Op naar zelfsturende netwerken van ZZP’ers?

door: Han Mesters

••Trendrapport-ZPer-hyper-final.pdf (12 MB)
Download

In een eerdere publicatie constateerden de auteurs dat de flexibele schil
evolueert van een instrument voor het managen van ‘piek en ziek’ (uitzenden)
naar een middel voor het genereren van innovatie en verandering. Ook in het
ZP (Zelfstandige Professional, ZZP’ers met een opleiding op HBO-niveau of hoger)  Onderzoek van FastFlex onder meer dan 1.000 ZP’ers kwam naar voren dat ruim 74 procent van de zelfstandigen vindt dat externen binnen organisaties voor grote veranderingen zorgen.
In een latere fase wordt de flexibele schil een leerschool voor instituten. Ook dit fenomeen wordt zowel door bedrijven als door zelfstandigen gedragen. Ruim 90 procent vindt namelijk dat organisaties kunnen leren van de flexibiliteit van ZP’ers.
Bestaande relaties en businessmodellen staan onder druk. Het is dan ook tijd om dieper in te gaan op nieuwe trends op de arbeidsmarkt en flexibilisering bij bedrijven.