FX Weekly – Scandinavië op verruimingstoer

door: Georgette Boele , Roy Teo

FX-Weekly - 13-February-2015 - Scandinavië op verruimingstoer.pdf (213 KB)
Download

De mondiale verruimingscyclus kreeg vorige week een verder vervolg. De Zweedse Riksbank verlaagde de reporente naar
-0,1%, gaat op beperkte schaal staatsobligaties opkopen en is bereid nog veel verder te gaan. De euro deed het beter dan de andere belangrijke valuta’s als gevolg van een verzwakking van de dollar en sterkere BBP-cijfers in de eurozone. Wij hebben onze voorspellingen voor de Zwitserse frank aangepast. Dat heeft te maken met de proactieve opstelling van de Zwitserse centrale bank, die een nieuwe bodemkoers lijkt te hebben vastgesteld. Onze voorspelling voor de EUR/CHF is nu 1,05 voor eind 2015. Verder hebben wij onze voorspellingen voor de Braziliaanse real verlaagd op grond van de zwakke fundamentele situatie.

ECB dringt haar beleid op aan andere centrale banken

De aankondiging door de ECB dat zij tot grootschalige kwantitatieve verruiming (quantitative easing – QE) overgaat, heeft krachtige reacties van andere centrale banken uitgelokt. De meeste centrale banken staan voor ongeveer hetzelfde probleem: de inflatie ligt ver onder het doel en de munt stijgt ten opzichte van de euro, wat de disinflatoire krachten zal versterken. Hierdoor zien zij zich gedwongen de monetaire teugels steeds verder te laten vieren om de negatieve bijwerkingen van het paardenmiddel van de ECB te vermijden.

Riksbank koos vorige week voor negatieve rente…

De Zweedse centrale bank (Riksbank) verlaagde vorige week de reporente naar -0,1% en maakte tevens een beperkt QE-programma bekend. Zij gaat voor SEK 10 mld staatsobligaties opkopen. Een dag later verklaarde president Ingves van de Riksbank bereid te zijn om, indien nodig, het aankoop-programma fors uit te breiden. Met deze maatregelen lijkt de Riksbank verder te zijn gegaan dan werd verwacht. De EUR/SEK steeg namelijk met meer dan 1,5% en de rendementen op Scandinavische staatsobligaties daalden sterk. Waarschijnlijk gaat de Riksbank haar monetair beleid de komende tijd verder verruimen om de Zweedse kroon onder druk te houden.

…en Deense centrale bank deed dat al eerder

De Deense centrale bank verlaagde al op 5 februari de rente verder onder nul en intervenieerde op de valutamarkten om de koppeling van de Deense kroon (DKK) met de euro in stand te houden. De Deense valutareserves als percentage van het BBP zijn relatief laag maar nemen in een steeds sneller tempo toe. In januari stegen de valutareserves met circa 26% m-o-m van DKK 446 mld naar DKK 564 mld. Dit zeer hoge tempo is voor de Deense centrale bank waarschijnlijk niet vol te houden. Zij zal dus andere manieren moeten vinden om de DKK minder aantrekkelijk te maken, zoals verdere renteverlagingen en/of kwantitatieve verruiming.

SNB gaat mogelijk ook op QE-toer

De Zwitserse centrale bank (SNB) kwam vorige maand tot de conclusie dat aan een verdere verlenging van de toch al onhoudbaar hoge balans ernstige risico’s kleefden. Daarom koos zij ervoor om de Zwitserse frank (CHF) in waarde te laten stijgen en het tempo van de waardestijging te remmen door de rente dieper in de min te drukken. Om het deflatierisico te bestrijden, zal de SNB mogelijk de rente tot nog verder onder nul moeten verlagen of tot QE moeten overgaan. Op den duur zou dit moeten leiden tot een daling van de CHF. Sinds 15 januari is de koers van de frank gestabiliseerd en recent kwam de EUR/CHF weer boven 1,05, vermoedelijk door interventie van de SNB op de valutamarkten. Als dit laatste inderdaad is gebeurd, dan zijn de valutareserves flink toegenomen. De nieuwe cijfers die op 6 maart verschijnen, zullen dit moeten uitwijzen. Het heeft er echter alle schijn van dat de SNB een nieuwe bodemkoers voor de EUR/CHF heeft vastgesteld. Wij hebben daarom onze voorspellingen voor de EUR/CHF aangepast tot 1,05 aan het eind van het eerste, tweede, derde en vierde kwartaal van 2015.

