FX Weekly – USD/JPY breekt door 121

door: Georgette Boele , Roy Teo

FX-Weekly - 8 december 2014 - USD/JPY breekt door 121.pdf (113 KB)
Download

De Amerikaanse dollar zat vorige week weer in de lift. Dat kwam door strengere geluiden van de Fed en goede macrocijfers voor de VS. De zwakte van andere munten hielp ook een handje. De euro stond onverminderd onder druk, ondanks teleurstelling in de markt over de ECB. De USD/JPY kwam voor het eerst sinds 2007 boven 121 door enerzijds de kracht van de dollar en anderzijds negatieve factoren voor de yen. De valuta’s van opkomende landen waren evenmin tegen de dollar opgewassen

Dollar blijft in trek

De Amerikaanse dollar (USD) won vorige week weer terrein, geholpen door sterke macrocijfers en de verwachting dat de Amerikaanse centrale bank (Fed) de monetaire teugels eerder vroeger dan later gaat aanhalen. Vicevoorzitter Fischer zei dat het moment dichterbij komt waarop de Fed de woorden “aanzienlijke tijd” schrapt in de indicatie van het toekomstig rentebeleid. Het tempo waarin de overcapaciteit op de arbeidsmarkt afneemt en de sterkere economie wijzen er volgens ons op dat de Fed de rente medio 2015 gaat verhogen. Het Amerikaanse werk-gelegenheidsrapport was zeer positief. De banengroei is goed op gang gekomen en er zijn ook tekenen dat de lonen stijgen. Dit is voer voor voorstanders binnen de Fed van een restrictief beleid. De kans dat de Fed op 17 december besluit om de woorden “aanzienlijke tijd” te schrappen, is dan ook toegenomen. De dollar bereikte vorige week de hoogste stand sinds het eerste kwartaal van 2009 tegenover een naar handel gewogen valutamandje. Wij denken dat de dollar in 2015 en 2016 verder stijgt omdat de markt het tijdstip en tempo van de renteverhogingen in de komende twee jaar nog onderschat.

 

141208-FX1

Draghi: volatiliteit, maar geen einde depreciatie euro

Hoewel monetaire stimulering door de ECB in het eerste kwartaal van 2015 zeer waarschijnlijk is, waren de financiële markten duidelijk teleurgesteld na de persconferentie van Draghi. In de aanloop naar de ECB-vergadering stond de euro tegenover de dollar zwaar onder druk. Zodra de pers-conferentie was begonnen, zakte de EUR/USD al snel naar 1,2280 maar toen duidelijk werd dat de ECB deze maand pas op de plaats zou maken, volgde een opleving naar 1,2450. Later kwam de euro echter weer onder druk. De ECB overweegt diverse opties voor kwantitatieve verruiming (quantitative easing – QE), zowel met als zonder staats-obligaties. Als de TLTRO van december tegenvalt, dan kan de ECB de gewenste balansverlenging wellicht alleen nog realiseren door ook staatsobligaties op te kopen. De kans op uitbreiding van QE tot staatsobligaties is dus aanzienlijk. Twee andere cruciale factoren zijn de economische cijfers en de richting van de olieprijzen. Het vooruitzicht van verdere monetaire stimulering zal de euro blijven drukken. Hier komt nog bij dat de valutamarkten duidelijk positief reageerden op het Amerikaanse werkgelegenheidsrapport. Gegeven de divergentie in monetair beleid en economische groei zien wij de toekomst voor de euro somber in: een daling ten opzichte van de dollar naar 1,15 eind 2015 en 1,00 eind 2016.

Yen verliest verder terrein tegenover dollar…

De Japanse yen (JPY) verloor voor de zevende week op rij terrein, waardoor de USD/JPY voor het eerst sinds juli 2007 boven 121 kwam. Ten eerste bleven de binnenlandse rendementen achter bij Amerikaanse Treasuries. Ten tweede verlaagde Moody’s de rating van Japan één stapje naar A1. De reden was onzekerheid of Japan erin slaagt het tekort tot het gewenste niveau terug te dringen en de groei te stimuleren. Ten derde heerst er twijfel in de markt of Japan erin slaagt de begroting op orde te brengen. Dat komt door het besluit om de verhoging van de omzetbelasting uit te stellen. En tot slot zullen de lagere olieprijzen de kerninflatie (exclusief voeding maar inclusief energie) vermoedelijk verder drukken. Hierdoor moet de Japanse centrale bank haar monetair beleid waarschijnlijk verder verruimen om het inflatiedoel van 2% in de tweede helft van begrotingsjaar 2015 te halen. Wij denken dat de yen door het groter wordende renteverschil tussen de VS en Japan verder terrein verliest tot JPY 125 per USD 1.

