Vogelgriep kan broos herstel eiersector in de kiem smoren

door: Frank Rijkers , Wilbert Hilkens

201412-Brancheupdate-legpluimveehouderij.pdf (419 KB)
Download

Het hoge aantal leghennen in productie zorgde de laatste jaren voor een druk op de eierprijs en daarmee de marge van legpluimveehouders. Daarnaast verloor de Nederlandse legpluimveehouderij zijn kostleiderschap. De afgelopen tijd leek het tij te keren. De export profiteerde van de lage eurokoers, de eierprijzen namen weer toe, de voerkosten daalden en er kon weer kostendekkend worden geproduceerd. Helaas brak de vogelgriep uit. De gevolgen hiervan op de korte termijn zijn nog onzeker en zijn afhankelijk van de verdere ontwikkeling en eventuele uitbreiding. Los van de mogelijke effecten van de vogelgriep zet de branche op de langere termijn in op een focus op de juiste eieren en vloeibare scharreleiproducten.