Bedrijfsleven gaat in 2015 spannend jaar tegemoet

door: Jacques van de Wal

Bedrijfsleven_2015_in_10_vragen.pdf (609 KB)
Download

Alle sectoren zullen in 2015 naar onze verwachting groei realiseren. De groei van de Nederlandse economie wordt breder gedragen: export, investeringen én binnenlandse bestedingen zorgen voor groei. Voor het bedrijfsleven goed nieuws natuurlijk. Toch gaat 2015 voor het bedrijfsleven een spannend jaar worden. Want in veel sectoren is er nog overcapaciteit. Ook zijn er in veel sectoren structurele veranderingen die gepaard gaan met nieuwe verdienmodellen. In 10 vragen gaan wij in op onze sectorprognoses voor 2015-16 en de uitdagingen waarvoor het bedrijfsleven zich ziet gesteld.