Energietransitie en de rol van de banken

door: Hans van Cleef , Niels Dijkman

270115-Energietransitie-en-rol-bank-def.pdf (908 KB)
Download

Energie is een veelbesproken onderwerp en cruciaal voor onze economie. Er zijn momenteel grote veranderingen gaande in diverse onderdelen van de energiemarkt. Mondiaal gezien zijn er grote verschuivingen van de energiestromen als gevolg van prijsveranderingen, verschuivingen van vraag- en aanbodstromen, geopolitieke en technologische ontwikkelingen. Zeer belangrijk daarbij is ook de opkomst van hernieuwbare energie.

Meer en meer is men ervan doordrongen dat een energietransitie noodzakelijk is. Het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, en de wil om de CO2-
uitstoot te neutraliseren, krijgt daardoor langzaam maar zeker meer steun. Maar de verschillen in aanpak, draagvlak en ambitie zijn enorm.

Ook banken zijn op diverse manieren betrokken bij de energietransitie, onder andere door het aanbieden van financieringen. Maar ook op andere vlakken spelen banken
een belangrijke rol. In deel I van dit rapport vindt u een overzicht van de energietransitie vanuit een macro-economisch perspectief. Wat zijn de doelstellingen, wat is de huidige status en hoe moeten we vanaf hier verder? Wij geven enkele overwegingen mee die mogelijk bij kunnen dragen aan een versnelling van de verduurzaming van de energiemix in de toekomst.

Daarnaast komen in deel II enkele afdelingen van ABN AMRO aan het woord die betrokken zijn bij de energietransitie. We laten zien op welke manieren deze afdelingen door serviceverlening, financiering en/of andere producten een bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie.

De komende jaren zijn cruciaal op het gebied van het maken en uitvoeren van beleid op het gebied van energievoorzieningen. De besluiten die nu worden genomen zullen
de richting bepalen voor het energiebeleid in de komende decennia. De banken kunnen en moeten hier een grote rol bij spelen.