FX Weekly – De grillen van de politiek

door: Georgette Boele

FX-Weekly-- 20-February-- De grillen van de politiek.pdf (56 KB)
Download

De euro was vorige week overgeleverd aan de grillen van de politiek en schommelde heen en weer. Er is een principe-overeenkomst tussen Europa en Griekenland ten aanzien van de verlenging van het steunprogramma met 4 maanden. De opmars van de USD kwam tot stilstand maar dit is volgens ons slechts tijdelijk. De sterke fundamentele situatie en de hogere rente zouden de koers van de USD over de hele linie moeten opdrijven.

Euro valt ten prooi aan de grillen van de politiek

De euro miste vorige week duidelijke richting. Dit kwam vooral doordat de politiek in Europa weer de hoofdrol opeiste. Hierdoor was de euro gevoelig voor uitlatingen van functionarissen van de eurozone. Per saldo sloot de euro de week ongewijzigd. Onder de oppervlakte heerste er op de valutamarkten echter de nodige nervositeit. Zo nam de vraag naar valutaopties fors toe om de EUR/USD op de korte termijn tegen een koersval te beschermen. Andere financiële markten gaven minder blijk van terughoudendheid in dit opzicht.

Er is een principe-overeenkomst tussen Europa en Griekenland ten aanzien van de verlenging van het steunprogramma met 4 maanden. Echter er moet nog wel overeenstemming bereikt worden over de hervormingen die Griekenland moet doorvoeren. Dit nieuws gaf de euro weinig steun.

Opmars dollar hapert even…

De US Dollar Index is tussen juli 2014 en medio januari 2015 met circa 17% gestegen. Sindsdien is de opmars van de dollar stilgevallen. Dit is nogal verrassend, want de ECB en andere centrale banken hebben hun monetaire beleid verder verruimd en door het sterke werkgelegenheidsrapport zijn in de VS de rendementen gestegen. Waarom stijgt de dollar dus niet meer? Ten eerste is het sentiment rond de eurozone verbeterd dankzij meevallende macrocijfers. Bovendien bestond er twijfel hoe de Japanse centrale bank (BoJ) zou omgaan met een verdere verzwakking van de yen. En tot slot waren de cijfers voor de Amerikaanse economie, afgezien van het arbeidsmarktrapport, wat zwakker dan verwacht. De financiële markten lijken nog steeds niet bereid om de renteverhogingen in te prijzen zoals deze door de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve) worden aangegeven. Deze week verschijnt Fed-voorzitter Yellen voor de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Waarschijnlijk zal zij zich in vergelijking met de notulen van de laatste vergadering van het FOMC, het beleidscomité van de Fed, wat minder gematigd uitlaten. Als dit inderdaad zo is, dan zullen de verwachtingen voor de Amerikaanse rente mogelijk scherp naar boven worden bijgesteld en kan de dollar zijn opmars vervolgen. Verder zullen ook de cijfers voor de Amerikaanse consumentenprijsinflatie en de BBP-groei in het vierde kwartaal (tweede raming) nauwgezet worden gevolgd.

…maar krijgt volgens ons snel een vervolg

Wij denken dat de dollar slechts tijdelijk pas op de plaats maakt. Door de hogere groei en rente blijft het aantrekkelijk om in de VS te beleggen. Verder is het saldo op de lopende rekening inmiddels beheersbaar en is het begrotingstekort sterk gedaald. Het politieke klimaat in de VS is ook relatief stabiel vergeleken met de zware kalender in de eurozone. Tot slot is de opmars van de dollar eigenlijk nog maar net begonnen: de handelgewogen index is nog altijd laag.

150223-FX1

 

150223-FX2