Export belangrijkste trekker agrarische sector

door: Frank Rijkers

sectorupdate_agrarische_export_dec14_def.pdf (235 KB)
Download

De Nederlandse agrarische sector is sterk verweven met de wereldeconomie. De sector is voornamelijk gericht op internationale handel. De gunstige geografische ligging, efficiënte productie en een goed logistiek netwerk verstevigen deze positie. Daarnaast is Nederland “doorvoerluik” voor de EU als het gaat om meer exotische agrarische producten. De groei van de exportwaarde moet vooral komen van landen buiten de EU. Hoe is eigenlijk de ontwikkeling van de agrarische export geweest de laatste jaren?