Economische groei is smeerolie voor de vraag naar cyclische grondstoffen

door: Georgette Boele , Hans van Cleef , Frank Rijkers , Casper Burgering , Nick Kounis

Quarterly Commodity Outlook Q1-2015.pdf (1 MB)
Download

• Prijzen cyclische metalen stijgen naar verwachting in 2015
• Olieprijs zal gaan stijgen, maar blijft lager dan in 2013 en 2014
• Relatief lagere olieprijs stimulans voor groei en vraag naar grondstoffen

NL samenvatting Quarterly Commodity Outlook Q1-2015.pdf (251 KB)
Download

Voor de cyclische metalen (de meeste industriële metalen) gaat ABN AMRO uit van een prijsstijging. Naar verwachting blijft de vraag naar deze metalen relatief gunstig. Dit is een gevolg van een grotere internationale industriële bedrijvigheid, een aantrekkende productie van auto’s – met name in de Verenigde Staten en Azië – en het geleidelijke herstel in de bouwsector. De prijzen voor goud, staal, ijzererts en cokeskolen zullen naar verwachting verder dalen in 2015. Het productieoverschot, de grote voorraden en een relatief zwakke mondiale vraag zetten deze grondstofprijzen onder druk. De prijs voor olie zal in Q1 weer aantrekken, terwijl de prijzen voor agrarische grondstoffen een wisselend beeld zullen vertonen.

overview QCO Q1 2015Sinds de piek in juni 2014 hebben veel grondstofprijzen flink terrein prijs moeten geven. Zo daalde de CRB met 30% sinds het piekmoment van juni vorig jaar. De enorme daling van de olieprijs was met name verantwoordelijk voor de daling, aangezien olie het grootste aandeel heeft in de CRB-index. Het vooruitzicht op overaanbod, een lagere risicopremie en zorgen over de toekomstige energievraag hebben de prijzen voor ruwe olie lager geduwd. Ook de daling van de koper-, goud- en sojaprijs hebben bijgedragen aan de negatieve performance van de CRB-index. De vrees over een afzwakkende wereldwijde groei van de vraag naar industriële metalen, de lagere olieprijzen en een hogere Amerikaanse dollar wegen zwaar op de prijzen van basismetalen en meeste edelmetalen.

Wij verwachten dat de olieprijs weer zal herstellen in de komende maanden, omdat de markt meer in balans komt. We denken dat olieproducenten hun aanbod verlagen, terwijl de vraag zal aantrekken vanwege een sterkere economische groei. De olieprijs zal echter relatief laag blijven in vergelijking met de gemiddelde olieprijs uit 2013 en 2014. Deze relatief lage olieprijzen zullen in de toekomst doorwerken op de andere grondstoffenmarkten om een aantal redenen. Ten eerste, het productieproces van basis- en edelmetalen is energie-intensief en zullen de relatief lage olieprijzen het kostenniveau verlagen. Dit drukt de prijzen. Daarnaast leiden de lagere olieprijzen tot lagere inflatieverwachtingen. Dit zal op zijn beurt een effect hebben op de prijs van grondstoffen die als inflatiehedge worden gebruikt, zoals goud. In het geval van granen en suiker, hebben de lagere olieprijzen een actieve discussie op gang gebracht over het gebruik van granen in biobrandstoffen. Bovendien zal een lagere olieprijs boeren stimuleren om hun gewassen te verkopen tegen lagere prijzen als gevolg van lagere transportkosten.

De lagere olieprijs zal ook een stimulans zijn voor economische groei en dit is ondersteunend voor de vraag naar grondstoffen. We verwachten dat de fundamentals voor de cyclische grondstoffen zullen verbeteren, en daarmee prijzen van basismetalen en edelmetalen (op goud na). Een belangrijke voorwaarde is echter dat beleggers een substantieel deel van hun posities van de hand hebben gedaan. Graan- en suikerprijzen zullen waarschijnlijk onder druk blijven staan in de komende maanden vanwege het hoge aanbod. Ondertussen zullen de koffieprijzen waarschijnlijk versterken vanwege de droogte in Brazilië.

Voor meer informatie over ontwikkelingen binnen de afzonderlijke grondstoffen kunt u de Nederlandse samenvatting downloaden of het volledige Engelstalige document raadplegen.