FX Weekly – Lost ECB verwachtingen in?

door: Georgette Boele , Roy Teo

FX-Weekly - 1 december 2014 - Lost ECB verwachtingen in? .pdf (64 KB)
Download

De euro herstelde zich vorige week, dankzij de betere Duitse Ifo-indicator en ondanks het gematigde commentaar van de ECB. De Amerikaanse dollar maakt even pas op de plaats. Wij denken wel dat een hogere rente in de VS de dollarkoers weer zal opdrijven. Grondstofvaluta’s kregen tikken door de lagere olie- en ijzerertsprijzen.

Herstel euro ondanks verruimingsgezinde ECB

De EUR/USD kon vorige week het verlies van vrijdag 21 november voor een deel weer inlopen. Vooral de hoger dan verwachte Ifo-indicator van het Duitse ondernemersvertrouwen verdient hiervoor applaus. Verrassend genoeg leed de euro niet onder de gematigde ECB-geluiden. Zo ging vice-president Vitor Constancio van de ECB verder dan ooit in zijn zinspelingen op de aankoop van staatsobligaties. Tijdens een toespraak in Londen zei hij dat “binnen de looptijd van het programma de balans [van de ECB, GB] door de genomen maatregelen naar verwachting weer de omvang van begin 2012 zal bereiken. Zo niet, dan moet de aankoop van andere activa worden overwogen, met inbegrip van staatsobligaties op de secundaire markt, de grotere en meer liquide markt voor beschikbare effecten. Het zou een puur monetaire beleidsbeslissing zijn, binnen ons mandaat en onze juridische bevoegdheden”.

 

141201-FX1

Wij achten de kans groot dat de ECB op de vergadering in december de voorwaarden voor de TLTRO’s verder versoepelt. Verder lijkt het ons waarschijnlijk dat de ECB haar aankopen in de komende maanden gaat uitbreiden. Wij houden het op schuldpapier van overheidsinstellingen en bedrijfsobligaties. De kans dat staatsobligaties worden opgekocht, is echter verder toegenomen. De uitkomst van de TLTRO van december zal in sterke mate bepalen in hoeverre de ECB nog meer aan de bak moet. Wij verwachten dat de opstelling van de ECB gematigd genoeg blijft om een sterk herstel van de euro te voorkomen. Mocht de ECB zich toch minder gematigd opstellen dan verwacht, dan gaan beleggers met de jaarwisseling in zicht mogelijk hun shortposities in euro sluiten.

Dollar maakt pas op de plaats

De vaart is er bij de Amerikaanse dollar (USD) even uit. De speculatieve longposities in de dollar zijn echter omvangrijk en analisten zijn het erover eens dat de dollar verder kan stijgen. Dat de glans er even af is, wordt onderstreept door het feit dat de dollar ondanks meevallende Amerikaanse macrocijfers toch geen terrein won. Een nieuwe koerskatalysator is dan ook nodig. Wij denken dat de dollar alleen een adempauze inlast. De munt zal zijn opmars hervatten zodra de financiële markten hun verwachtingen voor renteverhogingen door de Amerikaanse centrale bank (Fed) in 2015 en 2016 gaan bijstellen. De EUR/USD kan naar onze mening dus nog veel verder naar beneden. Onze voorspelling voor de EUR/USD voor eind 2015 en eind 2016 is respectievelijk 1,15 en 1,00.

Grondstofvaluta’s zijn grootste verliezers

De zwakke grondstoffenprijzen, met name olie en ijzererts, misten hun uitwerking niet op de Noorse kroon, de Australische dollar (exporteur van ijzererts), de Canadese dollar en de Russische roebel. De Australische centrale bank (RBA) zette bovendien haar verruimingsgezinde retoriek voort. Bovendien verklaarde de Australische toezichthouder (Australian Prudential Regulation Authority) dat eind dit jaar macroprudentiële maatregelen worden aangekondigd om de huizenmarkt af te koelen. Dit zal volgens ons de RBA meer flexibiliteit geven om de economie via een onveranderd ruim monetair beleid te stimuleren.

Bank of Canada gaat verkrappen in tweede helft 2015

Wij verwachten dat de Canadese centrale bank (BoC) de rente deze week ongemoeid laat. De Canadese economie zal profiteren van de aantrekkende Amerikaanse economie. De eerste tekenen hiervan zijn al zichtbaar. Zo wordt bijvoorbeeld de arbeidsmarkt krapper: in oktober bereikte de werkloosheid het laagste niveau sinds eind 2008. De kerninflatie ligt al drie achtereenvolgende maanden boven het BoC-doel van 2%. De handelsbalans vertoont over de eerste tien maanden van dit jaar een overschot, geholpen door de exportstijging en de zwakkere Canadese dollar. De omzetvooruitzichten voor het bedrijfsleven zijn ook verbeterd tot boven het trendmatig niveau.

Wij blijven echter bij ons standpunt dat de monetair teugels pas worden aangehaald in het tweede halfjaar van 2015 als de krapte op de arbeidsmarkt zich vertaalt in een hogere loongroei. De hoge schuldenlast van huishoudens zal naar verwachting de consumptieve bestedingen remmen. Volgens voorlopende indicatoren gaat de kerninflatie afzwakken en neemt ook de banengroei wat af. Verder zal de recente sterker dan verwachte daling van de olieprijzen de economische groei volgend jaar vermoedelijk drukken met circa 0,25 procentpunt. Omdat de economie naar verwachting pas in 2016 op volle capaciteit gaat draaien, denken wij dat de BoC tot de tweede helft van 2015 kan wachten met een eerste rentestap. Volgens ons zal de BoC dan de daagsrente optrekken van 1,0 naar 1,5%. Dit is ongeveer 0,25% meer dan de markt nu inprijst. Wij gaan er echter van uit dat de Canadese economie volgend jaar sterker opveert dan de consensusverwachting, analoog aan onze hogere inschatting van de economische groei in de VS. Onze voorspelling voor de USD/CAD voor eind 2014 en eind 2015 blijft ongewijzigd op respectievelijk 1,15 en 1,20.

 

141201-FX2