Stand van de Industrie – januari

door: Casper Burgering

Stand vd Industrie-jan. 2015.pdf (1 MB)
Download

Industrie komt goed uit de startblokken in 2015

In januari staan vrijwel alle belangrijke indicatoren voor de industrie postief. Deze stand geeft aan dat veel ondernemers nog steeds een positieve grondhouding hebben en dat de bedrijvigheid goed is. De bezettingsgraad is de enige indicator die nog niet volledig is hersteld. Maar gezien de toegenomen investeringsbereidheid en de historische hoogte van het producentenvertrouwen, zal ook de bezettingsgraad in dit kwartaal verder aansterken. Dit blijkt uit de ‘Stand van de Industrie’ van ABN AMRO over de maand januari.

 

december pmisIn veel landen staat de PMI voor de verwerkende industrie er nog gunstig bij. De Duitse PMI herstelde sterk, terwijl de PMIs van Italië en Frankrijk verder afzwakte. Ook de PMI van Oostenrijk staat nog in de winterstand, maar de stand verbeterde aanzienlijk ten opzichte van de november registratie. De mondiale PMI voor de verwerkende industrie staat nog comfortabel boven de 50, maar deze is wel weer verder afgezwakt. Dit komt onder meer door de tegenvallende resultaten in Rusland en China. In Rusland dook de PMI onder 50, met name door de sancties en afnemende binnenlandse activiteit en vraag.

Begin december nam de PMI index voor de verwerkende industrie sterk af, na een 3-tal maanden van sterke toenames. De index noteerde in december 53,5 punten en verloor daarmee 1,1 indexpunten ten opzichte van november. De productie en nieuwe orders (samen goed voor 55% van de totaalindex) droegen met name bij aan deze afname. Ondanks de negatieve bijdrage van output en nieuwe orders in de totaalindex, nam de werkgelegenheid in december licht toe. In november droeg dit onderdeel ook nog positief bij aan de totaalindex. Het is een indicatie dat de grotere ondernemingen in Nederland personeel nodig hebben om de bestaande orders weg te werken. Het MKB daarentegen blijft in december nog overwegend negatief gestemd wat betreft de personeelssterkte.

klimaat jan 2015De PMI voor de verwerkende industrie is in december afgezwakt, gedreven door de nieuwe orders en productie. Desondanks staat de index ruim boven de neutrale grens van 50. Ook staat het producentenvertrouwen op een historisch hoog niveau. Met deze uitgangspositie zijn veel ondernemers positief gestemd over het verwachte productieniveau en is een groot deel nog optimistisch over de orderportefeuille. Het ondernemersklimaat is bij deze stand van de indicatoren optimistisch, maar toch is het oordeel over het economisch klimaat voor de komende 3 maanden niet in alle branches even gunstig. In de basismetaal- en elektrotechnische industrie is het sentiment goed, maar we zien een minder positief oordeel terug in de rubber- en kunststofindustrie, de transportmiddelenindustrie, de machine-industrie en de elektrische apparatenindustrie.

Arbeidsmarkt

vacind decDe totale vacature-indicator is stabiel gebleven en schommelt alweer 6 maanden rondom de nul. De totale indicator wordt met name beïnvloedt door de ontwikkelingen in de dienstensector. In december nam de indicator in de industrie verder toe en staat daarmee op exact hetzelfde punt als in januari 2014. De stijging ten opzichte van december was licht, maar de toename komt overeen met de ontwikkelingen in andere arbeidsmarkt gerelateerde indicatoren.  In dit stadium geldt nog steeds dat ondernemers nog niet geheel gerust zijn over het economische klimaat en willen in dit stadium niet al te veel risico nemen. Zij bouwen daarom eerst een flexibele schil op, om eventuele onvoorziene schokken in de economie snel op te kunnen vangen.
De groei in het aantal uitzenduren van flexwerkers in de industrie houdt stand. Tot en met de 12e periode is de gemiddelde groei in het aantal uren 5,3% joj. De PMI voor de werkgelegenheid nam ook toe.