FX Weekly – Nieuwe voorspellingen EUR/USD

door: Georgette Boele

FX-Weekly - 9 Februari - Nieuwe voorspellingen EUR/USD.pdf (239 KB)
Download

Wij hebben onze voorspellingen voor de EUR/USD aangepast. Dat heeft te maken met de grootschalige kwantitatieve verruiming door de ECB en de verminderde aankoop van euro’s door de SNB, nu de bodem onder de EUR/CHF is losgelaten. Onze nieuwe voorspellingen zijn 1,05 voor eind 2015 en 0,95 voor eind 2016 (was 1,10 en 1,00). De mondiale trend van monetaire verruiming kreeg een verder vervolg in Australië, China en Denemarken. Dit ging niet ongemerkt aan de valuta’s van deze landen voorbij. Grondstof-gerelateerde valuta’s stegen door winstneming en een herstel van de grondstoffenprijzen.

Nieuwe voorspellingen voor EUR/USD

Vorige week hebben wij onze voorspellingen voor de EUR/USD herzien. Na de aankondiging door de Europese Centrale Bank (ECB) dat zij op grote schaal schuldpapier zou gaan opkopen, daalde de koers van de euro. Eerder besloot de Zwitserse centrale bank (SNB) op 15 januari om de bodemkoers voor de EUR/CHF te schrappen. Er doen echter geruchten de ronde dat de SNB recent toch weer heeft ingegrepen om de EUR/CHF iets op te drijven. Als het al zo is, dan zullen deze interventies waarschijnlijk niet zo groot zijn geweest als toen de bodem nog wel onder de EUR/CHF lag. Deze recente ontwikkelingen zijn voor ons reden geweest om onze voorspellingen voor de EUR/USD te verlagen van 1,10 naar 1,05 eind 2015 en van 1,00 naar 0,95 eind 2016. Wij blijven wel bij ons standpunt dat de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve) de rente ergens halverwege dit jaar voor het eerst zal verhogen en de rente sneller zal verhogen dan de financiële markten nu verwachten.

150209-FX1

De werkgelegenheidsontwikkeling in de VS was gunstiger dan verwacht. Hierdoor liepen de korte rente, de rentes op Amerikaanse staatsobligaties (Treasuries) en de Amerikaanse dollar (USD) scherp op.

Centrale banken blijven verruimen

De Australische centrale bank (RBA) verlaagde de rente met 25 bp naar 2,25%. Dit besluit hadden wij voorzien maar kwam wel iets vroeger dan de marktconsensus had verwacht. De Australische dollar (AUD) ging dan ook volop in de verkoop en zakte van 0,78 tot onder 0,77 tegenover de Amerikaanse dollar. Na winstneming krabbelde de Australische dollar weer op en kon het eerdere verlies grotendeels goedgemaakt worden. Volgens technische indicatoren is de Australische dollar namelijk op te grote schaal van de hand gedaan. Wij rekenen op nog een renteverlaging met 25 bp uiterlijk in mei. Een koers van 0,72 houden wij voor mogelijk wanneer het verschil in economisch en monetair beleid tussen Australië en de VS later dit jaar groter wordt.

PBoC verlaagt vereiste-reserveratio…

Door de vereiste-reserveratio te verlagen naar 19,5% is de Chinese centrale bank (PBoC) toegetreden tot de wereldwijde club van monetaire verruimers. De PBoC wil zo de economie steunen. Tegelijkertijd verhoogde de PBoC de referentiekoers van de yuan tot een niveau dat een waardestijging afdwong. Op deze manier neutraliseerde zij het effect van de monetaire verruiming op de yuan. De PBoC wil zeker geen scherpe daling van de yuan.

