De Waddeneilanden: vol van energie

door: Mathijs Deguelle

waddenrapport-final.pdf (296 KB)
Download

Wanneer er gekeken wordt naar de lokale economie van de Waddeneilanden, kan men eigenlijk niet om het toerisme heen. Niet alleen vanwege de primaire inkomsten in bijvoorbeeld de horeca, maar zeker ook vanwege de effecten bij toeleveranciers. In deze update nemen we dan ook eerst het toerisme onder de loep. We moeten echter niet vergeten dat er meer gebeurt op de eilanden. Vooral de lokale “energiewende” biedt kansen nu autonome groei van het toerisme geen optie meer lijkt.

Voor het volledige rapport, zie bijgevoegd pdf-bestand: