A Dutch auction in New Zealand

door: Jan de Ruyter

Tijdens mijn verblijf in Nieuw-Zeeland hoorde ik op veilingen regelmatig de term a Dutch auction. Als Nederlander spitse ik dan mijn oren en wilde graag weten wat de Kiwi’s daarmee bedoelden. In hun ogen is er sprake van een Dutch auction als er iets is aan te merken op de gang van zaken. Bijvoorbeeld een vooraf beklonken deal of onvolledige informatie vooraf. Een negatieve associatie dus, net als going Dutch, wat enigszins spottend betekent dat ieder voor zich betaalt na een etentje. Het lijkt dus of wij Nederlanders geen beste reputatie hebben aan de andere kant van de wereld, als het op zakendoen aankomt. Maar is dat terecht? Vooral goed nieuws op de Hollandse veilingen, toch?

Zoals het veilingklokje thuis tikt…
Niet helemaal. Als het op transparantie aankomt, hebben we een flinke weg te gaan. Met verbazing las ik dat kwekers en handelaren aan FloraHolland hebben gevraagd om minder transparant te zijn bij kloktransacties. Opmerkelijk, zeker in een digitale tijd waarin data steeds transparanter en betrouwbaarder worden. Ondertussen neemt het belang van de veilingklok bij de verkoop van bloemen en planten snel af. En dus de openbaar beschikbare (prijs)informatie. Volgens FloraHolland werd in 2012 nog 55% van de totale veilingomzet via de veilingklok verhandeld. In 2013 was dit 51,5%.

FloraHolland innoveert
Zonde. In mijn beleving is een veiling nog steeds een ideale open marktplaats om vraag en aanbod transparant bij elkaar te brengen. Voorwaarden zijn dan wel: duidelijke afspraken over productspecificaties en de aanwezigheid van voldoende kopende partijen. Gelukkig komt FloraHolland in actie. De eerste innovatie is dat het kopersnummer uit de klokdisplay verdwijnt. Dat maakt de veiling niet transparanter; het beoogde voordeel zit ‘m in een stabielere prijsvorming. Die moet helpen om resultaatontwikkeling beter te voorspellen. En dat is belangrijk om bijvoorbeeld een financieringsplan te onderbouwen. Maar essentieel: een stabiel resultaat verhoogt de waarde van een bedrijf. Grote schommelingen en onzekerheid doen dat niet.

Nieuwe strategie voor stabiele rendementen
Hopelijk helpen vernieuwingen als deze om rendementen te stabiliseren. En ontkrachten we gekke vooroordelen over onze handelswijzen. Internationaal wordt een Dutch auction overigens anders uitgelegd. Het is een veilingvorm waarbij de startprijs hoog is en tijdens de veiling daalt. Onze eigen Dutch auction Flora Holland heeft recent haar koers verlegd en waarschijnlijk volgen er meer wijzigingen volgen. Misschien gaat de klok binnenkort van laag naar hoog of zullen de veiltijdstippen wijzigen. Alles ten behoeve van een beter en stabiel rendement voor de sierteeltproducenten.

Kiwi-veiling?
Voor mij heeft de Dutch auction nog steeds gewoon een positieve klank, zeker als de huidige dynamische wereld de basis is voor vernieuwing. In Nieuw-Zeeland maken ze zich druk over andere zaken. Daar overstijgt de vraag regelmatig het aanbod, waardoor een goede prijs gegarandeerd is. Kijk vooral zelf hoe het er daar aan toe gaat bij de verkoop van boerderijen en vee. Misschien tijd dat wij een mooie uitdrukking verzinnen?