Nederlandse economie in zicht – Rente fors omlaag dankzij ECB

door: Philip Bokeloh

Ned-economie-in-zicht-feb153.pdf (725 KB)
Download

Economie: Beleid ECB drukt rente en euro

De inflatie is afgezwakt doordat de vraag is achtergebleven en de energieprijzen zijn gedaald. De deflatoire tendens speelt niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van de eurozone. Om het tij te keren zet de ECB zwaar geschut in. Zij zal maandelijks voor EUR 60 mld aan obligaties opkopen. Hierdoor daalt de lange rente en de wisselkoers van de euro. De daling van de euro zal – met enige vertraging – de inflatie voeden. Verder zal de inflatie worden aangewakkerd doordat de economische activiteit aantrekt.

De Nederlandse uitvoer blijft profiteren van de toename van de wereldhandel en de zwakkere euro. Ook bij de op het binnenland gerichte sectoren is een verbetering zichtbaar. Een belangrijke oorzaak is dat de binnenlandse bestedingen inmiddels niet meer afnemen. Na een aantal jaren van daling zijn de detailhandelsverkopen in 2014 weer licht gestegen. Verder neemt in de bouw de activiteit toe. Er zijn minder faillissementen en ontslagaanvragen bij bedrijven. De verbetering op de arbeidsmarkt sterkt het vertrouwen van gezinnen.

Vanwege de gedaalde olieprijs, de voorlopig verder dalende euro en het ruimere beleid van de ECB hebben wij onze raming voor de economische groei in 2016 wat verhoogd.

De situatie op de huizenmarkt stemt ook positiever. Het kabinet heeft met de aan-passingen op de woningmarkt een doorbraak bewerkstelligd. Bij andere belangrijke dossiers, zoals de zorg en het pensioen, heeft het eveneens verstrekkende hervormingen doorgevoerd. Maar daarmee is het kabinet nog niet klaar. Hoewel het alle aandacht nodig heeft om de decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten succesvol te laten verlopen, heeft het de taak het pensioen¬stelsel en het belastingstelsel opnieuw in te richten om deze toekomstbestendig te laten zijn.