Macro Weekly – Pessimisme met intellectuele glans

door: Han de Jong

Macro Weekly - 16 februari 2015 - Pessimisme met intellectuele glans.pdf (60 KB)
Download

Ik heb vorige week een debat bijgewoond met voormalig voorzitter Barroso van de EU-Commissie. Hij is een optimist, maar blijft wel voorzichtig over Griekenland. Wij hebben tot nu steeds gezegd dat de onderhandelingen tussen de Grieken en hun Europese partners op vrij korte termijn afgerond kunnen worden, met een voor beide partijen bevredigend resultaat. Daar blijven we bij, al neemt de druk toe. Verder waren de Europese cijfers opnieuw beter dan verwacht terwijl de Amerikaanse cijfers de laatste tijd juist niet echt overtuigend zijn. Maar dit is geen reden om onze kijk op de economie en de markten aan te passen.

Barroso

José Manuel Barroso was de hoofdspreker bij een seminar over de toekomst van de EU dat we een paar dagen geleden in Rotterdam, tijdens het ATP-tennistoernooi, hebben gehouden. Ik had hem nooit eerder horen spreken en was aangenaam verrast. De grote herrie uit een nabije ruimte leek hem bovendien niet te storen. Hij en ik bleken het erover eens te zijn dat veel mensen pessimistische verhalen veel aantrekkelijker vinden dan optimistische. Ik denk altijd dat pessimisme intelligenter klinkt. Barroso had daar een mooie uitdrukking voor: hij noemde het de “intellectuele glans van pessimisme”. Briljant!

Komt Grexit dichterbij?

Het hoeft geen betoog dat Barroso de nadruk legde op de prestaties van de Europese Unie en de vele problemen die de afgelopen jaren zijn overwonnen. Hij uitte zijn bezorgdheid over Griekenland en vond dat de nieuwe Griekse regering met vuur speelt. Tot veler verrassing meende hij dat de kans op een Grieks uittreden uit de euro nu groter was dan in 2011-2012, omdat een uittreden toen een enorme inktvlekwerking gehad zou hebben en dat gevaar nu veel kleiner is. Het gevolg was dat de Europese leiders in 2012 tot alles bereid waren om een Grieks vertrek uit de euro te voorkomen. Die bereidheid zou nu veel minder zijn.

Er zal wel een compromis komen

Een interessante redenering, maar wij houden graag vast aan onze opvatting dat voor de meningsverschillen tussen de Griekse regering en haar Europese partners een oplossing gevonden kan worden. Syriza heeft de verkiezingen (overtuigend) gewonnen door veel politiek kabaal te maken. Het is dus geen verrassing dat ze hun verkiezingsbeloften niet meteen hebben laten vallen en het is al evenmin verrassend dat Europa niet meteen voor de Griekse eisen door de knieën gaat. Maar dat wil niet zeggen dat er geen ruimte is voor onderhandelingen. De Griekse regering heeft beslist gelijk als ze zegt dat de bezuinigingen extreem waren en er iets moet veranderen. Belangrijker is de ongelooflijke begrotingscorrectie die is doorgevoerd en die ertoe heeft geleid dat het tekort nu vrij bescheiden is. Het land heeft zelfs een primair begrotingsoverschot, zodat hard verder bezuinigen niet nodig is. De nieuwe regering streeft naar verlichting van de schuldenlast. Kwijtschelding is onwaarschijnlijk – dit is politiek onhaalbaar –maar langere looptijden en misschien een tijdje uitstel of een lagere rente komen voor Griekenland op hetzelfde neer. En we vermoeden dat Syriza bereid zal blijken te hervormen op punten waar de EU dat graag zou zien, zoals bij de aanpak van de corruptie.

De Griekse minister van Financiën verklaarde vorige week in een interview met Nieuwsuur dat het er in de eerste plaats om gaat dat de Griekse economie weer groeit. De Griekse economie begon echter juist weer te groeien voordat de onrust opnieuw toesloeg. Het gaat er dan ook om niet teveel deining te veroorzaken en de groei te bestendigen. Dat is in ieders belang. Het is slecht voor Syriza als er opnieuw chaos uitbreekt, groei is de beste manier om het vermogen van Griekenland om zijn schulden af te lossen te vergroten, iets wat de schuldeisers willen. En het is overduidelijk waar de belangen van de Grieken zelf liggen. Wij concluderen dan ook dat gekrakeel onvermijdelijk is, maar dat het in ieders belang is om tot een akkoord te komen. Beide partijen hebben iets te bieden dat een compromis dichterbij kan brengen.

Zeker niet onbelangrijk is ook dat de Griekse bevolking in overgrote meerderheid in de eurozone wil blijven. De Syriza-regering heeft dus geen mandaat voor een Grexit.

BBP in de eurozone sterker gegroeid

In het vierde kwartaal van 2014 is de economie van de eurozone iets harder gegroeid dan verwacht, met 0,3% k-o-k. Vooral Duitsland presteerde met +0,7% duidelijk boven verwachting en ook duidelijk beter dan de twee voorgaande kwartalen (respectievelijk -0,1% en +0,1%. Wij waren blij met deze cijfers, want wij dachten al langer dat de tegenvallende Duitse groei in de zomer door tijdelijke factoren werd veroorzaakt en dat een groeiversnelling waarschijnlijk was. Er zijn geen details bekendgemaakt, maar het lijkt erop dat de lagere olieprijzen de koopkracht van de consument hebben vergroot. Ook op de Duitse arbeidsmarkt gaat het beter en de loonstijgingen nemen toe. Allemaal goed nieuws, alleen al omdat hierdoor het risico daalt dat in de grootste economie van de eurozone deflatie zijn intrede doet. In Italië (0,0% k-o-k), Frankrijk (0,1% k-o-k) en Griekenland (-0,2% k-o-k, maar wel +1,5% j-o-j) is het BBP nauwelijks gegroeid, maar het Nederlandse BBP groeide met 0,5% juist iets meer dan verwacht.

Amerikaanse kopersstaking?

Het beeld uit de VS van de afgelopen week was minder eenduidig. De detailhandelsverkopen waren in januari niet geweldig, en dat waren ze in december ook al niet. Volgens ons is dat tijdelijk. De werkgelegenheid groeit namelijk flink, het consumentenvertrouwen is groot en door de dalende inflatie neemt de reële koop kracht toe. Het is waarschijnlijk slechts een kwestie van tijd voordat de detailhandelsverkopen weer aantrekken.