollar toch een favoriete valuta.

Herstel dollar later in de week

In de loop van de week verbeterde het sentiment. Dit had een positief effect op de dollar en kwam ook tot uiting in de stijging van het rente op tienjaars Amerikaanse staatsobligaties (Treasuries) en de daling van de goudprijs. Deze week zijn de schijnwerpers vooral gericht op de cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt en de ISM-index. De arbeidsmarktcijfers zullen waarschijnlijk opnieuw goed zijn. Dit is echter in lijn met de verwachtingen. Daarom lijkt een scherpe stijging van de dollar niet voor de hand te liggen, tenzij de financiële markten weer gaan twijfelen aan de kracht van het herstel in de eurozone. Wij blijven echter bij onze mening dat de EUR/USD op den duur naar beneden gaat. Het omvangrijke ECB-programma voor kwantitatieve verruiming zal de rendementen in de eurozone en de euro verder omlaag drukken. Bovendien zullen sterke Amerikaanse cijfers voor de Fed reden zijn om de rente in september met 25 bp te verhogen en zullen de financiële markten verdere rentestappen door de Fed later dit jaar en volgend jaar gaan inprijzen. Dit zal de dollar een flinke impuls geven.

Stijging NZD en AUD zal reactie centrale banken uitlokken

Vorige week herstelden de Australische dollar (AUD) en de Nieuw-Zeelandse dollar (NZD) zich dankzij de terugkeer van op rendement beluste beleggers. Het huidige niveau van de NZD zal de centrale bank (RBNZ) verleiden tot interventie op de valutamarkten om de koers van de NZD te drukken.

150330-FX2

Het recente herstel van de Australische dollar wordt volgens ons niet gestimuleerd door de economische situatie. Sinds de Australische centrale bank (RBA) op 3 februari de rente verlaagde met 25 bp, is het verschil tussen de ijzererts- en steenkoolprijzen en de handelsgewogen koers van Australische dollar alleen maar groter geworden. Het ligt dan ook in de lijn de verwachting dat de RBA in april een verruimingsgezinder geluid zal laten horen. De financiële markten hebben een kans van 60% ingeprijsd dat de rente op 7 april met 25 bp wordt verlaagd. Een week geleden was dit nog maar 30%.

150330-FX3