…en Deense centrale bank verlaagt rente verder

Op 5 februari verlaagde de Deense centrale bank de rente op depositocertificaten opnieuw met 0,25% naar -0,75% (zie grafiek hieronder). De centrale bank verklaarde dat “de renteverlaging volgt op valuta-aankopen door Danmarks Nationalbank op de markt. Valutakoppeling is al sinds 1982 een onmisbaar onderdeel van het Deense economische beleid. Danmarks Nationalbank beschikt over de instrumenten om een vaste wisselkoers te beschermen zolang dit nodig is. Er bestaat geen bovengrens voor de deviezenreserves die zij mag aanhouden. Het monetair beleid heeft slechts één doel: een stabiele kroon tegenover de euro handhaven. De inkomsten van Danmarks Nationalbank worden positief beïnvloed door de toename van de deviezenreserves.”

Hoofddoel van Danmarks Nationalbank is de prijsstabiliteit te waarborgen, dat wil zeggen een lage inflatie (dicht bij maar onder 2,0%, net als de ECB). Dit gebeurt via het monetair en wisselkoersbeleid. Hierbij wordt gestreefd naar een stabiele Deense kroon (DKK) tegenover de euro, zodat de Deense centrale bank haar rentetarieven doorgaans aanpast in lijn met de ECB. Waarschijnlijk zal de Deense centrale bank ook de komende tijd nog interveniëren op de valutamarkten en de rente nog verder verlagen. Het land kent, afgezien van valuta-interventies, geen kwantitatieve verruiming en de inflatie ligt ver onder het doel.

150209-FX2

Loskoppeling van DKK en EUR niet waarschijnlijk

De kroon is al sinds de jaren 80 gekoppeld aan eerst de Duitse mark en later de euro. Deze stabiliteit wordt geacht positief uit te werken op de inflatie en groei. De eurozone is immers de belangrijkste handelspartner van Denemarken. Zo gaat 38% van de Deense export naar de eurozone. Omdat de kroon deel uitmaakt van ERM2, moet de ECB de koppeling beschermen (zie onze Denmark Watch: “DKK peg to remain in place”).

Zweedse centrale bank is deze week aan zet

Op 12 februari zal de Zweedse centrale bank (Riksbank) besluiten over haar monetair beleid. Na de aankondiging door de ECB van het omvangrijke programma van kwantitatieve verruiming en de maatregelen van de Zwitserse en Deense centrale banken, is nu de Riksbank aan zet. Waarschijnlijk zal ook de Riksbank de financiële markten verrassen met een sterker dan verwachte verruiming van het monetair beleid. De markt heeft een verlaging van de referentierente tot onder nul gedeeltelijk al verdisconteerd (het depositotarief is -0,75%). Kwantitatieve verruiming is echter nog altijd een optie, aangezien de inflatie veel te laag is. Bovendien zou een zwakkere Zweedse kroon (SEK) voor wat inflatiedruk zorgen.

150209-FX3

Herstel van grondstof-gerelateerde valuta´s

Grondstof-gerelateerde valuta´s wonnen vorige week terrein, dankzij winstneming op de Amerikaanse dollar en het herstel van de onderliggende grondstoffenprijzen. De Noorse kroon, de Canadese dollar en de Russische roebel profiteerden van de stijging van de olieprijzen. Hierdoor zijn de kansen op renteverlagingen kleiner geworden.

150209-FX4

De Nieuw-Zeelandse dollar (NZD) steeg bijna 2% nadat de centrale bank (RBNZ) de marktspeculatie over een op handen zijnde renteverlaging de kop indrukte. De RBNZ verklaarde dat de binnenlandse economie het goed doet. Ze bevestigde onze visie dat de kostendruk in de binnenlandse sectoren niet tot uiting komt in de zwakke inflatie. Monetaire versoepeling is wel op zijn plaats als de binnenlandse vraag verslechtert of de inflatie lager blijkt te zijn dan verwacht. Wij denken nog altijd dat de RBNZ haar monetair beleid waarschijnlijk tot eind 2016 ongewijzigd laat. Wij blijven daarnaast verwachten dat de RBNZ intervenieert op de valutamarkt om de koers van de in haar ogen overgewaardeerde NZD te verzwakken.

150209-FX5