…maar Canadese dollar houdt goed stand

De Canadese dollar (CAD) wist zich goed te handhaven. Hierbij speelde de stabilisatie van de olieprijzen een belangrijke rol. Verder was de verklaring van de Canadese centrale bank (BoC) iets minder gematigd: “De output gap lijkt kleiner te zijn dan in oktober werd verwacht.” Wel erkende de BoC dat de lagere olieprijzen een serieuze bedreiging vormen voor de inflatieontwikkeling. Wij blijven bij ons standpunt dat de BoC haar beleidsrente in de tweede helft van 2015 met 50 bp verhoogt. Dit is meer dan de markt nu inprijst.

 

141208-FX2

Australische dollar blijft uit de gratie

De Australische dollar (AUD) daalde voor de derde week op rij. Nu was de sterker dan verwachte vertraging van de BBP-groei in het derde kwartaal de oorzaak. Dit voedde de verwachting dat de centrale bank (RBA) de rente volgend jaar verlaagt vanwege de vertragende groei en inflatiedruk en scherpe daling van de exportprijzen van de belangrijkste grondstoffen. De markt voor rentefutures prijst een renteverlaging met circa 35 bp in het tweede halfjaar van 2015 in.

De kans op renteverlaging is inderdaad toegenomen maar volgens ons ligt de lat voor de RBA om meerdere redenen nog hoog. Om te beginnen is de economie in de eerste negen maanden van dit jaar gegroeid met 2,8% j-o-j tegen 2% in dezelfde periode vorig jaar. Wij blijven voorzichtig optimistisch dat de economie na een vertraging in de komende maanden weer opveert in de tweede helft van 2015. Verder is de daling van de olieprijzen gunstig want Australië is een netto-importeur van olie. De consumptieve bestedingen zullen hierdoor waarschijnlijk een zetje krijgen. Hier komt bij dat in de favoriete inflatiemaatstaf van de RBA volatiele componenten zoals de benzineprijs niet zijn meegenomen. Bovendien verwachten wij dat de prijs van zowel ijzererts als olie weer gaat stijgen. Een ander punt is dat de RBA bang is dat een renteverlaging speculatie op de huizenmarkt zal aanwakkeren. En tot slot verwachten wij dat de daling van de Australische dollar volgend jaar de economische groei zal bevorderen en de handelgerelateerde inflatie zal opdrijven. Onze prognose voor de AUD/USD is 0,78 eind 2015. Dit is gebaseerd op een volgend jaar toenemende monetaire divergentie tussen Australië en de VS.

Dollar te sterk voor valuta’s opkomende markten

De valuta’s van de opkomende landen waren vorige week evenmin opgewassen tegen de dollar. De belangrijkste uitzondering was de Indiase roepie (INR), die profiteerde van sterkere economische cijfers over november. Bovendien gaf de Indiase centrale bank (RBI) aan dat zij de monetaire teugels mogelijk verder laat vieren. Dat zou dan gebeuren om de economie te steunen gegeven de scherpe daling van de inflatie. Wij denken dat de RBI ruimte heeft om volgend jaar de groei te stimuleren via renteverlagingen. De vooruitzichten voor de lopende rekening en de inflatie zijn immers verbeterd.

De valuta’s van olie-exporterende landen kregen de zwaarste klappen. De Russische roebel (RUB) gleed verder af en bereikte een nieuw dieptepunt tegenover de dollar van 54,84. De Russische centrale bank intervenieerde agressief op de valutamarkten om de vrije val van de roebel te stoppen. Ze verlaagde de rente waartegen banken hun dollarreserves kunnen aanspreken. De koers van de roebel blijft echter grillig. Politiek nieuws heeft het negatieve sentiment versterkt maar de olieprijs blijft de belangrijkste factor. Onze energieanalist verwacht dat de olieprijzen weer gaan oplopen. Dan valt deze negatieve factor voor de roebel weg en kan de munt wellicht stabiliseren. De politieke risico’s blijven echter groot.

 

141208-FX3

 

141208-FX4