3. Hoezo ‘nieuwe’ economie?

door: Steven Peters

HEADER3

“Mijn opa was melkboer. Zag ‘ie in zijn wijk een buurvrouw met een dikke buik lopen, dan wist ‘ie genoeg. Kun je zeggen dat het andere tijden waren, tastbaarder en makkelijker te begrijpen. Maar er is niets veranderd. De rode draad in elk business model blijft: weten wie je klant is, welke behoefte die heeft en deze meteen in kunnen vullen. Dat is het hele spel, waarbij je niet alleen nadenkt over je model van vandaag, maar ook over het volgende én het daaropvolgende.”
Patrick van der Pijl – Business Models Inc.

Tech is hot. In iedere krant of blog die ik opensla of -klik, gaat het over de ontwrichtende impact van technologie. Op alles en iedereen. Gouden tijden dus voor een Sector Banker Technologie, Media en Telecom. Gelukkig heb ik dankzij mijn vriendin (historica) ook een historisch geweten. Kijk je wat verder terug, dan blijkt die nieuwe economie helemaal niet zo nieuw. Technologische ontwrichting kennen we al sinds de steentijd: van wiel tot stoommachine en van vuursteen tot gloeilamp. De TMT-sector speelt hierin een opvallende dubbelrol. Deze draagt namelijk sterk bij aan de overgang van het industriële tijdperk naar de informatiesamenleving, maar ervaart hiervan zelf als eerste de gevolgen.

“De muziek- en entertainmentindustrie zijn al hard geraakt. Net als telecom, die hadden ook pas vrij laat door hoe het werkt. Klanten in die hoek beginnen te beseffen dat ze moeten samenwerken en met andere proposities komen. Telecom-bedrijven krijgen dit als eerste over zich heen, die moeten dus het meest creatief zijn.”
Patrick van der Pijl – Business Models Inc.

De digitale wereld vereist een nieuwe set vaardigheden en dwingt tot verandering. En al zijn wij mensen tot vooruitgang geneigd, veranderen valt vaak niet mee. Het is dan verleidelijk om in overlevingsstrategieën te denken, of in termen van ‘beschermen’ en ‘houdbaar maken’. Als je je bedreigd voelt door massieve externe krachten, verlies je je speelse houding. Laat je dus niet gek maken, verandering is van alle tijden. Ga uit van je kracht en hou spelplezier hoog in het vaandel.