Stand van de Industrie – december

door: Casper Burgering

Stand vd Industrie-dec. 2014.pdf (1 MB)
Download

Industrie sluit jaar positief af met groei in productie en bedrijvigheid

De industrie staat er goed voor in december en de marktomstandigheden in Nederland zijn nu gunstiger dan de situatie in november. Dit komt vooral doordat de bedrijvigheid verder is toegenomen. Zo steeg de inkoopmanagersindex (PMI) scherp begin november en het producentenvertrouwen staat op een historisch hoog niveau. Ook blijken veel ondernemers positief gestemd over het verwachte productieniveau en is een groot deel nog optimistisch over de orderportefeuille. Maar ondanks dat de stand van veel indicatoren op optimisme duidt, is het oordeel van industriële ondernemers over het economische klimaat voor de komende drie maanden in vrijwel alle branches afgenomen. Dit blijkt uit de ‘Stand van de Industrie’ van ABN AMRO over de maand december.

stand decBegin november nam de PMI index voor de verwerkende industrie sterk toe: van 53 rond in oktober naar 54,6 in november. De productie en nieuwe orders (samen goed voor 55% in de totaalindex) droegen met name bij aan deze toename. Het ziet er niet naar uit dat deze index de komende maanden onder de 50 zal duiken, aangezien de stand van andere indicatoren daar zeker geen aanleiding voor geven.

Het producentenvertrouwen geeft een goed beeld over de richting van de industriële productie. Deze indicator bereikte in november een niveau die we al sinds mei 2011 niet meer hebben meegemaakt. De trend in de indicator was al enige tijd opgaand en schommelt sinds begin dit jaar rond zijn lange termijn gemiddelde. Gezien de huidige, relatief hoge niveau (in combinatie met de hoge stand van de PMI) krijgt de eindejaarsrally zijn vorm.

De bezettingsgraad staat nog onder zijn lange termijn gemiddelde en is in historisch perspectief nog relatief laag. Gezien de prognoses voor de eurozone en de Nederlandse economie, gaan wij uit van verder herstel van de bezettingsgraad in de komende kwartalen. Bij een herstellende economie neemt namelijk de vraag naar industriële producten en investeringsgoederen toe, waardoor de bezettingsgraad van machines wordt opgevoerd en de gebruiksintensiteit van de machines zal stijgen.

De industriële productie nam licht toe in oktober met 0,4% op jaarbasis. De tegenvallende groei was vooral te wijten aan de sterke krimp van de productie in de tabaksindustrie. In september nam de productie ook al sterk af vanwege de staking van de productie in de tabaksindustrie. Wij gaan er echter van uit dat de industriële productie de stijgende lijn voortzet in de rest van het jaar. Ook de data voor de laatste twee maanden zullen naar verwachting positief zijn.

In oktober daalde de vacature-indicator in de industrie. De daling was weliswaar licht, maar ten opzichte van de start van dit jaar heeft de index al aardig wat terrein verloren. Ondernemers zijn kennelijk nog niet geheel gerust over de economie en willen in dit stadium niet al te veel risico’s nemen. Zij bouwen daarom eerst een flexibele schil op, om eventuele onvoorziene schokken in de economie snel op te kunnen vangen.

In oktober zijn in totaal 46 industriële bedrijven failliet gegaan. Ten opzichte van september is dit een afname van 4%. Het aantal faillissementen is tot en met oktober dit jaar al gedaald met 20% op jaarbasis. Gezien de gunstige marktomstandigheden voor industriële ondernemers, gaan wij ervan uit dat dit krimpniveau in het aantal faillissementen dit jaar zal worden gehandhaafd.