2015: Gaat u voor nieuw volume of voor vernieuwing

door: Bart Banning

In december heeft RTL Z Businesslinked de sector Transport en Logistiek in het vizier genomen. Een mooie gelegenheid  die door ABN AMRO is benut om onze visie te geven op veranderingen in de sector. En die zijn er vele! Immers, we leven niet langer in een tijdperk van verandering. Ik spreek liever van een veranderd tijdperk.

Kernboodschap: om serieuze partner te blijven het is cruciaal kennis te hebben van de impact van veranderingen op de business van je klant.                                                 Bedrijven moeten kunnen inspelen op steeds sneller veranderende behoeften van hun klanten en opdrachtgevers. En ook banken moeten kennis hebben van de wereld van hun klanten. De sectoraanpak van ABN AMRO, volledig doorgevoerd in het zakelijke accountmanagement is één van de strategische keuzes waarmee we willen onderstrepen hoe belangrijk die sectorkennis in de relatie met klanten is.

De crisis heeft in korte tijd grote impact gehad op de (inter)nationale logistieke goederenvolumes. Daarmee is de aandacht lange tijd gevestigd op juist de ontwikkeling van die volumes: wanneer keert het economisch tij?

Echter, onderhuids was een veel grotere beweging gaande met majeure structurele impact. Ik doel op de impact van technologie. Exponentiële groei in bits en bytes, een veelheid van data informatie, cloud technologie, het gebruik van apps, en niet te vergeten de vertaling naar e-commerce business. Niet zoals voorheen hebben opdrachtgevers de macht; het is steeds meer de consument die bepaalt wat er moet gebeuren. Hij kiest zijn bestellingen,  anytime en anywhere. Maar het gaat verder, ook nieuwe verdienmodellen ontstaan door nieuwe technologie.

Continu inspelen op verandering door gebruik te maken van communicatiemogelijkheden en technologische innovatie. Dit zet de toon voor 2015 en de komende jaren in de sector. Resulterend in nieuwe  logistieke concepten realiseren door samenwerking tussen opdrachtgever en logistiek bedrijf. Een sterk imago gaat samen met een gebalanceerd evenwicht tussen de ‘doeners’ en ‘denkers’.

Zie het als de metamorfose van een traditionele transportsector naar een technologie gedreven logistieke sector.