FX Weekly – Centrale banken de baas

door: Georgette Boele , Roy Teo

FX-Weekly- - 2-maart-2015 - Centrale banken de baas.pdf (214 KB)
Download

Op de valutamarkten domineerden de centrale banken vorige week. De Amerikaanse dollar verzwakte licht nadat Fed-voorzitter Yellen zich optimistisch had uitgelaten over de Amerikaanse economie maar op de vlakte bleef over het tijdstip van de eerste renteverhoging. Het verlies werd weer goedgemaakt nadat de kerninflatie in de VS bleek te zijn gestegen. Het pond en de Canadese dollar apprecieerden omdat de Engelse en Canadese centrale banken minder verruimingsgezind toonden dan de markt had verwacht. De Zwitserse frank verloor ruim 1% omdat het sentiment rond Griekenland verbeterde. De euro leverde tegenover de dollar zo’n 2 cent in op 1,12. Dat kwam omdat de markt zich weer richt op het aankoopprogramma van de ECB dat deze week van start gaat. De grote centrale banken zullen hun monetair beleid de komende week naar verwachting niet wijzigen. Wel zal de RBA (centrale bank Australië) vermoedelijk een gematigder geluid laten horen.

Amerikaanse dollar gaat weer omhoog

Begin vorige week moest de Amerikaanse dollar (USD) terrein prijsgeven. Dat gebeurde nadat de financiële markten hun verwachtingen ten aanzien van het tijdpad en het tempo van de renteverhogingen in de VS dit jaar iets hadden teruggeschroefd. De aanleiding hiervoor was de optimistische maar toch voorzichtige toespraak van Fed-voorzitter Janet Yellen. Later in de week herstelde de dollar zich toen bleek dat de kerninflatie in de VS was gestegen.

150302-FX1

Yellen zei dat het economisch herstel in de VS stevig geworteld is en zich zou moeten vertalen in een geleidelijke verdere daling van de werkloosheid. De lage participatiegraad en de bescheiden loongroei duiden er echter op dat nog altijd sprake is van enige conjuncturele zwakte. Yellen ging ook in op de normalisatie van de rente. Volgens haar blijft geduld nodig zolang de inflatie onder het doel van 2% ligt en er ruimte is voor duurzame verbetering van de arbeidsmarkt. Zij benadrukte dat het gebruik van het woord ‘geduld’ niet moet worden opgevat als een signaal dat het FOMC, het beleidscomité van de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve), al op een van de volgende vergaderingen de rentedoelstelling naar boven zal bijstellen.

Doel van Yellen was de financiële markten voor te bereiden op een renteverhoging later dit jaar. Zij bleef bij haar standpunt dat een verhoging er de komende vergaderingen waarschijnlijk nog niet in zit. Zij benadrukte wel dat het FOMC, als de economie verder aantrekt, op een bepaald moment zal overwegen om verhoging van de Fed funds rate per vergadering te bekijken. Hoewel wij verwachten dat een sterke arbeidsmarkt de ontwikkeling van de economie blijft steunen, zal zowel de totale inflatie als de kerninflatie nog wel even gematigd blijven. Ons basisscenario is dat de rente voor het eerst in juni wordt verhoogd. Neerwaartse risico’s voor de kerninflatie in de komende maanden doen vermoeden dat dit ook wel eens iets later kan worden (Global Daily Insight, 25 februari 2015).

150302-FX2

Wij blijven optimistisch over de dollar omdat de financiële markten het tempo van de renteverhogingen in de VS aanzienlijk onderschatten. Volgens ons zal de arbeidsmarkt verder verbeteren, waarbij het aantal banen (ex-agri) de komende maanden met meer dan 200.000 stijgt en de werkloosheid afneemt naar 5% eind 2015. Het gemiddeld uurloon zal eind dit jaar 3,0% hoger zijn dan een jaar geleden.

