Nieuwbouw groeimotor voor bouw in 2015016

door: Madeline Buijs

Bouw-Sector-prognose-kw1-20151.pdf (411 KB)
Download

In 2014 is het herstel van de bouwsector ingezet. Wij verwachten dat dit herstel in 2015 en 2016 doorzet. Lange tijd zorgden renovaties ervoor dat de woningbouw niet verder wegzakte. Op basis van voorlopende indicatoren verwachten wij dat de nieuwbouw van woningen de komende jaren zal toenemen. Dit heeft flinke groeicijfers van de woningbouw tot gevolg. De voorlopende indicatoren geven voor de utiliteitsbouw een minder eenduidig beeld. Daarnaast profiteert de utiliteitsbouw minder van aantrekkende nieuwbouw, waardoor de prognoses voor deze branche minder hoog zijn. De gww blijft last houden van overheidsbezuinigingen waardoor de gww bescheiden groeit in 2015 en 2016. De aanverwante sectoren aan de bouw laten groei zien in 2015 en 2016 met als uitschieters de architecten en ingenieurs in 2015.

Prognoses