FX Weekly – ECB duwt euro omlaag

door: Georgette Boele , Roy Teo

FX-Weekly-26-January-nl.pdf (68 KB)
Download

Met een groter dan verwacht aankoopprogramma verraste de ECB de financiële markten. Hierdoor daalde de EUR/USD naar een nieuw laagtepunt om daarna wat op te krabbelen. Naar verwachting zal de Federal Reserve deze week bevestigen dat zij dit jaar de rente gaat verhogen. Dit zal de renteverwachtingen en de Amerikaanse dollar opdrijven want de financiële markten hebben een hogere rente in 2015 grotendeels uitgeprijsd. Zeer waarschijnlijk zal de door ons voorspelde koers van EUR/USD 1,10 voor eind dit jaar al snel wordt bereikt. Wij nemen onze voorspellingen dan ook opnieuw onder de loep. De Canadese centrale bank verlaagde de rente onverwacht met 25 bp. Dit leidde tot een verkoopgolf van de Canadese dollar.

ECB verraste met groter aankoopprogramma

De centrale banken slaagden er vorige week opnieuw in om de financiële markten te verrassen. Ondanks alle berichten in de aanloop naar de ECB-vergadering maakte de ECB een veel groter dan verwacht programma voor de aankoop van obligaties bekend. De ECB breidt de bestaande programma’s uit naar staatsobligaties en obligaties van Europese instellingen en agentschappen. Ze gaat in ieder geval tot en met september 2016 EUR 60 mld per maand opkopen (zie ook onze Global Daily Insight van 23 januari 2015). Dit komt neer op een totaalbedrag van EUR 1,14 biljoen. Na deze aankondiging daalde de EUR/USD van 1,1650 naar een laagste stand van 1,1115 om daarna weer wat op te krabbelen. De onrust in de markt over de Griekse verkiezingen versterkte de negatieve stemming rond de euro. Op maandag kwam de euro verder onder druk na de Griekse verkiezingsuitslag.

150126 - FX NL1

De ervaring in de VS heeft geleerd dat kwantitatieve verruiming een negatief effect op de wisselkoers heeft zolang het programma loopt. De euro zal het effect van de kwantitatieve verruiming door de ECB dan ook nog wel enige tijd aan den lijve ondervinden. Verder werken ook het verschil in economische groei en monetair beleid tussen de VS en de eurozone in het nadeel van de EUR/USD.

FOMC-bijeenkomst zal huidig traject bevestigen

Deze week gaat alle aandacht uit naar de bijeenkomst van het FOMC, het beleidscomité van de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve). Toen de inflatiecijfers in de VS lager uitvielen dan verwacht en centrale banken elders in de wereld drastische maatregelen namen, werden de voor 2015 verwachte renteverhogingen al snel grotendeels uitgeprijsd. De financiële markten prijzen momenteel voor 2015 zelfs niet één renteverhoging in. Wij gaan ervan uit dat het FOMC vanaf juni het belangrijkste beleidstarief (fed funds rate) elke tweede vergadering met 25 bp verhoogt, zodat de rente eind 2015 op 1,0% ligt. Als de Fed bevestigt dat zij de rente dit jaar gaat verhogen, zullen mogelijk de renteverwachtingen scherp naar boven worden bijgesteld. Dit zou de Amerikaanse dollar (USD) over de hele linie steunen. Het heeft er alle schijn van dat de door ons voorspelde koers van EUR/USD 1,10 voor eind dit jaar al snel wordt bereikt. Wij nemen onze voorspellingen dan ook opnieuw onder de loep.

150126 - FX NL2

Nieuwe voorspellingen voor CAD…

De Canadese dollar (CAD) verloor vorige week ruim 3,5% nadat de centrale bank (BoC) de rente onverwacht met 25 bp naar 0,75% verlaagde. Wij denken dat dit besluit werd ingegeven door de behoefte aan bescherming tegen de uiterste onzekere negatieve effecten van de sterker dan verwachte daling van de olieprijzen. Wij denken dat de Canadese dollar nog verder kan dalen tot 1,27 tegenover de Amerikaanse dollar door het verschil tussen beide landen in de vooruitzichten voor het monetair beleid en de economische groei. Op grond hiervan hebben wij onze voorspellingen voor de USD/CAD bijgesteld naar 1,27 eind 2015 en 1,35 eind 2016.

Wij verwachten niet dat de BoC de rente verder verlaagt. Ten eerste zal de kerninflatie vermoedelijk niet veel verder afzwakken en dit jaar dus in de buurt van het streefcijfer van 2,0% blijven. Ten tweede zullen niet-energiegerelateerde exportsectoren vermoedelijk profiteren van de waardedaling van de Canadese dollar. Ten derde zal de daling van olieprijzen de economie van de VS, de belangrijkste exportmarkt van Canada, naar verwachting zeker geen windeieren leggen. Ten vierde houden de zorgen rond de huizenmarkt en het hoge schuldniveau van huishoudens nog aan. En tot slot verwachten wij dat de prijzen van ruwe olie de komende maanden weer oplopen. Wij gaan ervan uit dat het monetair beleid tot de tweede helft van 2016 ongewijzigd blijft.

…en ook voor de CEEMA-valuta’s

Eerder deze maand verschenen er twee publicaties van de hand van onze econoom voor Centraal- en Oost-Europa, Midden-Oosten en Afrika (CEEMA): “Russia Watch – A near perfect storm” op 9 januari en “Emerging Europe Watch – Enduring Russia’s collapse” op 15 januari 2015. Wij hebben onze ramingen van de groei van de Russische economie in 2015 en 2016 aanzienlijk verlaagd, terwijl het effect op Centraal- en Oost-Europa beperkt lijkt te zijn.

Wat betekent dit voor de CEEMA-valuta’s? De verlaagde groeiprognoses, de lage olieprijzen en de politieke ontwikkelingen zullen de koers van de Russische roebel (RUB) blijven drukken. Wij gaan daarom nu uit van een geringer herstel van de roebel in 2015 en 2016. De gevolgen voor de valuta’s van de andere Centraal- en Oost-Europese landen zullen beperkter zijn. De aantrekkende groei in de eurozone en de gedaalde olieprijzen zijn in het voordeel van deze landen. Deze factoren zullen het negatieve effect van de lagere Russische groei en leningen in de Zwitserse frank ruimschoots compenseren.

Sommige valuta’s zullen echter te lijden hebben van een meer verruimende koers van hun centrale banken om de lage inflatie (mede door de gedaalde olieprijzen) te bestrijden en de economische groei te steunen. Wij voorzien nu een verdere versoepeling van het monetair beleid in Polen, Hongarije en Turkije onder invloed van de lagere inflatiedruk. Waarschijnlijk zullen de centrale banken van Polen en Hongarije de rente met nog eens 50 bp verlagen en zal de Turkse centrale bank de rente verlagen zodra de Fed de rente voor het eerst verhoogt. Wij verwachten nu dat de valuta’s van deze landen in 2015 en 2016 iets minder terrein op de euro zullen winnen dan wij eerder nog dachten.

150126 - FX NL3