Macro Weekly – Allemaal goed nieuws: Griekenland, Walmart, Shunto en Macron

door: Han de Jong

Big Picture - 23 februari 2015 - Allemaal goed nieuws: Griekenland, Walmart, Shunto en Macron.pdf (57 KB)
Download

Spectaculaire economische cijfers waren vorige week dun gezaaid. Toch was er op meerdere fronten goed nieuws: Griekenland bereikte een voorlopig akkoord met de eurogroep, Walmart maakte een loonsverhoging bekend voor 500.000 werknemers, het ziet ernaar uit dat het cao-seizoen in Japan enkele forsere loonsverhogingen in petto heeft en de Franse minister van Economische Zaken heeft een (weliswaar bescheiden) aantal hervormingen doorgevoerd.

De cijfers

Vorige week zijn er relatief weinig belangrijke cijfers bekendgemaakt. De cijfers die zijn gepubliceerd, bevestigden wel de recente trends. Wij zijn al langere tijd van mening dat de eurozone dit jaar beter gaat presteren dan wordt verwacht omdat de economische rugwind duidelijk aanzwelt. Helaas zijn de zeilen van de eurozone op dit moment niet groot zodat zelfs bij een stevige windkracht uit de goede richting de groei nog steeds niet spectaculair zal zijn. Een versnelling van de groei zit er echter zeker in. Volgens de meest recente ZEW-indicatoren verbeteren de economische omstandigheden en verwachtingen over een breed front. Zo zijn de autoverkopen in de eurozone in januari gestegen en is het consumentenvertrouwen toegenomen. Verder kwamen er vanuit diverse bedrijven positieve geluiden. Onder meer vanuit Randstad, dat fraaie resultaten over het vierde kwartaal bekendmaakte en aangaf dat het bedrijfsklimaat verder verbetert. Dat is goed nieuws, want Randstad is een vroeg-cyclische onderneming.

De cijfers in de VS waren minder overtuigend. Diverse vertrouwensindicatoren stelden in februari teleur. Dit kan te maken hebben met de scherpe daling van de investeringen in de oliesector maar ook het slechte weer of de sterkere dollar kan een rol hebben gespeeld. Wat de reden ook is, als deze trend doorzet, neemt de kans toe dat de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve) de rente pas later dan juni gaat verhogen. Zeker als de inflatie gematigd blijft en de komende maanden verder afzwakt. De notulen van de laatste vergadering van het FOMC, het beleidscomité van de Federal Reserve, bood in geen enkele richting aanknopingspunten. Als de Fed in juni een eerste rentestap wil zetten, dan zal zij volgens ons tijdens de maartvergadering zeker een indicatie daarvan geven.

Griekenland

Na de nodige ophef kwamen Griekenland en de eurogroep toch een soort van voorlopige regeling overeen waarbij het huidige programma met vier maanden wordt verlengd. Hiermee is een definitief akkoord zeker nog geen gelopen race. De Grieken werken momenteel hard aan een document dat de eurogroep ervan moet overtuigen dat maatregelen worden genomen om een succesvolle afronding van het huidige programma te waarborgen. Van de documenten die de Griekse regering tot nu toe heeft geproduceerd, lijkt de eurogroep niet onder de indruk te zijn. Hopelijk gaat hierin nu verandering komen. Maandagavond wordt er verder onderhandeld. Tot de finish is er nog een hele weg te gaan.

Hoog spel

De verschillen tussen Griekenland en de eurogroep lijken niet onoverkomelijk maar beide partijen hebben zich diep ingegraven en vinden het maar moeilijk om compromissen te sluiten. De nieuwe Griekse regering is gekozen op grond van de belofte dat de crisis anders aangepakt zou worden en kan nu natuurlijk niet ineens een volledige ommezwaai maken. Zij moet aan het thuisfront kunnen aantonen dat er toch iets is bereikt. De eurogroep wil echter niet te veel toegeven aan de eisen van Syriza omdat zij hiermee een verkeerd signaal naar oppositiepartijen in andere landen zou afgeven en de gekozen totale aanpak van de crisis zou ondermijnen.

Loonontwikkeling

De wereldeconomie heeft te lijden van een zwakke vraag. Een van de manieren om dit aan te pakken, is de overheidsuitgaven te vergroten of de belastingen te verlagen. In veel landen laten de overheidsfinanciën hiervoor helaas weinig ruimte. Maar er is nog een andere manier om de vraag te stimuleren: hogere lonen. Recente tekenen in dit opzicht zijn positief. De grote Amerikaanse supermarktketen Walmart heeft aangekondigd dat de lonen van ongeveer 500.000 werknemers worden verhoogd. Het valt uiteraard te bezien of een loonsverhoging bij één enkel bedrijf, ook al is het Walmart, een groot effect kan hebben op macroniveau, maar het is in ieder geval goed nieuws. In Japan gaat het nieuwe cao-onderhandelingsseizoen (Shunto) van start. Een versnelde loongroei wordt verwacht. Dat zou goed nieuws zijn, want het zal de hoop voeden dat Abenomics uiteindelijk gaat werken.

Macron

De Franse minister van Economische Zaken Emanuel Macron heeft wetgeving doorgeduwd die zal leiden tot een beperkte liberalisering van de Franse economie. Makkelijk ging dit echter niet. Uit angst dat de wet niet door het parlement zou komen, koos de regering voor een ongebruikelijke procedure en werd besloten de wet in te voeren zonder goedkeuring van het parlement. Dit leidde tot een motie van wantrouwen, die premier Manuel Valls en zijn regering hebben overleefd. Ook dit is goed nieuws want het toont aan dat de Franse regering beseft wat er moet gebeuren om het groeipotentieel van de Franse economie te versterken. De maatregelen zelf zullen hieraan zeker een steentje bijdragen. Het is wel verontrustend dat de regering haar toevlucht moest nemen tot een ongebruikelijke procedure maar zij heeft hiermee in ieder geval wel een stap in de goede richting gezet.

150223-BPNL-tabel