Euro blijft zwak

De Zwitserse frank (CHF) verloor vorige week ruim 1% doordat de onrust op de financiële markten rond Griekenland wegebde. Sinds begin deze maand is het rendementsverschil tussen Griekse en Duitse tienjaars staatsobligaties met 200 bp gekrompen tot ongeveer 9%. De eurogroep heeft ingestemd met de door de Griekse regering opgestelde lijst van voorgenomen hervormingen. De euro leverde zo’n 2 cent in op 1,12 tegenover de dollar in de aanloop naar het ECB-aankoopprogramma van EUR 60 miljard per maand. Verwacht wordt dat hierdoor het renteverschil tussen de eurozone en de VS groter zal worden. Wij schatten dan ook in dat de euro verder zal afglijden richting 1,05 later dit jaar.

Minder gematigde BoC steunt CAD

De Canadese dollar (CAD) kreeg steun van de centrale bank (BoC) die markspeculatie over een op handen zijnde renteverlaging de kop indrukte. Wij blijven voorzichtig optimistisch dat de dagrente dit jaar op 0,75% blijft. Dit is gebaseerd op onze positievere inschatting van economische groei in de VS: wij gaan uit van 3,8% en de BoC houdt het bij 3,2%. De Canadese exportsector zal profiteren van een herstel van de olieprijzen en een zwakke wisselkoers. Wij denken dat de CAD dit jaar daalt tot 1,27 tegenover de USD, mede omdat de financiële markten in de VS een gematigder monetair beleid verwachten dan in Canada.

Meer verkrappingsgezinde BoE steunt GBP

Het Britse pond (GBP) steeg naar 1,55 nadat de centrale bank (BoE) te kennen had gegeven dat de lage inflatie tijdelijk is. Zij gaf ook aan dat de monetaire teugels mogelijk eerder worden aangehaald dan de financiële markten hebben ingeprijsd. Wij denken dat de BoE de rente dit jaar met 50 bp verhoogt, terwijl de markt uitgaat van slechts 25 bp. Met de algemene verkiezingen in het verschiet zal politieke onzekerheid echter de komende maanden het fundamentele macroplaatje overschaduwen, met een zwakker pond als gevolg.

Meeste valuta’s van opkomende landen hebben baat bij verbeterd risicosentiment

De meeste valuta’s van opkomende landen stegen vorige week in waarde, gesteund door het verbeterde risicosentiment op de financiële markten. Moody’s verlaagde weliswaar de rating van Rusland maar de roebel herstelde zich toch dankzij belastingbetalingen en de weer stijgende olieprijzen. De Zuid-Afrikaanse rand zat in de lift omdat de economie in het vierde kwartaal sterker bleek te zijn gegroeid dan verwacht. In Azië deden vooral de Zuid-Koreaanse won en de Taiwanese dollar het goed. Zij profiteerden het meest van het herstel van de Chinese macrocijfers in februari. De Turkse lira bleef sterk achter, omdat de beperkte renteverlaging door de centrale bank als een teleurstelling voor de markt kwam.

150302-FX3

Centrale banken maken deze week pas op de plaats …

Verschillende centrale banken komen deze week met bekendmakingen over hun monetair beleid. De RBA, de BoC, de BoE en de ECB maken vermoedelijk pas op de plaats. Op 2 maart start het aankoopprogramma van de ECB en dat zal alle aandacht trekken.

…maar de RBA stuurt aan op renteverlaging in het tweede kwartaal

Wij verwachten dat de RBA zich op 3 maart nog gematigder zal tonen. Daar hebben we een aantal redenen voor. Bij de vorige beleidsvergadering, op 3 februari, verraste de RBA de financiële markten (maar ons niet) door de officiële rente te verlagen van 2,5% naar 2,25%. Sindsdien beweegt de Australische dollar (AUD) zich rond een niveau dat 2% hoger is dan een gewogen valutamandje. De economische cijfers waren de afgelopen maand wisselend. Positief is dat het consumentenvertrouwen is opgeveerd en dat de krimp in de dienstensector en de bouw is vertraagd. Daar staat tegenover dat de arbeidsmarkt is verslechterd en de lonen stijgen (k-o-k) in het laagste tempo sinds het derde kwartaal van 2009. Wij verwachten dat de RBA de rente in april verder verlaagt naar 2%. Verdere rentestappen in de tweede helft van het jaar kunnen niet worden uitgesloten als de Australische dollar sterker blijft dan verwacht en/of de Fed een gematigder monetaire koers vaart. Onze voorspelling voor de AUD/USD blijft 0,72 eind dit jaar.

150302-FX4