Bedrijven zijn net mensen

door: Steven Peters

Eind april verzamelde de internationale tech wereld zich in Amsterdam voor The Next Web Conference, Europa’s belangrijkste tech conference. Met goeroes Werner Vogels (Amazon) en David Allen (Getting Things Done) als spreker en 3500 bezoekers een geweldige inspiratiebron. En belangrijker nog: een fantastische ontmoetingsplek om bestaande contacten te spreken en nieuwe mensen te leren kennen. Want dat is het beste recept in tijden van snelle verandering: constante interactie met je klanten, ideeën en kennis delen en deze ideeen omzetten in daden.

Dit jaar zien we dat de Nederlandse economie harder groeit. Deze groei wordt bovendien breder gedragen door hogere investeringen en aantrekkende consumentenbestedingen. De TMT-sector groeit ook verder door cloud en online marketing. Softwarebedrijven deden er in 2014 nog een schepje bovenop en groeiden met 5 procent. Maar niet alleen software deed het goed:  zowel de hardware-markt als IT-dienstverleners keerden terug naar groei. De advertentiemarkt krabbelde ook op, behalve in print namen de advertentie-inkomsten van alle media toe. Dit zal zich doorzetten in 2015.

Transitie-vraagstukken

Naast de groeiende TMT-bedrijven zijn er in alle TMT-sectoren bedrijven die in een lastige transitie zitten. De stap van een oud business-model naar een nieuw digitaal model is vaak moeizaam. Vooral drukkerijen en uitgeverijen hebben het zwaar. En ondanks de grote rol van telecom in onze maatschappij zien we in de telecomsector de omzet stagneren. Groei is er in glasvezel en 4G, maar de markt als geheel is verzadigd.

Groeipijnen

Ook Boris Veldhuijzen van Zanten, co-founder van The Next Web en succesvol serial entrepreneur ziet de digitale sector volwassen worden. Maar niet getreurd, de speelsheid gaat er in de komende jaren nog niet af. Juist nu de digitale infrastructuur volwassen is, neemt de ontwrichtende impact toe. Er zijn twee dingen die daarbij belangrijk zijn: hoe geef je deze nieuwe rol vorm, maar blijf je ook jong en vernieuwend. In de TMT-sector zijn er veel vernieuwende start-ups en bestaande bedrijven die met deze vraag spelen.

Steeds jonger starten

Jongeren krijgen steeds vroeger kansen om een bedrijf te starten . Tegelijkertijd worden we allemaal steeds ouder. Jongeren leren sneller dan ouderen, maar missen de ervaring van eerder gemaakte fouten. Op deze gouden wisselwerking tussen generaties wijst  Boris Veldhuijzen van Zanten in het interview. Onderzoek wijst uit dat de succeskans voor nieuwe bedrijven hoger is als oprichters naast een studie ook werkervaring hebben. Het team is de belangrijkste graadmeter voor succes van bedrijven, bij jonge bedrijven net zo goed als bij bestaande bedrijven. Wie goed is in het omgaan met mensen van verschillende leeftijden heeft goud in handen.

Je houdt jezelf fris door ideeën en kennis te delen. Ik merk dat collega’s in ons TMT-sectorteam enthousiast worden op het moment dat hun interesse en nieuwsgierigheid geprikkeld wordt en ze kunnen leren. Interesse in de wereld is de sleutel tot het omgaan met de veranderende eisen van deze tijd. Het vereist discipline om deze keer op keer te voeden en te gebruiken. Contact met mensen met andere achtergronden en van verschillende leeftijden is daarvoor een goede manier.

Bedrijven zijn net mensen

Wat voor mensen geldt, geldt automatisch ook voor bedrijven. Of je nu jong of volwassen bent, een mens of een bedrijf: je blijft relevant door jezelf te vernieuwen. Door contact te zoeken met anderen die jouw talenten en ervaring aanvullen. Voor corporates valt er veel te leren van start-ups, en andersom. Met extra energie gaan wij dit jaar aan de slag om deze brug te slaan.