Prognose olieprijs naar beneden bijgesteld

door: Hans van Cleef

120115_Energie-Monitor-jan_NL.pdf (586 KB)
Download
  • Daling olieprijs gaat te snel, en te ver
  • Neerwaartse risico’s blijven, maar herstel wordt verwacht
  • Brent olie prognose naar USD 60/vat in 2015, en USD 75/vat in 2016

Enorme druk

De olieprijs is met meer dan 55% gedaald ten opzichte van juni 2014. Deze enorme daling van de olieprijs wordt vooral geweten aan de overproductie. Op zich is deze overproductie niet nieuw, maar het feit dat beleggers – en misschien nog belangrijker, speculanten – daar sterk op focussen zorgt voor grote druk op de olieprijs. Deze neerwaartse beweging werd geholpen door de afwachtende houding van de OPEC, het neerwaarts bijstellen van de verwachte vraag naar olie en de sterker wordende US dollar. Al met al is de Brent olieprijs inmiddels gedaald tot onder de USD 50/vat. Op korte termijn valt meer neerwaarts risico niet uit te sluiten en behoort een daling van de olieprijs naar het lage niveau van 2008 zeker tot de mogelijkheden.

Herstel verwacht later dit jaar

Toch denken wij dat de daling van de olieprijs te snel, en te ver is gegaan. De eerste signalen voor een prijsherstel doemen op, maar worden vooralsnog door de markt genegeerd. Een hogere olieprijs zal het gevolg zijn van de volgende ontwikkelingen:

  • Uitstel nieuwe olieprojecten
  • Afname Amerikaanse olieproductie (aantal boorinstallaties neemt inmiddels af)
  • Lagere OPEC olieproductie (maar binnen het bestaande quotum van 30 miljoen vaten per dag)
  • Naar boven bijstellen van verwachte vraag naar olie als gevolg van snellere economische groei

Olieprijs prognose naar beneden bijgesteld

Ondanks het door ons verwachte herstel van de olieprijs later dit jaar zal de gemiddelde prijs aanzienlijk lager uitkomen dan wij in onze eerdere prognoses hebben verwacht. Als gevolg daarvan stellen wij onze olie- en gasprognoses voor 2015 en 2016 bij. Wij verwachten een gemiddelde Brent olieprijs van USD 60/vat in 2015, en USD 75/vat in 2016. De prijs voor WTI zal licht lager blijven dan de prijs van Brent olie. Ook de voorspelde Amerikaanse gasprijs is naar beneden bijgesteld als gevolg van tegenvallende vraag (milde weersomstandigheden), hoge voorraden en dalende internationale marktprijzen (met name LNG).

tabel olieprijsverwachting jan15

Meer details over de rationale van deze aanpassing van onze prognoses zullen wij uiteenzetten in onze kwartaalpublicatie over grondstoffen. Deze zal op 29 januari verschijnen.