Is uw fundament stevig genoeg voor de nieuwe economie?

door: Bart Banning

resetDe houdbaarheidsdatum van uw bedrijf wordt sterker dan ooit beïnvloed door een groot aantal nieuwe externe factoren. Hou de controle op processen en mensen in uw bedrijf.

Laat u niet verrassen. Mijn vraag: is het fundament van uw bedrijf voldoende stevig en flexibel voor gezonde groei?

 

Wat hebben binnenstedelijke distributie, internationaal multimodaal vervoer, 3PL/4PL en omni-channel distributie met elkaar gemeen?  Ze worden allemaal geraakt door grote veranderingen. Duurzaamheidsvraagstukken,  e-commerce en IT datakwaliteit zijn voorbeelden van enkele thema’s die zich ook nog eens met een enorme snelheid verder ontwikkelen. Dan dan heb ik het nog niet eens gehad over de technologische ontwikkelingen. LNG in de binnenvaart, platooning in wegtransport en drones in warehousing gaan de sector honderd procent zeker blijvend veranderen. Het is slechts een kwestie van tijd.

Veranderpotentieel is het bewijs van succes

Nog niet zo lang geleden hebben veel transportbedrijven hun strategie aangepast om zich te ontwikkelen naar logistieke dienstverlener. Kansrijk en ook noodzakelijk om goed te kunnen inspelen op de uw  outsourcing van logistieke activiteiten door verladers. Tijdens de crisisperiode was het alle hens aan dek, met focus op het stroomlijnen van uw bedrijf. Middelgrote en grote bedrijven hebben hun relatief ‘zware’ organisaties (assets in eigen beheer) aangepast door hun flexibele schil te vergoten. Dit gaf de mogelijkheid zich sneller te  kunnen aanpassen aan veranderende marktomstandigheden. Dit heeft ook de logistieke kennis in de sector een impuls gegeven. Hiermee is de weg ingezet naar nieuwe toegevoegde waarde in de keten van je opdrachtgevers. De modaliteit binnenvaart is dichter verbonden met de andere transportmodaliteiten, synchromodaal transport lijkt de toekomst. De praktijk is echter weerbastig. Op organisatorisch gebied liggen de zaken complexer, ook daar is vernieuwing nodig om tot nieuwe en duurzamere verdienmodellen te komen.

Focus van de strategie wordt verlegd

Inmiddels zijn we in een nieuw tijdperk beland. We leven weliswaar in betere tijden maar wordt er tegelijkertijd ‘geschakeld’ als nooit te voren. Middelgrote- en grote logistieke bedrijven hebben een nieuwe focus. We zetten nu in  op het sociaal innovatief vermogen, veranderpotentieel en duurzaamheid. Factoren die de continuïteit van uw bedrijf bepalen. En samenkomen in de strategie,  voorwaardelijk voor een succesvol bedrijf in de huidige tijd.

Een keuze is er niet, zonder strategie is een bedrijf gedoemd stuurloos rond te dobberen. Daarnaast is de visie nodig om de juiste richting te kiezen, want ‘if you don’t know where you want to be in five years, how do you ever expect to get there’.

De jaarlijkse logistieke Top 100 toont interessante verschuivingen waarin we zien dat de grote spelers de laatste 5 jaar groter zijn geworden, ten koste van de middelgrote bedrijven. De totale top 10 is in aantal werknemers behoorlijk gegroeid, van 20.500 werknemers in 2011 naar 22.575 in 2013. Dit zien we doorzetten in de top 25 . Schaalvergroting in bepaalde marktsegmenten en het kunnen aanbieden van een uitgebreid netwerk zijn de belangrijkste oorzaken.

Vernieuwend ondernemerschap hoort hierbij

Het ondernemerschap vraagt in deze tijd, naast een ondernemende geest, om extra kwaliteiten. Het is  knap je bedrijf door één van de zwaarste crisisperiodes van de afgelopen decennia heen te loodsen. Maar wellicht wacht ons nog een grotere uitdaging: datzelfde bedrijf blijvend aan te passen aan steeds weer nieuwe eisen van deze tijd. Accepteert u dit dan is dat de eerste en belangrijke stap naar continu verbeteren. Doet u dat niet,  dan vrees ik dat dit uw Waterloo wordt. Pas als u dit onderkent, kunt u uw bedrijf tot een hoger niveau brengen. Pas het  bestaande fundament aan de norm van deze tijd zodat uw bedrijf duurzaam kan groeien. Een cultuurverandering is hiervoor echt nodig.

Nederland is logistiek top! Ook uw bedrijf draagt bij aan deze positie.

Nederland doet het erg goed op de internationale logistieke ladder. Zeehavens breiden zich uit en geven hiermee een duidelijk signaal naar buitenlandse investeerders. We hebben een prima vestigingsklimaat voor Europese distributiecentra, en vele logistieke bedrijven daaromheen maken gezamenlijk sterke logistieke ketens. Daarnaast is logistiek een prachtig vak. Maar ook een vak waar steeds hogere eisen gesteld worden met betrekking tot kennis van processen en IT systemen. Op bedrijfsniveau wordt verwacht dat uw medewerkers kunnen meedenken en sparren met de supply chain manager van uw opdrachtgever. Partnerships zijn nodig voor gezonde groei, maar enkel mogelijk middels commitment voorzien van een flinke portie denkkracht. De markt signaleert deze behoefte. Ieder bedrijf vormt een belangrijke schakel in de keten. En nee, niet alleen vanuit een kosten overweging. De groei komt juist vanuit kwaliteit en toegevoegde waarde, daarin ligt uw continuïteit.

Wat is eigenlijk de houdbaarheidsdatum van uw bedrijf?

Of, wellicht beter geformuleerd: is het huidige fundament nog krachtig genoeg om te voldoen aan de eisen van deze tijd.