150216-FX1

Dollar: sterk begin maar zwak einde van de week

De Amerikaanse dollar (USD) ging de week goed van start, doordat de financiële markten hun verwachtingen ten aanzien van de rentestappen van de Fed naar boven bijstelden. De USD/JPY kwam boven 120 en de EUR/USD zakte onder 1,13. Toen op donderdag tegenvallende detailhandelscijfers in de VS bekend werden gemaakt, moest de dollar de winst grotendeels weer inleveren. Bovendien kreeg de euro op vrijdag een extra steuntje in de rug dankzij beter dan verwachte BBP-cijfers voor de eurozone (Duitsland, Frankrijk en Nederland).

BoJ is geen mikpunt van kritiek op G20…

De bijeenkomst van de G20 bracht de markt niet in beroering. Opmerkelijk was wel dat kritiek op de Japanse centrale bank (BoJ) dat de monetaire stimulering indirect de yen verzwakt, uitbleef. Dit is echter niet verrassend want steeds meer centrale banken hebben hun monetair beleid sterk verruimd en ondergraven daarmee de positie van hun nationale munt.

…en blijft dezelfde koers varen

Er waren geruchten in de markt dat de BoJ verdere monetaire verruiming op dit moment als een contraproductief instrument ziet om de economie te stimuleren. Wij blijven echter van mening dat de BoJ haar programma voor kwantitatieve en kwalitatieve verruiming vermoedelijk in juli gaat uitbreiden. De marktconsensus houdt het op oktober. Als de Fed inderdaad, zoals wij verwachten, halverwege dit jaar de monetaire teugels gaat aanhalen, dan zal volgens ons het oplopende renteverschil tussen de VS en Japan de USD/JPY opdrijven richting 130 eind dit jaar.

Afgenomen kans op renteverlaging steunt NZD

De Nieuw-Zeelandse dollar (NZD) deed het vorige week beter dan de andere belangrijke valuta’s. Op grond van de nog altijd sterke woningmarkt en het herstel van de voedselprijzen hebben de financiële markten hun verwachtingen ten aanzien van renteverlagingen teruggeschroefd. Hierdoor won de Nieuw-Zeelandse dollar terrein.

Gaat de RBA de rente in maart verlagen?

De Australische dollar (AUD) was vorige week de zwakste valuta. Tegenvallende werkgelegenheidscijfers gaven voeding aan de speculatie dat de Australische centrale bank (RBA) de rente volgende maand opnieuw gaat verlagen. Naar onze mening moet de oorzaak van de zwakker dan verwachte ontwikkeling van de werkgelegenheid voor een deel gezocht worden in de gestegen participatiegraad. Bovendien viel een terugval te verwachten na de sterke twee laatste maanden van 2014. Wij denken dan ook dat de RBA in maart pas op de plaats kan maken om vervolgens in april of mei de draad van verruiming weer op te pakken. Onze voorspelling voor de AUS/USD handhaven wij op 0,72 eind dit jaar.

Valuta’s opkomende landen laten wisselend beeld zien

Aan het begin van de week moesten de meeste valuta’s van de opkomende landen terrein prijsgeven door de zorgen rond Griekenland en de verwachting dat de Fed haar monetair beleid eerder vroeger dan later gaat verkrappen. In de loop van de week herstelden enkele valuta’s zich, waaronder de Russische roebel. Die won ruim 2% omdat de olieprijzen stabiliseerden en het sentiment rond de munt verbeterde. In Azië bleef zowel de Indonesische roepia als de Indiase roepie sterker achter omdat de externe onevenwichtigheden hier groter zijn dan in de meeste andere Aziatische landen. De Zuid-Koreaanse won (KRW) eindigde de week ook in de min omdat zwakkere invoer- en uitvoerprijzen naar verwachting de disinflatoire druk zullen versterken.

Voorspelling voor BRL is verlaagd

De perspectieven voor de Braziliaanse real (BRL) blijven zeer negatief. Dit komt door de zwakke fundamentele situatie en politieke schandalen. Wij hebben onze voorspelling voor de USD/BRL dan ook vrij fors bijgesteld van 2,7 naar 3,0 eind 2015 en van 2,8 naar 3,1 eind 2016. In dit verband verwijzen wij naar de verdere verslechtering van het tekort op de lopende rekening. Daarnaast speelt de afnemende dekking van dit tekort door directe buitenlandse investeringen en de daardoor fors gestegen buitenlandse schuld / export ratio.

150216-FX2

 

150216-FX3